Izdavanje uslova za planska dokumenta

Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu planskih dokumenata:

ico-pdf - 1. Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu prostornih planova

ico-pdf - 2. Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu generalnog urbanističkog plana

ico-pdf - 3. Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu plana generalne regulacije

ico-pdf - 4. Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu plana detaljne regulacije

ico-pdf - 5. Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu urbanističko-tehničkog dokumenta - urbanističkog projekta

ico-pdf - 6. Neophodna dokumentacija za izdavanje uslova za izradu urbanističko-tehničkog dokumenta - projekat preparcelacije i parcelacije