11.03.20. Javna nabavka br. 46/2019 - Uvođenje telemenadžment sistema na nivou napojnih transformatorskih stanica

11.03.20. Poziv za podnošenje ponuda

11.03.20. Konkursna dokumentacija

03.04.20. Adendum br. 1

09.04.20. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.11.20. Odluka o dodeli ugovora

25.08.21. Obavestenje o zakljucenom ugovoru