11.07.19. Javna nabavka br. 62/2019 - Dopuna licenci aplikativnog softvera - MICROSOFT licence

11.07.19. Poziv za podnošenje ponuda

11.07.19. Konkursna dokumentacija

01.08.19. Odluka o dodeli ugovora

28.08.19. Оbaveštenje o zaključenom ugovoru