13.05.19. Javna nabavka br. 170/2018 - Softverski program za kadrove

13.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

13.05.19. Konkursna dokumentacija

20.05.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.05.19. Adendum br.1

20.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.06.19. Odluka o dodeli ugovora

02.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru