14.06.16. Javna nabavka br. 11/2016 - Osiguranje zaposlenih

14.06.16. Poziv za podnošenje ponuda

14.06.16. Konkursna dokumentacija

06.07.16. Adendum br.2

06.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.07.16. Odluka o dodeli ugovora

23.08.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru