20.05.19. Javna nabavka br. 44/2019 - Konsultantske usluge iz oblasti ljudskix resursa (HR)

20.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

20.05.19. Konkursna dokumentacija

24.05.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.05.19. Adendum br.1

24.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 1

24.05.19. Adendum br.2

24.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 2

07.06.19. Odluka o dodeli ugovora

29.07.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru