24.09.20. Javna nabavka br. 53/2020 - Izrada aplikativnog sistema za evidenciju dokumentacije

24.09.20. Poziv za podnošenje ponuda

24.09.20. Konkursna dokumentacija

05.10.20. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

12.10.20. Odluka o dodeli ugovora

06.11.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru