26.06.19. Javna nabavka br. 36/2019 - Edukacija zaposlenih u JPPS za komunikaciju sa korisnicima na odabranom stranom jeziku

26.06.19. Poziv za podnošenje ponuda

26.06.19. Konkursna dokumentacija

28.06.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.07.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

01.07.19. Adendum br.1

01.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.08.19. Odluka o dodeli ugovora

30.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru