28.07.20. Javna nabavka br. 44/2020 - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga

28.07.20. Poziv za podnošenje ponuda

28.07.20. Konkursna dokumentacija

20.08.20. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.08.20. Adendum br.1

19.11.20. Odluka o dodeli ugovora

28.12.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru