Odeljenje za elektronsku naplatu putarine

U okviru Sektora za naplatu putarine JP „Putevi Srbije“ formirano je  Odeljenje za elektronsku naplatu putarine sa dva Odseka:

Elektronska naplata putarine je način beskontaktne naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom (naplatnom) saobraćajnom trakom upotrebom uređaja za ENP.

U Odseku za prodaju i distribuciju usluge ENP obavljaju se sledeći poslovi:

U Odseku za rešavanje reklamacija korisnika ENP obavljaju se sledeći poslovi: