Program poslovanja 2013.

 

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. - ico-adobe

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. - ico-adobe

OBRAZLOŽENJE REBALANSA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. - ico-adobe

USVOJENA ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. - ico-adobe

REŠENJE VLADE - ico-adobe

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSLOVANJA - ico-adobe

PROGRAM POSLOVANJA - ico-adobe

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA POSLOVANJA - ico-adobe