Program poslovanja 2021

ico pdf - 02.07.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 67/2021)

ico pdf - 29.06.2021. Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2021. godinu

ico pdf - 16.03.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 23/21)

ico pdf - 11.03.2021. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu

ico pdf - 24.02.2021. Program poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2021. godinu