Korisnicki centar
Mobilna aplikacija
Zadržavanja na naplatnim stanicama

Nosači za ENP uređaj

Spisak prodajnih mesta (sa kontakt podacima) možete naći ovde:

ico-adobe - Prodaja nosaca na prodajnim mestima ovlašćenih distributera

 

Reklamacije

JP „Putevi Srbije“, Sektor za naplatu putarine, ulaže velike napore da na sve sugestije, primedbe, reklamacije građana reaguje na brz i efikasan način.

Ovlašćeni distributeri - spisak prodajnih mesta

Usluge prodaje uređaja i dopuna za ENP-elektronsku naplatu putarine u prepaid sistemu obavlja se u poslovnicama JP „Putevi Srbije“: Ustanička 64/5, Beograd, Kralja Petra Prvog 28a, Novi Sad, Braće Stanić br. 45, Čačak, Bulevar 12.Februar 4.prilaz, Niš kao i kod ovlašćenih distributera.

Uputstvo za korišćenje uređaja za ENP

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, potrebno je sačekati da se mehanička barijera (rampa) spusti, nakon izvršene transakcije za vozilo ispred.

Uputstvo za postavljanje uređaja za ENP

Uređaj za ENP će pravilno funkcionisati samo ako se nalazi u pripadajućem nosaču. U zavisnosti od nagiba vetrobranskog stakla, postoje dve vrste nosača. Nosač mora biti zalepljen na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla u polju oko retrovizora.

Listing prolazaka

Korisnici elektronske naplate putarine mogu da dobiju listinge prolazaka vozila sa uređaja za ENP. Listing sadrži podatke za prethodni mesec, a ukoliko korisnik želi listing za više meseci potrebno je da uputi zahteve za svaki mesec posebno. Obrađeni zahtevi se elektronskim putem dostavljaju korisnicima od 10. u mesecu za prethodni mesec.

Postpaid sistem

Kupovina i konfigurisanje uređaja za ENP-elektronsku naplatu putarine u postpaid sistemu dostupno je isključivo za pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije. Postpaid sistem omogućava plaćanje nakon potrošnje, odnosno plaćanje računa za prethodni mesec u tekućem.

Prepaid sistem

Kupovina i konfigurisanje uređaja za ENP-elektronsku naplatu putarine u prepaid sistemu dostupna je kako za fizička, tako i za pravna lica. Ovakav način elektronskog plaćanja putarine podrazumeva avansnu uplatu sredstava, odnosno dopunu uređaja za ENP na ovlašćenim distributivnim mestima.

Korisnički centar Sektora za naplatu putarine

KORISNIČKI CENTAR formiran je u cilju pravovremenog, preciznog i jasnog obaveštavanja korisnika auto-puteva pod naplatom, kao i drugih učesnika u saobraćaju o aktuelnim dešavanjima, vestima i uslugama koje Sektor za naplatu putarina pruža.

Aplikacija za mobilne telefone

Korišćenjem aplikacije za mobilne telefone „Putevi Srbije“ na najjednostavniji način možete isplanirati svoj put, saznati cene putarine, vremenske uslove i druge važne informacije.