ASECAP-ove radionice o marketingu i komunikacijama o autoputevima


ASECAP     ASFINAG, Austria

ASECAP-ova 7. Radionica za marketing i komunikacije, Beč 2020.

ASECAP-ova sedma Radinaica o marketing i komunikacijama održana je 28. februara 2020 god. u sedištu ASFINAG-a u Beču. Cilj sesija su bile marketinške kampanje i akcije za promociju putne infrastrukture sa naplatom putarine i druge vrlo informativne i inovativne teme.

Prema vrlo ambicioznoj Agendi to je bila prilika za članove ASECAP-a da razmenjuju informacije, svoje najbolje prakse i inovativne usluge u vezi sa inicijativama i aktivnostima svojih kupaca.

Program radionice se sastojao od dve odvojene panel diskusije koje su obrađivale sledeće teme: učešće kupaca u ASFINAG “chatbot” programima, Kampanji Ascendija za bezbednost saobraćaja na putevima, Marketingu u digitalnom svetu, programskim popustima na pretplatu za putarinu predloženom na mrežama APRR, SANEF i VINCI AUTOROUTES, IBTTA kampannji “Moving America” - za unapredjenje javne informisanostii, zatim, o stanovištu EU EIP-a o aktivnostima Ekspertske grupe za saobraćajne informativne usluge, prezentovane su prikupljene najbolje prakse i pregled smernica za raspoređivanje, Tollvais Corporate "Citizenship" doprinosi društvenom prihvatanju i jača lojalnost kupaca, nova objava pod nazivom Zimske igre i rad pod nazivom Menjanje klime i prezentacija ABERTIS-ovog globalnog programa bezbednosti na putevima.

Sve prezentacije su dostupne na linku


ASECAP     Huka, Croatia

ASECAP-ova 6. Radionica za marketing i komunikacije, Zagreb 2019.

Hrvatsko udruženje autoputeva pod naplatom (HUKA) je bila domaćin 6. godišnje radionice o marketingu i komunikacijama o temama koje se tiču autoputeva. Radionica je održana u Zagrebu 12. aprila 2019. godine.

Celodnevni seminar pod nazivom Marketinške kampanje i aktivnosti u cilju promocije autoputeva pod naplatom okupio je 45 učesnika iz 15 zemalja uključujući predstavnike Maroka i Ruske Federacije. Održano je 10 prezentacija, kroz dve panel diskusije, uz mnoštvo pitanja i vrednu razmenu iskustava među specijalizovanim stručnjacima koji definišu i sprovode komunikacijske procese u svojim društvima.

Od operatera autoputa do operatera mobilnosti

Fokus radionicr je nio novi koncept shvatanja autoputeva pri čemu je naglašeno da društva za autoputeve više nisu pružaoci usluga korišćenja infrastrukture već postaju pružoci kompleksne usluge mobilnost koja mora uključivati i dodante vrednosti osim korišćenja same infrastrukture. Autoputevi se kontinuirano digitalizuju čime se dobija prilika za razvoj novih usluga i kako je naglasio g. Ferrante iz Italije, društva su prešla put od korištenja faksa do upotrebe društvenih mreža za samo 25 godina.

Održane prezentacije su pružile uvid u sledeće teme:

Samouslužni web portali

Austrijski ASFINAG je unapredio svoj ENC web portal i tako omogućio korisnicima samostalno upravljanje svojim računima i uređajima. Cilj je bio načiniti web stanicu prijateljskom, korisnijom za korisnike i unaprediti je za korišćenje preko mobilnog telefona, što se pokazalo traženijim od mobilnih aplikacija. Samoposlužni web portal dostupan je na 12 jezika. Slično načelo uvođenja pojednostavljenih procesa upravljanja ENC računima koji su prijateljski za korisnike uspostavilo je i portugalsko društvo Brisa.

Turističke zemlje poput Slovačke i Hrvatske pokazale su svoju usmerenost na pružanje što kvalitetnijih informacija, od dolaska u zemlju do dolaska na krajnje odredište, što podrazumeva opšte informacije, one o turističkim znamenitostima, odmorištima, uslugu pomoći na putu. Slovačka je to sprovela kroz specijalizovane info centre na ulaznim tačkama u zemlju.

Slovenački DARS je prezentovao celokupnu kampanju informisanja javnosti i korisnika o prelasku na novi sistem naplate putarine putem „free flow“ bez naplatnih rampi, te sveobuhvatnim aktivnostima osmišljavanja logotipa, prodajnih mesta, web stranice, inovativnog oglašavanja putem kamiona na autoputevim i dr. Uspešnost je dokazana rezultatima jer je 1. aprila 2018. godine, kada je novi sistem preko noći pušten na korišćenje, čak 99.5% korisnika bilo opremljeno novim uređajima.

Koje izazove nosi budućnost

Ispitivanja zadovoljstva korisnika ukazuju na neka buduća očekivanja korisnika i buduće projekte koji će za 10 do 20 godina doneti nove izazove za upravljače autoputevima; kako ublažiti gužve, osigurati uslugu podeljenog putovanja, omogućiti brzo punjenje električnih vozila, odgovoriti na izazove autonomnih vozila, smanjiti broj vozila, a povećati broj usluga.

Iz svega iznesenog je vidljivo da su marketing i komunikacije prisutni na svim nivoima poslovanja društava za autoputeve. Predsednik HUKA-e gdin Škrgatić je istakao da je glavni cilj pružiti korisniku najbolju vrednost za novac. Staviti korisnika u središte interesa i omogućiti mu celovitu uslugu, a ne samo jedan segment, ponuditi mu najprimereniji paket korišćenja usluge. Zaključeno je takođe da sve što činimo kao upravljači ostavlja utisak na korisniku i brendira upravljača ili autoput u pozitivnom ili negativnom smislu.

Sve prezentacije su dostupne na linku