Referentni sistem

ico-pdfKarta državnih puteva

ico-pdfDigitalizovana Google Earth karta državnih puteva

ico-pdfReferentni sistem naslov

ico-pdfReferentni sistem sadržaj

ico-pdfReferentni sistem tekst

ico-pdfReferentni sistem odluka

ico-pdfUkupna dužina mreže državnih puteva

ico-pdfI A - Spisak državnih puteva

ico-pdfI B - Spisak državnih puteva

ico-pdfII A - Spisak državnih puteva

ico-pdfII B - Spisak državnih puteva

ico-pdfUkupan broj primarnih saobraćajnih deonica

ico-pdfI A - Primarne saobraćajne deonice

ico-pdfI B - Primarne saobraćajne deonice

ico-pdfII A - Primarne saobraćajne deonice

ico-pdfII B - Primarne saobraćajne deonice

ico-pdfUkupan broj primarnih saobraćajnih čvorova

ico-pdfPrimarni saobraćajni čvorovi po putnim pravcima