Brisel (Belgija) - jun 2021

asecap

ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠTINE I RADNI SASTANAK, BRISEL, JUN 2021.

Generalna skupština i radni sastanak ASECAP su održani 30.06.2021. g. u Briselu. Sastancima su prisustvovali predstavnici AISCAT, AKA, APCAP, ASFA, ASFINAG, DARS, HELLASTRON, HUKA, ICA, KAPSCH, NDS, PAK i SUND & BAELT.

Na zasedanju Generalne skupštine su usvojeni Izveštaj Izvršnog komiteta za 2020. i Izveštaj revizora i drugi finansijski izveštaji za 2020. i odobreni računi za 2021, usvojen A1 budžet za 2022. i ratifikovani članovi Izvršnog odbora, usvojene administrativne i budžetske stavke.

Brisel (Belgija) – mart 2019

asecap

Na Prvoj Sednici za 2019. Upravnog odbora ASECAP održanoj u Briselu, 18.03.2019. razmatrane su teme veoma bitne za razvoj članstva i organizacije ASECAP, buduće restrukturiranje i usaglašavanje novog Statuta, usvojen je predlog Dokumenta za formiranje rukovodećeg “6+1 tima”. Prihvaćen je predlog generalnog sekretara o novom sistemu rada, razmatran razvoj mobilnosti u EU, nove mogućnosti investiranja u drumski sektor, uticaj Eurovinjeta na prihode članica, EETS i sprovođenje Vizija bezbednosti saobraćaja u EU, odnos ITS i prioriteta ASECAP, brojne aktivnosti COPER tela i izveštaji o radu ASECAP članica koje su želele da predstave svoj rad.