search

Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове

Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове

Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове прати реализацију, напредовање појединачних уговора/пројеката, припрема извештаје и планове сектора у целини.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602