search

Услуге

17.11.17. Јавна набавка бр. 60/2017 - Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве "Крушевац"
13.11.17. Јавна набавка бр. 35/2017 - Одржавање (постављање) заштите од механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова у пословним просторијама – канцеларијама ЈП "Путеви Србије"
03.11.17. Јавна набавка бр. 52/2017 - Главни пројекти побољшања локација према пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде
30.10.17. Јавна набавка бр. 167/2016 - Консултанске услуге из области техничких решења примењених у ITS – фаза 2
30.10.17. Јавна набавка бр. 165/2016 - Трошкови функционисања ITS-a, провајдери телекомуникационих услуга (Internet, VPN)
30.10.17. Јавна набавка бр. 94/2017 - Усаглашавање распореда бројача саобраћаја са новим референтним системом државних путева
25.10.17. Јавна набавка бр. 106/2017 - Студија угрожености путева II реда од појаве снежних наноса
23.10.17. Јавна набавка бр. 141/2017 - Осигурање службених возила
20.10.17. Јавна набавка бр. 137/2017 - Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом
20.10.17. Јавна набавка бр. 136/2017 - Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом
16.10.17. Јавна набавка бр. 72/2017 - План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана (L=54,7km)
16.10.17. Јавна набавка бр. 51/2017 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима
13.10.17. Јавна набавка бр. 71/2017 - Деоница: Бубањ Поток - Мали Пожаревац: праћење стања животне средине у путном појасу
06.10.17. Јавна набавка бр. 127/2016 - Дијагностика, функционално испитивање и праћење у пробном раду елемената ИТСС на објектима - тунелима на Е 763 (А2)
04.10.17. Јавна набавка бр. 115/2017 - Технички преглед објеката – аутопут Е-75, Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје од km 934+354,73 до km 942+413,31
04.10.17. Јавна набавка бр. 26/2017 - Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја
04.10.17. Јавна набавка бр. 123/2016 - Интеграција елемената ПМИС-а са активним елементима ИТСС-а
29.09.17. Јавна набавка бр. 83/2017 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
28.09.17. Јавна набавка бр. 120/2017 - Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од km 0+000 до km 109+612,72
25.09.17. Јавна набавка бр. 119/2017 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница: Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602