search

Услуге

17.03.17. Јавна набавка бр. 3/2017 - Технички преглед објеката - комплекс чеоне наплатне станице на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин, општина Гроцка, град Београд
17.03.17. Јавна набавка бр. 4/2017 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и међународних платних картица
13.03.17. Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка
10.03.17. Јавна набавка бр. 5/2017 – Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопут Е-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) км 111+700 – 117+200, L=5,5 км
24.02.17. Jaвна набавка бр. 124/2016 услуга - Специјализована обука за пројектовање и управљање ИТСС-а – фаза 2
23.02.17. Јавна набавка бр. 150/2016 - Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева
08.02.17. Јавна набавка бр. 1/2017 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Сурчин – Обреновац (L=17,00km)
25.01.17. Јавна набавка бр. 118/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на km 1+900, деоница: Гола Глава – Јошева (Гола Глава)
18.01.17. Јавна набавка бр. 96/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) – петља Колари
21.12.16. Јавна набавка бр. 176/2016 – Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине
15.12.16. Јавна набавка бр. 120/2016 - Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева
02.12.16. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RSA3/2016-15
02.12.16. Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TC3/2016-14
29.11.16. Јавна набавка бр. 106/2016 - Надзор на изградњи наплатних станица и успостављању затвореног система наплате путарине на државном путу I-А реда бр. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг – Суботица
28.11.16. Јавна набавка бр. 114/2016 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима
18.11.16. Јавна набавка бр. 150/2015 - Одржавање опреме и објекта – оперативни надзорни центар
03.11.16. Финансијска ревизија пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-PFA/2015-17
26.10.16. Јавна набавка бр. 71/2015 - Ревизија безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места
24.10.16. Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 33, IБ 39 и IIА 186: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Неготин - Mокрање), Бабушница - Свође, Ћуприја – Деспотовац, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RRD3-3/2016-13
23.10.16. Јавна набавка бр. 70/2015 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602