search

Services

23.06.17. Project Performance Monitoring, Contract ID No. RRSP/CS3-PM/2017-06
16.06.17. Javna nabavka br. 27/2017 – Održavanje i sanacija video nadzora u nadležnosti SUISS. (en)
14.06.17. Javna nabavka br. 28/2017 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja
07.06.17. Javna nabavka br. 34/2017 – Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – internet
06.06.17. Javna nabavka br. 30/2017 - Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina
06.06.17. Javna nabavka br. 70/2017 - Izrada tehničke dokumentacije za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 351 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Umčara, deonica: Umčari – petlja Umčari
02.06.17. Javna nabavka br. 67/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 28, od Malog Zvornika do Gračanice
02.06.17. Javna nabavka br. 25/2017 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje „MEGA – HERMES“
18.05.17. Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnog puta IIA 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA 158 i državnog puta IIB 438, u mestu Grdelica
18.05.17. Javna nabavka br. 8/2017 - Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava, oprime i uređaja
17.05.17. Javna nabavka br. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)
15.05.17. Javna nabavka br. 23/2017 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2016. godinu
12.05.17. Road Safety Awareness Campaigns in Schools in Vicinity of Project Roads, Contract ID No. RRSP/CS2-RSAC/2016-07
10.05.17. Certification of Road Safety Auditors (RSA Training and Certification), Contract ID No. RRSP/CS2-RSATC/2016-06
28.04.17. Javna nabavka br. 24/2017 - Osiguranje novca u transportu (en)
27.04.17. Javna nabavka br. 158/2016 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB -19, deonica: Vizić – Erdevik, km 3+817 – km 11+740, L =7,92 km
25.04.17. Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT licence
24.04.17. Road Safety Audit During Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Fourth Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-RSA4/2017-05
24.04.17. Technical Control of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Fourth Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-TC4/2017-04
21.04.17. Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602