search

Services

17.03.17. Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekata - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva K.O. Vrčin, opština Grocka, grad Beograd
17.03.17. Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i međunarodnih platnih kartica
13.03.17. Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka
10.03.17. Javna nabavka бр. 5/2017 – Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoput E-75), Novi Sad – Beograd (desna kolovozna traka) km 111+700 – 117+200, L=5,5 km (en)
24.02.17. Javna nabavka br. 124/2016 usluga - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a – faza 2 (en)
23.02.17. Javna nabavka br. 150/2016 - Studija odnosa zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i mreže državnih puteva (en)
08.02.17. Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac (L=17,00km)
25.01.17. Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava – Joševa (Gola Glava) (en)
18.01.17. Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari (en)
21.12.16. Javna nabavka br. 176/2016 – Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine (en)
15.12.16. Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva (en)
02.12.16. Road Safety Audit During Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Third Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-RSA3/2016-15
02.12.16. Technical Control of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Third Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-TC3/2016-14
29.11.16. Javna nabavka br. 106/2016 - Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig – Subotica (en)
28.11.16. Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima (en)
18.11.16. Javna nabavka br. 150/2015 - Održavanje opreme i objekta – operativni nadzorni centar (en)
03.11.16. Project Financial Auditing, Contract ID No. RRSP/CS3-PFA/2015-17
26.10.16. Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta (en)
24.10.16. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of the State Roads IA 1, IB 33, IB 39 and IIA 186: Niš 1 (Trupale) - Niš 3 (Batušinac), Negotin – Mokranje, Babušnica - Svođe, Ćuprija – Despotovac
23.10.16. Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602