search

Services

08.02.17. Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac (L=17,00km)
25.01.17. Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava – Joševa (Gola Glava) (en)
18.01.17. Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari (en)
21.12.16. Javna nabavka br. 176/2016 – Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine (en)
15.12.16. Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva (en)
02.12.16. Road Safety Audit During Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Third Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-RSA3/2016-15
02.12.16. Technical Control of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Third Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-TC3/2016-14
29.11.16. Javna nabavka br. 106/2016 - Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig – Subotica (en)
28.11.16. Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima (en)
18.11.16. Javna nabavka br. 150/2015 - Održavanje opreme i objekta – operativni nadzorni centar (en)
03.11.16. Project Financial Auditing, Contract ID No. RRSP/CS3-PFA/2015-17
26.10.16. Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta (en)
24.10.16. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of the State Roads IA 1, IB 33, IB 39 and IIA 186: Niš 1 (Trupale) - Niš 3 (Batušinac), Negotin – Mokranje, Babušnica - Svođe, Ćuprija – Despotovac
23.10.16. Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima (en)
20.10.16. Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima (en)
06.10.16. Javna nabavka br. 87/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave, na km 76+795, deonica: Šabac (Lojanice) – Lojanice (en)
05.10.16. Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare (en)
05.10.16. Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima – unos podataka iz registratora u bazu podataka o nestabilnim terenima (en)
05.10.16. Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu (en)
03.10.16. Preparation of Main Designs for Road Rehabilitation-Upgrading of the State Roads IA 1 and IA 3: Ražanj 1 - Paraćin 1, Aleksinac 1 - Ražanj 1, Sremska Mitrovica - Ruma 1 and Ruma 1 - Pećinci 1, Contract ID No. RRSP/CS3-RRD3-2/2016-12

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602