search

Services

16.01.18. Javna nabavka br. 155/2017 - Održavanje fotokopir aparata
08.01.17. Javna nabavka br. 62/2017 - Projekat mapiranja rizika na mreži državnih puteva
05.01.18. Javna nabavka br. 87/2017 - Povezivanje svih naplatnih stanica putem optičkog kabla
29.12.17. Javna nabavka br. 88/2017 - Fizičko obezbeđenje službenog parkinga u Bulevaru kralja Aleksandra i poslovnog objekta na obilaznici u Ulici Rakovački put BB
15.12.17. Javna nabavka br. 159/2017 - Fizičko obezbeđenje objekta Gazela
12.12.17. Javna nabavka br. 61/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava “Vojvodinaput” a.d. Pančevo
12.12.17. Javna nabavka br. 59/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve «Čačak»
12.12.17. Javna nabavka br. 186/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 21, od Paragova do Rume
12.12.17. Javna nabavka br. 185/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 27, od Lazarevca do Aranđelovca
01.12.17. Javna nabavka br. 173/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Ibra
01.12.17. Javna nabavka br. 152/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Zapadne Morave bez Ibra
01.12.17. Javna nabavka br. 184/2017 - Projekat preparcelacije za formiranje građevinskih parcela državnog puta IB reda br. 21, Novi Sad - Ruma, deonica 2: Paragovo - početak obilaznice Ruma
27.11.17. Javna nabavka br. 21/2017 - Priprema strukture BP za migraciju u geoprostornu bazu
27.11.17. Javna nabavka br. 20/2017 - Izrada solucija - kastomizacija funkcija geoprostorne baze
24.11.17. Javna nabavka br. 146/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Save
17.11.17. Javna nabavka br. 60/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve "Kruševacput"
13.11.17. Javna nabavka br. 35/2017 - Održavanje (postavljanje) zaštite od mehaničkih oštećenja električnih kablova, kanalica, vođica, produžnih kablova u prostorijama - kancelarijama JP "Putevi Srbije"
03.11.17. Javna nabavka br. 52/2017 - Glavni projekti poboljšanja lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode
30.10.17. Javna nabavka br. 167/2016 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS – faza 2
30.10.17. Javna nabavka br. 165/2016 - Troškovi funkcionisanja ITS-a, provajderi telekomunikacionih usluga (Internet, VPN)

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602