search

Services

18.05.17. Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnog puta IIA 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA 158 i državnog puta IIB 438, u mestu Grdelica
18.05.17. Javna nabavka br. 8/2017 - Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava, oprime i uređaja
17.05.17. Javna nabavka br. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)
15.05.17. Javna nabavka br. 23/2017 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2016. godinu
12.05.17. Road Safety Awareness Campaigns in Schools in Vicinity of Project Roads, Contract ID No. RRSP/CS2-RSAC/2016-07
10.05.17. Certification of Road Safety Auditors (RSA Training and Certification), Contract ID No. RRSP/CS2-RSATC/2016-06
28.04.17. Javna nabavka br. 24/2017 - Osiguranje novca u transportu (en)
27.04.17. Javna nabavka br. 158/2016 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB -19, deonica: Vizić – Erdevik, km 3+817 – km 11+740, L =7,92 km
25.04.17. Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT licence
24.04.17. Road Safety Audit During Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Fourth Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-RSA4/2017-05
24.04.17. Technical Control of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Fourth Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-TC4/2017-04
21.04.17. Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba
20.04.17. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance of the State Roads IА 1, IB 33 and IB 34: Lot 1: IA 1, Ražanj - Aleksinac, Lot 2: IB 33, Požarevac - Lješnica and Lot 3: IB 34, Bratinac - Braničevo, ID: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02
20.04.17. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance of the State Roads IB 15 and IB 21: Lot 1: IB 15, Sombor - Kula, L=39.445 km and Lot 2: IB 21, Ivanjica - Sjenica, L=38.300 km, Contract ID No. RRSP/CS3-RRD4-2/2017-01
20.04.17. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance of the State Roads IА 1, IB 22 and IIА 147: Lot 1: IA 1, Brestovac-Doljevac, Lot 2: IB 22, Ušće-Raška, Lot 3: N.Pazar-Ribariće and Lot 4: IIA 147, S.Palanka-V.Plana, ID: RRSP/CS3-RRD4-1/2017-03
17.03.17. Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekata - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva K.O. Vrčin, opština Grocka, grad Beograd
17.03.17. Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i međunarodnih platnih kartica
13.03.17. Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka
10.03.17. Javna nabavka br. 5/2017 – Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoput E-75), Novi Sad – Beograd (desna kolovozna traka) km 111+700 – 117+200, L=5,5 km (en)
24.02.17. Javna nabavka br. 124/2016 - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a – faza 2 (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602