search

Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите

Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите

Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите  задуженo је за припрему потребне документације за израду инвестиционих одлука и израду истих, прати реализацију инвестиција у току године. Врши израду годишњих Програма пословања, годишњих финансијских планова, стратешких планова развоја путне привреде, врши израду плана јавних набавки, извештавање о улагањима у путну привреду и остварењу Програма пословања. Води евиденције о коришћењу и отплати зајмова од домаћих и страних банака и припрема документацију за повлачење средстава из ино-кредита.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602