search

Odeljenje za plan, razvoj, investicione poslove i ino kredite

Odeljenje za plan, razvoj, investicione poslove i ino kredite

Odeljenje za plan, razvoj, investicione poslove i ino kredite - zadužen je za pripremu potrebne dokumentacije za izradu investicionih odluka i izradu istih, prati realizaciju investicija u toku godine. Vrši izradu godišnjih Programa poslovanja, godišnjih finansijskih planova, strateških planova razvoja putne privrede, vrši izradu plana javnih nabavki, izveštavanje o ulaganjima u putnu privredu i ostvarenju Programa poslovanja. Vodi evidencije o korišćenju i otplati zajmova od domaćih i stranih banaka i priprema dokumentaciju za povlačenje sredstava iz ino-kredita.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602