search

Department for Planning, Development, Investment Operations and Foreign Loans

Department for Planning, Development, Investment Operations and Foreign Loans

Department for Planning, Development, Investment Operations and Foreign Loans zaduženo je za pripremu potrebne dokumentacije za izradu investicionih odluka i izradu istih, prati realizaciju investicija u toku godine. Vrši izradu godišnjih Programa poslovanja, godišnjih finansijskih planova, strateških planova razvoja putne privrede, izveštavanje o ulaganjima u putnu privredu i izveštavanje o ostvarenju Programa poslovanja. Vodi evidencije o korišćenju i otplati zajmova od domaćih i stranih banaka i priprema dokumentaciju za povlačenje sredstava iz ino-kredita.

Program poslovanja JP „Puteva Srbije „za 2017.godinu,na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 15.decembra 2016.godine,pretpeo je jednu izmenu te je 4. augusta 2017. godine izglasan Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2017. Godinu. Kvartalni izveštaji dostavljaju se prema Pravilniku o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjih odnosno trogodišnjih programa poslovanja javnih preduzeća.Odredbama člana 2.Pravilnika propisani su obrasci koji su sastavni deo svakog tromesečnog izveštaja.Obrasci koji se kvartalno dostavljaju su:

1)  Obrazac 1     Bilans uspeha
2)  Obrazac 1A   Bilans stanja
3)  Obrazac 1B   Izveštaj o tokovima gotovine
4)  Obrazac 2     Troškovi zaposlenih
5)  Obrazac 3     Dinamika zaposlenih
6)  Obrazac 4     Kretanje cena proizvoda i usluga
7)  Obrazac 5     Subvencije i ostali prihodi iz budžeta
8)  Obrazac 6     Sredstva za posebne namene
9)  Obrazac 7     Neto dobit
10) Obrazac 8    Kreditna zaduženost
11) Obrazac 9    Gotovinski ekvivalenti i gotovina
12) Obrazac 10  Izveštaj o investicijama
13) Obrazac 11 Bruto potraživanja javnog preduzeća za date kredite i zajmove,prodate proizvode,robu i usluge i date avanse i druga potraživanja
14) Obrazac 12  Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602