31.03.2021. Измена режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила ка граничном прелазу Бачка Паланка

Од 01.04.2021. године доћи ће до измене режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила која ће се и даље привремено усмеравати ка граничном прелазу са Републиком Хрватском (Бачка Паланка/Илок) према постављеној саобраћајној сигнализацији на државном путу I Б реда број 12, деоница Бач-Бачка Паланка-Челарево, на државном путу II А реда број 108, деоница Гајдобра-Бачка Паланка и на државном путу II Б реда број 306, деоница Гајдобра-Челарево.

Обилазница око Бачке Паланке престаје да буде једносмерна у смеру Бача јер се постојећој саобраћајној траци у смеру Бача од почетка обилазнице до искључења за Бачку Паланку која се привремено користила као паркинг за тешка теретна возила и постојећој саобраћајној траци у смеру Новог Сада која се привремено користила за саобраћај према Бачу враћа првобитна намена. Тако се на целом потезу обилазнице успоставља редован саобраћај за сва возила осим за тешка теретна возила у смеру од Новог Сада ка граничном прелазу Бачка Паланка.

Вести

29.03.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Минићево (Витковац) – Враторница

На државном путу I Б реда број 35, на деоници Минићево (Витковац) – Враторница, 31.03.2021. године, у периоду од 10.30 до 22 часа, биће измењен режим саобраћаја због снимања сцена филма.За време снимања доћи ће...

25.03.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 14, деоница Смедерево (Радинац) – Раља

На снази је измена режима саобраћаја због потребе за извођењем радова на санацији коловозне плоче моста преко реке Раље, на државном путу I Б реда број 14, на деоници Смедерево (Радинац) – Раља.  Саобраћај се одвија...

24.03.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 258, на деоници Печењевце – Предејане, у близини места Палојце

На делу државног пута II А реда број 258, на деоници Печењевце – Предејане (на км 31+850),  у близини места Палојце, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила због одрона који је на левој коловозној траци. услед...

11.02./01.03./05.03.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Mакрешане-Јасика и на државном путу II A реда број 187, деоница Јасика-Варварин

Извршено је постављање привремене саобраћајне сигнализације која ће бити важећа до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Mакрешане-Јасика (km 16+064, 8+070, km 21+050 ) и на државном путу II A...

01.02.2021. Измене режима саобраћаја на државним путевима, као последице временских непогода - изливање река, одрони и клизишта

 На делу државног пута I Б реда број 39, између насељених места Крушевица и Бољаре (на км 54+400), на деоници Свође-Власотинце, Боњинце- адм. линија АП КиМ (Мутиводе), саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, након обуставе...

12.01.2021.Постављена привремена саобраћајна сигнализација на делу државног пута II A реда број 100, у Новој Пазови

Постављена је привремена саобраћајна сигнализација у Новој Пазови, на делу државног пута II A реда број 100, због затварања путног прелаза (км 26+736,14) пруге у Његошевој улици. Измена режима саобраћаја, као и преусмеравање саобраћаја на...

15.01.2021. Измене режима саобраћаја на државним путевима, као последице временских непогода - изливање река, одрони и клизишта

Нормализован је саобраћај на делу државног пута II A реда број 227, деоница Лесковац - Барје, након обуставе саобраћаја због изливања воде на коловоз.  Саобраћај је нормализован на државном путу II А реда број 215, на...

31.12.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 196, на деоници Лис – Краварица, мост преко Краваричке реке

Након обуставе саобраћаја због оштећења плочастог пропуста на мосту преко Краваричке реке на 4+830 km, на државном путу II А реда број 196, на деоници Лис – Краварица, саобраћај се одвија уз привремену саобраћајну сигнализацију. Молимо...

22.11.2020. Територија Крушевца, на државним путевима I и II реда постављена је саобраћајна сигнализација забрана саобраћаја за камионе са приколицом и шлепере у време снежних падавина

Територија Крушевца, на државним путевима I и II реда постављена је саобраћајна сигнализација забрана саобраћаја за камионе са приколицом и шлепере у време снежних падавина и то: 1.на државном путу II A-207 деоница Јошаничка Бања-Грчак 2.на...

08.11.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, Темеринска улица у Новом Саду

Oд 08.11.2020. године, биће измењен режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, Темеринска улица у Новом Саду, због извођења радова на надвожњаку. Због радова који су предвиђени у Фази 2, доћи ће...

01.09.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 126

Због извођења радова на изградњи друмско-пешачког подвожњака-денивелисаног укрштаја ул. Војводе Путника у Инђији и трасе пруге на стационажи км 43+150.80 преусмерен је саобраћај на новоизграђени денивелисани укрштај ул. Бранка Радичевића и трасе пруге на км...

04.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел Влајна

На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел Влајна због обилних падавина дошло је до попуштања ножице насипа у дужини од 20m (лева страна), саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила. На снази...

29.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 30, деоница Ивањица – Ушће, клизиште „Бедина Варош“

ЈП „Путеви Србије“  Вас обавештава да је државни  пут I Б реда број 30, Ивањица – Ушће, код клизишта „Бедина Варош“ (стационажа 3+700) проходан за све категорије возила. Због сужења коловоза саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем...

06.11.2020. Стање на државним путевима – обуставе, забране и измене режима саобраћаја настале као последице јунских поплава 2020. године.

Забране: - На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежа од 3 т. - Државни пут...

02.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић

Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, проходан је након обуставе због великог одрона. Постављена је привремена сигнализација и саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила које је регулисано...

01.07.2020. Наизменично пропуштање возила на државном путу I Б реда број 21, деоница Ариље - Ивањица, у месту Клисура

На државном путу I Б реда број 21, деоница Ариље - Ивањица, у месту Клисура, успостављен је саобраћај након изливања реке Моравице, која је уједно оштетила труп пута. Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз постављену...

29.06.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 129, на мосту преко реке Тисе, код Титела

Због оштећења низводног главног носача, на мосту код Титела преко реке Тисе, на државном путу II А реда брoj 129, деоница Тител - Перлез, саобраћај регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз наизменично пропуштање возила једном коловозном...

26.06.2020.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо

На снази је измењен режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо, услед урушавања потпорног зида услед великих количина вода.

05.02.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II реда број 191, деоница Бистрица – Увац, на локацији Глишине воде.

На државном путу II  реда број 191, деоница Бистрица – Увац, у насељеном месту Стари Прибој на локацији Глишине воде, због одрона, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила регулисаним семафорском сигнализацијом.

03.09.2019.  Измена режима саобраћаја у зони паркинга од петље „Остружница“ до тунела „Стражевица“  

  У оквиру радова на изградњи леве коловозне траке Обилазнице око Београда, дошло је до измене режима саобраћаја у зони паркинга, од петље „Остружница“ до тунела „Стражевица“, преко које је омoгућен приступ градилишних возила градилишту и...

21.06.2019.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 151, деоница Марковац-Аранђеловац, место Стојник

Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 151, деоница Марковац-Аранђеловац, место Стојник. Услед оштећења носача на мосту, саобраћај ће се на том делу пута одвијати наизменичним пропуштањем возила, према постављеној саобраћајној сигнализацији.

05.06.2019. На државном путу II А реда број 223, деоница Периш-Суково, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила

Услед обилних падавина , на државном путу II А реда број 223, деоница Периш-Суково, дошло је до отцепљења леве саобраћајне траке. Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

29.05.2019. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 22, у зони петље Љиг

На државном путу I Б реда број 22, у зони петље Љиг, испред и иза раскрснице за скретање за место Бранчић,  постављена је привремена саобраћајна сигнализација којом је регулисан саобраћај са ограничењем брзине, због укључења...

19.01.2019. На државном путу I Б реда број 21, на деоници Ваљево-Каона у месту Бачевци, постоји опасност обрушавања камена на пут

На државном путу I Б реда број 21, на деоници Ваљево-Каона у месту Бачевци, постоји опасност обрушавања камена на пут. На деоници су постављени саобраћајни знакови за „Опасност од одрона“ и ограничење брзине 20 km/h.Екипе...

08.12.2018.На државном путу I Б реда број 27, на деоници Дивци-Словац, постоји опасност обрушавања камена на пут.

На државном путу I Б реда број 27, на деоници Дивци-Словац, постоји опасност обрушавања камена на пут. На деоници су постављени саобраћајни знакови за „Опасност од одрона“ и ограничење брзине 40 km/h. Екипе путара су на терену...

22.06.2018.Привремени режим саобраћаја на државном путу II А реда број 175

На државном путу II А реда број 175, на деоници од Жупањца до Боговађе, у зони новоизграђеног прелаза преко аутопута Е-763 (моста 6), успоставиће се нови привремени режим саобраћаја са двосмерним одвијањем саобраћаја, без наизменичног...

11.04.2018. Постављена сигнализација на државном путу I Б реда број 22, у Дудовици

Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државнoм путу I Б реда број 22, у Дудовици. Измена режима саобраћаја подразумева снижење брзинe кретања у зони прикључка општинског пута на државни пут I Б реда број...

10.05.2017. Наизменично пропуштање саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Бродарево – Барски Мост у месту Жути Кук

Обавештавамо Вас да се саобраћај на државном путу I Б реда број 23, на деоници Бродарево – Барски Мост, код места Жути Кук одвија наизменичним пропуштањем возила.

10.02.2017.Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 227, деоница Студена-петља Врање југ

На државном путу II А реда број 227, деоница Студена-петља Врање југ, код места Добрејанце, је од 10.02.2017.године на снази измена режима саобраћаја због отцепљења десне коловозне траке.Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.Молимо све учеснике...

17.06.2016.Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Кадињача-Дуб

Обавештавамо Вас да се услед  местимичних одрона косина и сужења коловоза на државном путу I Б реда број 28, деоница Кадињача - Дуб, саобраћај  одвија отежано у дужини од 4км, од спомен комплекса Кадињача ка...

17.06.2016. Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Дубци-Кадињача, насеље Волујац

Услед активирања клизишта и сужења коловоза на државном путу I Б реда број 28, деоница Дубци-Kадињача, насеље Волујац, сабраћај се одвија успорено.Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде...

17.06.2016. Успорено одвијање саобраћаја на државном путу I Б реда број 28, деоница Кремна-Мокра Гора, насеље Мокра Гора

Услед активирања клизишта и сужења коловоза на државном путу I Б реда број 28, деоница Кремна-Мокра Гора, насеље Мокра Гора (село Шпијуновићи), сабраћај се одвија успорено.Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну...