09.08.22. Пуштање у саобраћај деоница Обилазнице око Зрењанина