Кабинет директора

У кабинету директора обављају се послови управљања и руковођења, ревизије, комуникације са јавношћу, контроле надзора, административно технички и други послови пословодства у вези са делатношћу предузећа и његовим пословањем.

Одељења која за свој рад директно одговарају директору предузећа су:

  1. Одељење интерне ревизије
  2. Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података
  3. Одељење за односе са јавношћу

Штампа