Надзорни одбор

 

 

Акта Надзорног одбора

ico-adobe 28.03.23. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 01.02.23. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2022. године

ico-adobe 01.02.23. Извештај о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2022. године

ico-adobe 28.12.22. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину

ico-adobe 28.12.22. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину

ico-adobe 06.12.22. Одлука о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласник РС“, бр. 130/2022)

ico-adobe 29.11.22. Одлука о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 01.11.22. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2022. године

ico-adobe 01.11.22. Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2022. године

ico-adobe 20.10.22. План о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2022. Годину

ico-adobe 20.10.22. План о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2022. годину на које се одредбе закона о јавним набавкама не примењују

ico-adobe 20.10.22. Одлука о усвајању Плана о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2022. годину и Плана о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2022. годину на које се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују

ico-adobe 07.09.22. Правилник о организацији и систематизацији послова (пречишћен текст)

ico-adobe 29.07.22. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину

ico-adobe 01.08.22. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за други квартал 2022. године

ico-adobe 01.08.22. Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2022. године

ico-adobe 29.06.22. Odluka o usvajanju uzveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2021. godinu

ico-adobe 29.06.22. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovawa JP "Putevi Srbije" za 2021. godine

ico-adobe 10.05.22. Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за први квартал 2022. године

ico-adobe 10.05.22. Извештај о степену реализације Програма пословања за први квартал 2022. године

ico-adobe 24.03.22. План јавних набавки за 2022. годину на које се одредбе закона о јавним набавкама не примењују

ico-adobe 24.03.22. План јавних набавки за 2022. годину

ico-adobe 24.03.22. Одлука о усвајању Планова набавки

 

ico-adobe 04.02.22. Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2022. годину

ico-adobe 04.02.22. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2021. године

ico-adobe 04.02.22. Извештај о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2021. године

ico-adobe 25.11.21. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину

ico-adobe 28.10.21. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2021. године

ico-adobe 28.10.21. Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2021. године

ico-adobe 27.07.21. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за други квартал 2021. године

ico-adobe 27.07.21. Извештај о степену реализације Програма пословања за други квартал 2021. године

ico-adobe 29.06.21. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину

ico-adobe 25.06.21. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за 2020. годину

ico-adobe 28.04.21. Одлука о повећању основног капитала

ico-adobe 28.04.21. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за први квартал 2021. године

ico-adobe 28.04.21. Извештај о степену реализације Програма пословања за први квартал 2021. године

ico-adobe 05.04.21. Правилник о допунама правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 05.04.21. Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину и јавних набавки на које се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују

ico-adobe 24.02.21. Одлука и образложење о усвајању Програма пословања за 2021. годину

ico-adobe 22.02.21. Одлукa о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 29.01.21. Извештај о степену реализације Програма пословања за четврти 2020. године

ico-adobe 29.01.21. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2020. године

ico-adobe 22.12.20. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину

ico-adobe 30.10.20. Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2020. године

ico-adobe 30.10.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2020. године

ico-adobe 30.07.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за II квартал

ico-adobe 29.05.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за I квартал

ico-adobe 30.03.20. Пословника о допунама Пословника о раду Надзорног одбора

ico-adobe 30.03.20. Одлука о усвајању Пословника о допунама Пословника о раду Надзорног одбора

ico-adobe 03.02.20. Правилник о организацији и систематизацији послова (Пречишћен текст)

ico-adobe 05.02.20. Одлука о усвајању Програма пословања за 2020. годину

ico-adobe 30.01.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за IV квартал

ico pdf 02.12.19. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico-adobe 01.11.19. Усвојена Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 01.11.19. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 30.10.19. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за III квартал

ico-adobe 26.07.19. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за II квартал

ico-adobe 25.07.19. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде путарина

ico-adobe 25.06.19. Правилник о организацији и систематизацији послова (Пречишћен текст)

ico-adobe 11.06.19. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 11.06.19. Закључак којим се даје Сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 25.04.19. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за I квартал

ico-adobe 31.01.19. Извештај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од 11. до 30. седнице

ico-adobe 31.01.19. Закључак којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 31.01.19. Усвојена Одлука о усвјању Извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2018. године

ico-adobe 08.01.19. Одлука и образложење о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018.год.

ico-adobe 13.12.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 10.12.18. Закључак којим се даје сагласност на Правилник о изменама и доунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 09.10.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico-adobe 09.09.18. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 03.07.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 19.06.18. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2017.год.

ico pdf 08.05.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 05.04.18. Усвојен закључак којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 16.03.18. Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“

ico pdf 16.03.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 26.02.18. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027

ico pdf 26.02.18. Одлука о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја

ico pdf 26.02.18. Образложење - Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027

ico pdf 01.02.18. Усвојена одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2017. године

ico pdf 18.01.18. Усвојена одлука - Извештај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 18.01.18. Извештај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од 01. до 10. седнице

ico pdf 05.01.18. Одлука и образложење о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017.г. .

ico-adobe 27.12.17. Одлука - предлог оквира за преговоре о закљуцењу уговора о нивоу услуга (СЛА)

ico-adobe 27.12.17. Припрема за имплементацију Уговора о нивоу услуга између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и Јавног предузећа "Путеви Србије" (ЈППС)

ico-adobe 13.12.17. Образложење - краткорочна бескаматна позајмица Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico-adobe 13.12.17. Одлука - краткорочна бескаматна позајмица Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico-adobe 29.11.17. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 21.11.17. Усвојена одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији

ico-adobe 03.11.17. Образложење на Одлуку

ico-adobe 03.11.17. Усвојена Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку

ico-adobe 31.10.17. Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“

ico-adobe 31.10.17. Усвојена одлука и Извештај о раду Надзорног одбора од прве до осамдесет седме седнице

ico-adobe 19.10.17. Усвојена одлука о именовању секретара Н.О.

ico-adobe 19.10.17. Усвојена одлука о именовању записничара

ico-adobe07.09.17. Правилник о организацији и систематизацији послова - Пречишћен текст

ico-adobe 21.08.17. Усвојен План о изменама и допунама Плана набавки за 2017. годину

ico-adobe 21.08.17. Закључак и Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 28.07.17. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 27.07.17. Образложење на Одлуку

ico-adobe 27.07.17. Усвојена Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку

ico-adobe 12.07.17. Решење за усвајање регистарционе пријаве - Измена оснивачког акта

ico-adobe 12.07.17. Решење за усвајање регистарционе пријаве - Промена датума статута

ico-adobe 10.07.17. Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“

ico-adobe 10.07.17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Путеви Србије"

ico-adobe 10.07.17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Путеви Србије" (Сл. гласник РС, бр. 63/17)

ico-adobe 28.04.17. Одлука - уговор о краткорочној бескаматној позајмици

ico pdf 24.04.17. Одлука Надзорног одбора о давању сагласности на Нацрт 02

ico pdf 24.04.17. Образложење - Нацрт 02

ico pdf 10.03.17. План о изменама и допунама Плана набавки за 2016.

ico pdf 30.12.16. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 30.12.16. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 22.12.16. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 22.12.16. Усвојен закључак на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 22.12.16. Известај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од прве седнице одржане 18.07.2013. до седамдесет прве седнице одржане 22.12.2016.године

ico pdf 22.12.16. Одлука о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од прве седнице одржане 18.07.2013. до седамдесет прве седнице одржане 22.12.2016.године

ico pdf 22.12.16. Пропратна акта са потврдом пријема - Одлука и Известај о раду од 1. до 71. седнице Надзорног одбора

ico pdf 13.12.16. Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 13.12.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 30.11.16. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 30.11.16. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 29.11.16. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 29.11.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 31.10.16. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 31.10.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.16. Одлука о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима (Сл.гл. 82)

ico pdf 24.06.16. Образложење о разрешењу извршних директора

ico pdf 24.06.16. Усвојена одлука о разрешењу извршних директора

ico pdf 24.06.16. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2015.год.

ico pdf 10.06.16. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.06.16. Усвојен закључак на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 30.05.16. Стратешки план за увођење и развој одржавања путева заснованог на дефинисаном нивоу услуга на мрежи државних путева Србије

ico pdf 30.05.16. Одлука о давању сагласности на Стратешки план

ico pdf 26.02.16. Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

ico pdf 30.11.15. Закључак - правилник о систематизацији и организацији послова ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 30.11.15. Усвојен правилник о систематизацији и организацији послова ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 18.11.15. Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 19.06.15. Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“

ico pdf 25.05.15. Извод из Сл. гласника у коме је објављено Решење о давању сагласности на Правилник о раду

ico pdf 25.05.15. Усвојен Правилник о раду

ico pdf 29.09.14. Одлука о измени Статута ЈП "Пуетеви Србије"

ico pdf 10.10.14. Закључак о давању сагласности на Правилник

ico pdf 14.02.14. Усвојена одлука извештај о попису имовине и обавеза ЈП "Путеви Србије" са стањем на дан 31.12.2013. год.

ico pdf 14.02.14. Образложење усвојене одлуке о попису 14.02.2014. год.

ico pdf 15.01.14. Усвојена одлука о именовању чланова за комисију за ревизију

ico pdf 18.07.13. Усвојена одлука о именовању секретара и записничара

 

Решења Владе

ico-adobe 28.03.23. Решење Владе о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) 

ico-adobe 20.01.23. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2022. годину (Сл. гласник 3/2023)

ico-adobe 19.01.23. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2022. годину

ico-adobe 06.12.22. Решење Владе о давању сагласности на Одлуку о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласник РС“, бр. 130/2022) 

ico-adobe 29.11.22. Решење Владе о давању сагласности на Одлуку о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 25.08.22. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Србије" за 2022. годину

ico-adobe 25.02.22. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину („Сл. гласник РС“, бр. 27/2022)

ico-adobe 24.02.22. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину

ico-adobe 03.12.21. Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Пословања за 2021. годину и Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2020. годину („Сл. гласник РС“ бр. 117/2021 од 3.12.2021.г.)

ico-adobe 02.12.21. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину

ico-adobe 02.07.21. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 67/2021)

ico-adobe 09.06.21. Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" Београд

ico-adobe 09.06.21. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" Београд

ico-adobe 08.06.21. Решење о давању сагласности на повећање основног капитала ЈП "Путеви Србије" Београд

ico-adobe 28.05.21. Решење о давању сагласности на повећање основног капитала ЈП "Путеви Србије", Београд (извод из Сл.гласника 53/2021)

ico-adobe 16.03.21. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину („Сл. гласника РС“, бр. 23/21)

ico-adobe 11.03.21. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину

ico-adobe 22.02.21. Решење Владе о давању сагласности на Одлуку о измени одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласнику РС“, бр. 15/2021)

ico-adobe 22.01.21. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 44/21)

ico-adobe 26.11.20. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Путеви Србије" Београд

ico-adobe 20.08.20. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора (”Сл. гласник РС”, бр. 108/20)

ico-adobe 05.03.20. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020. годину (”Сл. гласник РС”, бр. 14/20)

ico-adobe 05.03.20. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (”Сл. гласник РС”, бр. 17/20)

ico-adobe 20.02.20. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020. годину

ico pdf 20.12.19. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf 20.12.19. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. (Сл. гласник 90/2019)

ico-adobe 07.11.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласника РС“, бр. 77/19)

ico-adobe 01.11.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 02.08.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) и Одлука („Сл. гласника РС“, бр. 54/19)

ico-adobe 25.07.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 17.06.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласника РС“, бр. 40/19)

ico-adobe 14.05.19. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019.год.

ico-adobe 08.01.19. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.год.

ico-adobe 08.01.19. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.год. (Сл.гласник РС, бр. 104/18)

ico-adobe 13.09.18. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) и наведена одлука (Сл.гласник РС, бр. 68/18)

ico-adobe 06.09.18. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 09.03.18. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.годину (Сл.гласник РС 16/18)

ico pdf 06.03.18. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.годину

ico pdf 01.03.18. Решење о давању сагласности на дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Путеви Србије" 2017-2027 (Сл. гласник РС, бр. 14/18)

ico pdf 26.02.18. Решење о давању сагласности на дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Путеви Србије" 2017-2027

ico pdf 10.01.18. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину (Сл. гласник РС, бр. 119/17)

ico pdf 05.01.18. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017.годину

ico-adobe 30.11.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 30.11.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (Сл.гласник РС, бр. 106/17)

ico-adobe 24.11.17. Решење Владе о давању сагласности на одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији и наведена одлука (Сл. гласник РС, бр. 103/17)

ico-adobe 21.11.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији

ico pdf 17.10.17. Решење и одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) - извод из (Сл. гласник РС, бр. 90/17)

ico pdf 17.10.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 09.10.17. Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора (Сл. гласник РС, бр. 88/17)

ico pdf 04.10.17. Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора

ico pdf 11.08.17. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину (Сл. гласник РС, бр. 76/17)

ico pdf 08.08.17. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину

ico pdf 12.07.17. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора и Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" - извод из Сл.гласника

ico pdf 10.07.17. Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 10.07.17. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 02.03.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину-извод из Сл.гласника

ico pdf 23.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину

ico pdf 23.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину - извод из Сл. гласника

ico pdf 22.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

ico pdf 26.02.16. Решење о давању сагласности на одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

ico pdf 18.11.15. Решењe о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 07.09.15. Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину

ico pdf 25.05.15. Решење о давању сагласности на Правилник

ico pdf 20.11.14. Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. и ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 31.07.14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 29.07.14. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. год.

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Садржај

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. год.

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 27.05.14. Извод из сл. гласника у коме је објављено решење о давању сагласности на п.п. ЈП “Путеви Србије” за 2014. год.

ico pdf 26.05.14. Решење о давању сагласности на програм пословања 2014. год.

ico pdf 08.11.13. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 08.11.13. Решење о допуни решења о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 05.07.13. Решење о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

Седнице Надзорног одбора

Сто четврта седница Надзорног одбора одржана је 01.02.2023. године.

Сто трећа електронска седница одржана је 28.12.2022. године.

Сто друга електронска седница Надзорног одбора одржана је 6.12.2022. године.
Напомена: Седници је присуствовао в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Сто прва електронска седница Надзорног одбора одржана је 29.11.2022. године.

Стота седница Надзорног одбора одржана је 31.10.2022. године.
Напомена: Седници је су присуствовали: председник и чланови Надзорног одбора, в.д. директор, Зорана Дробњак и друга лица по позиву у својству известиоца.

Деведесет девета седница одржана је 20.10.2022. године.
Напомена:  Седници је су присуствовали председник и чланови Надзорног одбора, Бранка Зец, дипл.ек., извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове која је у складу са овлашћењем мењала в.д. директора Зорана Дробњака и друга лица по позиву у својству известиоца.

Деведесет осма седница одржана је 31.08.2022. године.
Напомена:
  Седници су присуствовали председник и чланови Надзорног одбора, в.д. директор и друга лица по позиву у својству известиоца.

Деведесет седма електронска седница одржана је 29.07.2022. године.

Деведесет шеста електронска седници одржана је 29.06.2021. године.

Деведесет пета електронска седници одржана је 10.05.2021. године.

Деведесет четврта електронска седница одржана је 24.03.2022.  године.

Деведесет трећа електронска седници одржана је 25.02.2022.  године.

Деведесет друга електронска седница одржана је 04.02.2022. године.

Деведесет прва електронска седница одржана је 23.12.2021.  године.

Деведесета електронска седница одржана је 25.11.2021.  године.

Осамдесет девета електронска седница одржана је 28.10.2021.  године.

Осамдесет осма електронска седници одржана је 19.10.2021.  године.

Осамдесет седма електронска седница одржана је 27.07.2021. године.

Осамдесет шеста електронска седница одржана је 22.07.2021. године.

Осамдесет пета електронска седница одржана је 29.06.2021. године.

Осамдесет четврта електронска седници одржана је 25.06.2021. године.

Осамдесет трећој седници која је одржана 28.04.2021. године, присуствовали су:

 1. Милош Адамовић – председник;
 2. Мр Анита Димоски  - члан;
 3. мр Бајрам Омерагић – члан.
 4. Веселин Осмајлић , дипл.ек. – члан.

Напомена:  Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак  и друга лица по позиву, у својству известиоцаОсамдесет друга електронска седница одржана је  02.04.2021. године.

Осамдесет друга електронска седници одржана је 02.04.2021. године.

Осамдесет прва електронска седница одржана је 24.02.2021. године.

Осамдесета електронска седница одржана је 19.02.2021. године.

Седамдесет деветој седници која је одржана 29.01.2021. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник.
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седници Надзорног одбора присуствовао је, в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву,  у својству известиоца.

Седамдесет осмој седници која је одржана 29.01.2021. године, присуствовали су:

 1. Милош Адамовић – председник;
 2. Мр Анита Димоски  - члан;
 3. мр Бајрам Омерагић – члан.
 4. Веселин Осмајлић , дипл.ек. – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена:  Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак  и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Седамдесет седмој седници која је одржана 26.01.2021. године, присуствовали су:

 1. Милош Адамовић – председник;
 2. Мр Анита Димоски  - члан;
 3. мр Бајрам Омерагић – члан.
 4. Веселин Осмајлић , дипл.ек. – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена:  Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак  и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Седамдесет шеста електронска седница одржана је 29.12.2020. године.

Седамдесет петој  седници која је одржана  10.12.2020. године, присуствовали су:

 1. Милош Адамовић – председник;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан.
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. – члан.
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена:  Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак  и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Седамдесет четвртој  седници која је одржана  10.12.2020. године, присуствовали су:

 1. Милош Адамовић – председник;
 2. Мр Анита Димоски  - члан;
 3. мр Бајрам Омерагић – члан.
 4. Веселин Осмајлић , дипл.ек. – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена:  Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак  и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Седамдесет трећој  седници, која је одржана 23.11.2020. године, присуствовали су:

 1. мр Бајрам Омерагић – члан;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. – члан;
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву,  у својству известиоца.

Седамдесет другој седници, која је одржана 12.11.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник.
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора,  Слободан Басурић, технички директот и друга лица по позиву,  у својству известиоца.

Седамдесет првој  седници, која је одржана 30.10.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник.
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седамдесета телефонска седници одржана је 30.07.2020. године

Шездесет девета телефонска седници одржана је 13.07.2020. године.

Шездесет осма телефонска седници одржана је 07.07.2020. године.

Шездесет седмој седници, која је одржана 19.06.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник.
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора,  Слободан Басурић, технички директот и друга лица по позиву,  у својству известиоца.

Шездесет шестој седници, која је одржана 29.05.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник.
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора,  Слободан Басурић, технички директот и друга лица по позиву,  у својству известиоца.

Шездесет петој  седници, која је одржана 19.05.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник.
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора,  Слободан Басурић, технички директот и друга лица по позиву,  у својству известиоца.

Шездесет четврта електронска седници одржана је 15.04.2020. године.

Шездесет трећа електронска седници одржана је 30.03.2020. године.

Шездесет друга телефонска седници одржана је 30.03.2020. године.

Шездесет прва телефонска седници одржана је 25.02.2020. године.

Шездесетој  седници, која је одржана 07.02.2020. године, присуствовали су:

 1. мр Бајрам Омерагић – члан;
 2. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора,  Бранка Зец, извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву,  у својству известио

Педесет деветој седници која је одржана  05.02.2020. године, присуствовали су:

 1. мр Бајрам Омерагић – члан.
 2. Веселин Осмајлић , дипл.ек. – члан.
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена:  Седници Надзорног одбора присуствовао је министар финансија, господин Синишаа Мали, државни секретар у Министарству финансија, Јелена Танасковић, в.д. директора, Зоран Дробњак  и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет осмој седници Надзорног одбора која је одржана 30.01.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствоваоје, у складу са овлашћењем в.д. директора, Славољуб Тубић, помоћник в.д. директора и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет седмој седници која је одржана 17.01.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет шестој седница која је одржана 30.12.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет пета телефонска седница одржана је 24.12.2019. године.

Педесетој четврта телефонска седница одржана је 20.12.2019. године, присуствовали су:

Педесет трећој седници која је одржана 11.12.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет друга телефонска седница одржана је 02.12.2019. године.

Педесет прва телефонска седница одржана је 02.12.2019. године.

Педесетој седници, која је одржана 25.11.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет девета телефонска седница одржана је 22.11.2019. године.

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет осмој седници, која је одржана 15.11.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Горан Томић, извршни директор за правне, кадровске и опште послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесетој седмој седници, која је одржана 07.11.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет шестој седници, која је одржана 30.10.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одборa;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala су друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет петој седници, која је одржана 21.10.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове, Бранка Зец и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет четвртој седници, која је одржана 20.08.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца

Четрдесет трећој седници, која је одржана 16.08.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет другој седници, која је одржана 26.07.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, извршни директор за правне – кадровске и опште послове, Горан Томић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет прва телефонска седница одржана је 23.07.2019. године.

Четрдсетој седници, која је одржана 16.07.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет деветој седници, која је одржана 11.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник директора, Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца

Тридесет oсмој седници, која је одржана 30.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове, Бранка Зец и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет седмој седници, која је одржана 20.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, в.д. директора, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца

Тридесет шестој седници, која је одржана 16.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет петој седници, која је одржана 25.04.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесетој четвртој седници, која је одржана 23.04.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет трећој седници која је одржана 09.04.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет другој седници, која је одржана 28.02.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет првој седници, која је одржана 31.01.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесетој седници, која је одржана 11.01.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет деветој седници која је одржана 11.01.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет осмој седници која је одржана 21.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет седмој седници, која је одржана 18.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет шестој седници, која је одржана 12.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Веселин Осмајлић
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесетој петој седници, која је одржана 07.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет четвртој седници која је одржана 31.10.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. –члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет трећа телефонска седница одржана је 08.10.2018. године.

Двадесет другој седници, која је одржана 08.10.2018. године, присуствовали су:

 1. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет прва телефонска седница одржана је 09.08.2018. године, присуствовали су:

Двадесетој седници, која је одржана 31.07.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан,
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Деветнаестој седници, која је одржана 03.07.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. – члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Осамнаестој седници, која је одржана 18.06.2018. године, присуствовали су:

1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. –члан;
3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Седамнаестој седници, која је одржана 08.05.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Шеснаестој седници, која је одржана 27.04.2018. године, присуствовали су:

 1. проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица у складу са овлашћењем в.д. директора и по позиву, у својству известиоца.

Петнаестој седници, која је одржана 04.04.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Четрнаестој седници која је одржана 15.03.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директорa, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тринаестој седници која је одржана 09.02.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан:

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Дванаестој седници која је одржана 31.01.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Једанаестој седници која је одржана 18.01.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Десета, телефонска седница одржана је 27.12.2017. године.

Деветој седници која је одржана 26.12.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Осмој седници која је одржана 14.12.2017. године,присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан.

Седници, због оправдане спречености, није присуствовао члан Радиша Драгојевић, дипл.политиколог.

Седмој седници која је одржана 13.12.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Седници, због оправдане спречености, није присуствовао в.д. директора, Зоран Дробњак.

Шеста седница Надзорног одбора је одржана 04.12.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Пета седница Надзорног одбора је одржана 23.11.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Четврта седница Надзорног одбора је одржана 10.11.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан:

Трећа седница Надзорног одбора је одржана 01.11.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан.

Друга седница Надзорног одбора је одржана 30.10.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл. политиколог - члан.

Прва седница Надзорног одбора је одржана 19.10.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић,, дипл.ек - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ - члан;
 5. Радиша Дргојевић, дипл. политиколог - члан.

Напомена: Свим седницама Надзорног одбора увек, осим када је оправдано спречен, присусвује в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Остало

ico pdf 15.01.16. Извештај о раду Надзорног одбора

ico pdf 15.01.16. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

ico pdf 06.05.15. Закључак и Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.14. План о изменама и допунама плана набавки за 2014. год.

ico pdf 29.09.14. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

ico pdf 17.09.14. Нацрт уговора о припајању 10.09.2014. год.

ico pdf 27.02.14. Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 03.02.14. Решење АПР-а Регистрација председника и чланова извршног одбора


Штампа