Сектор за одржавање државних путева I и II реда

Примарни задатак Сектора је одржавање и заштита постојеће мреже државних путева I и II реда, са објектима, на територији Републике Србије.
У Сектору за одржавање јавних путева I и II реда, обављају се послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног земљишта, праћења санација клизишта, као и административно технички и други послови везани за делатност Сектора.

У саставу Сектора за одржавање јавних путева I и II реда налазе се следећа одељења:

 1. Одељење за техничке послове
 2. Одељење за путне објекте
 3. Одељење за електроинсталације
 4. Одељење за заштиту путева
 5. Одељење за аутопутеве
 6. Одељење Београд
 7. Одељење Нови Сад
 8. Одељење Ниш
 9. Одељење Ужице
 10. Одељење Косовска Митровица


Зимска служба
 

Примарни задатак Сектора је одржавање и заштита постојеће мреже државних путева I и II реда, са објектима, на територији Републике Србије.
У Сектору за одржавање јавних путева I и II реда, обављају се послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног земљишта, праћења санација клизишта, као и административно технички и други послови везани за делатност Сектора.

У саставу Сектора за одржавање јавних путева I и II реда налазе се следећа одељења:

 1. Одељење за техничке послове
 2. Одељење за путне објекте
 3. Одељење за електроинсталације
 4. Одељење за заштиту путева
 5. Одељење за аутопутеве
 6. Одељење Београд
 7. Одељење Нови Сад
 8. Одељење Ниш
 9. Одељење Ужице
 10. Одељење Косовска Митровица


Зимска служба
 

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17


Штампа