Одељење за заштиту путева

У одељењу за заштиту путева су:

  1. Одсек за издавање услова (упутство) и
  2. Одсек за осовинско оптерећење.

Одсек за издавање услова бави се издавањем услова за израду техничке документације, сагласности и дозвола које су управњачу пута поверене Законом о путевима.

Одсек за осовинско оптерећење бави се пословима контроле укупне масе и осовинског оптерећења тешких теретних возила на мрежи државних путева.


Штампа