Одељење за техничку припрему

Одељење за техничку припрему обавља следеће послове:

Учествује у припреми дела уговорних докумената – предрачуна радова, за трасу пута са пратећим садржајем, мостова, тунела, клизишта итд. а према одговарајућој пројектној документацији.

По захтеву надзорних органа, утврђује цене за накнадне и непредвиђене радове, врши ревизију анализа цена за накнадне радове за послове који се финансирају из сопствених средстава и међународних кредита, придржавајући се стриктно уговорне документације. 
Перманентно прати промене цена на тржишту и утврђује њихов утицај на повећање цена из ценовника. Прати статистичке податке Републичког завода за статистику и врши обрачун разлике у цени, за радове где је уговорена промена цена.

Врши израду и ревизију предрачуна радова за Анексе основних Уговора за изградњу и модернизацију путева, укључујући прихваћене цене за накнадне и непредвиђене радове.

Ради на пословима израде ценовника радова за  редовно одржавање путева, редовно одржавање аутопутева, одржавање путева у зимском периоду, као и ценовника за изградњу и модернизацију путева.

Документа у пдф формату могу се преузети кликом миша на жељени фајл:

ico-adobe - Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.11.2021.год. 

ico-adobe - Решење о усвајању Ценовника радова на редовном одржавању аутопутева за 2021.год.

ico-adobe - Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.11.2021.год.

ico-adobe - Решење о усвајању Ценовника радова на редовном одржавању државних путева I и II реда за 2021.год.

ico-adobe - Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.11.2021.год.

ico-adobe - Решење о усвајању Ценовника радова на изградњи и модернизацији државних путева I и II реда за 2021.год.

ico-adobe - Ценовник радова на зимском одржавању путева са применом од 01.12.2022.год. 

ico-adobe - Решење о усвајању Ценовника радова на зимском одржавању путева са применом од 01.12.2022.год.


Штампа