Одељење за надзор наплате путарине

У оквиру Сектора за наплату путарине ЈП „Путеви Србије“ формирано је  Одељење за надзор наплате путарине са четири Одсека:

  • Одсек контроле видео надзором
  • Одсек аналитике
  • Одеск теренске контроле
  • Одсек за ФТО

Одељење за надзор наплате путарине врши послове у вези контролe рада запослених на наплати путарине, као и контролe понашања учесника у саобраћају и послове физичко-техничког обезбеђења лица и имовине ЈП „Путеви Србије“. Контрола се врши прегледом видео-аудио материјала са наплатних станица, анализом података о наплати путарине и директном контролом рада запослених на наплатној станици. Поред наведеног, врше се и послови снимања саобраћаја ради документовања саобраћајних прекршаја и понашања учесника у саобраћају, aли и директно снимање злоупотреба учесника у саобраћају на свим путевима I и II реда уз помоћ мобилних тимова.

Један од битних показатеља резултата радa овог Одељења јесте одржавање тренда високог процента наплативости возила, који дуги низ година износи 99,9%.

Захваљујући свему напред наведеном онемогућен је било какав вид организоване злоупотребе у наплати путарине, док се појединачни случајеви брзо откривају и санкционишу.

Прво смо предузеће у Републици Србији, које послове обезбеђења обавља за сопствене потребе, а које је од Министарства унутрашњих послова Републике Србије добило две Лиценце:

  1. Лиценцу за вршење послова физичко – техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана и
  2. Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта новца и вредносних пошиљки.

Оперативно – мониторинг центар (ОМЦ) Одсека за ФТО је контролни центар у коме су обједињени сви аспекти физичко – техничког обезбеђења: запослених, имовине, новца, возила и штићених објеката предузећа.

Такође, прво смо предузеће у Републици Србији које је још почетком 2012. године добило овлашћење ресорног Министарства за обављање послова снимања саобраћаја на путевима под наплатом путарине. По захтеву ЈП „Путеви Србије“, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, уз сагласност Министарства унутрашњих послова, издало је 2019.године Решење о давању овлашћења да послове снимања саобраћаја, ради документовања саобраћајних прекршаја и понашања учесника у саобраћају, можемо вршити на свим путевима I и II реда.


Штампа