Korisnicki centar
Mobilna aplikacija
Zadržavanja na naplatnim stanicama

Електронска наплата путарине - ЕНП

Електронска наплата путарине-ЕНП представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за ЕНП за одгварајућу категорију возила. Возачи који користе ЕНП пролазе наплатном саобраћајном траком кроз наплатну рампу без заустављања.

Електропуњачи

ЈП „Путеви Србије“ инсталирало је 8 пуњача за електричне аутомобиле на стратешки кључним тачкама, на главним путним правцима у Републици Србији.

Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем

Право на бесплатан пролазак аутопутем остварују особе са инвалидитетом у складу са чланом 199. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018).

Претплатне карте

ЈП "Путеви Србије" омогућио је како правним, тако и физичким лицима да накнаду за одређене деонице ауто-пута за возила домаћих регистарских ознака, могу платити претплатним, месечним и годишњим картама ЈП "Путеви Србије".

Мапа наплатних станица

Кликом на слику добићете увећану мапу наплатних станица

Хуманитарне акције

Право на бесплатан пролазак аутопутем имају возила која се користе за превоз лица или материјалних добара у оквиру домаћих и међународних хуманитарних акција у складу са чланом 199. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018).

Повраћај ПДВ-а

Корисници који у складу са Законом о порезу на додатну вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07 и 93/12) желе да остваре право на повраћај ПДВ-а и добију рачун за плаћену путарину, треба да поднесу захтев за издавање рачуна за плаћену путарину.

Градска карта

Градска карта као могућност плаћања посебне накнаде (у даљем тексту:путарине) за употребу дела аутопута прописана је чланом 198, став 15 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС", бр. 95/2018 и 49/2019).

Категоризација возила/Ценовник путарине

Cenovnik putarina

Овде можете пронаћи све информације о категоризацији возила и цени путарине на деоницама под наплатом.

Честа питања и одговори

Уколико имате додатних питања, покушајте на овим странама да пронађете одговор.