Радови

Radovi na putu16.06.2021. Радови на државном путу I Б реда број 33, деоница Рудна Глава - Клокочевац
До 22.10.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута I Б реда број 33, деоница Рудна Глава- Клокочевац.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu16.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља „Сремска Митровица“ - петља „Рума“ (у близини петље "Рума")
Од 16.06.2021. године због радова у разделном појасу на појачаном одржавању државног пута I А реда број 3, деоница петља „Сремска Митровица“ - петља „Рума“ (леви коловоз) биће измењен режим саобраћаја на км 56+959 код петље „Рума“.

Током извођења радова, саобраћај ће се одвијати возном саобраћајном траком – смер Београд – Шид.

Планирани рок завршетка радова 26.06.2021. године.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu16.06.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 4, деоница петља Градина - гранични прелаз БУГ/СРБ (Градина)
До 23.06.2021. године, изводе се радови на рехабилитацији коловозне конструкције, на државном путу I А реда број 4, деоница петља Градина - гранични прелаз БУГ/СРБ (Градина).

Током извођења радова за саобраћај је затворена лева коловозна трака, у смеру ка Нишу (од км 103+800 до км 105+150) док се саобраћај у зони радова из правца граничног прелаза Градина преусмерава на паралелну саобраћајницу са ауто-путем. Саобраћај у смеру ка граничном прелазу Градина одвија се нормално десном коловозном траком.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.06.2021.Радови на државном путу II А реда број 165, деоница Поречки мост - Клокочевац
До 01.11.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута II А реда број 165, деоница Поречки мост – Клокочевац.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.06.2021. Радови на државном путу II Б реда број 439, деоница Састав Река - Стрезимировце
Од 17.06.2021. године до 25.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на пресвлачењу коловоза на делу државног пута II Б реда број 439, деоница Састав Река - Стрезимировце.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила уз семафоре.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.06.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 22, деоница Угриновци – Бућин Гроб
Продужавају се радови до 30.06.2021. године, на санацији клизишта на државном путу I Б реда број 22, на деоници Угриновци-Бућин Гроб, на превоју Рудник.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu 15.06.2021. Радови на државном путу I Б реда број 22, деоница Прељина – Мрчајевци
До 25.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводе радови на фрезовању и машинском крпљењу асфалтног коловоза на делу државног пута I Б реда број 22, деоница Прељина – Мрчајевци.

У зони радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu15.06.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Остружница - петља Орловача
До 31.07.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова (осим недеље), изводиће се радови на замени еластичне одбојне ограде у разделном појасу, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Остружница - петља Орловача, у смеру ка Бубањ Потоку.
У зони радова, саобраћај се одвија десном (возном) саобраћајном траком, а за саобраћај ће бити затворена лева саобраћајна трака.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu15.06.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног путу I А реда број 1, петља „Траншпед“
До 30.06.2021. године због извођења радова на уклапању Крака 3 са новоизграђеном петљом „Бубањ Поток“ на ауто-путу Е-75, у смеру ка Нишу, измењен је режим саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, од бивше наплатне станице „Бубањ Поток“ до скретања за „ИКЕА“ (петља „Траншпед“).

Саобраћај у смеру ка Нишу одвија се претицајном саобраћајном траком десног коловоза ауто-пута, као и претицајном траком супротног смера Ниш-Београд, док се саобраћај у смеру ка Београду одвија зауставном и возном саобраћајном траком.

Са Обилазнице око Београда за саобраћај је затворен пролазак подвожњаком испод ауто-пута, па се саобраћај са Обилазнице око Београда, у смеру ка Београду, одвија преко петље Траншпед.

Молимо све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu15.06.2021. Радови на државном путу II Б реда број 438, деоница Власотинце – Грделица (веза са државним путем I А реда број 1), место Козаре
Од 16.06.2021. године до 21.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на кавању камених косина, засека и постављању жичане мреже, на државном путу II Б реда број 438, деоница Власотинце – Грделица (веза са државним путем I А реда број 1), место Козаре.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, укључујући и махаче.
Radovi na putu14.06.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, на петљама Генекс, Сава Центар, Бежанијска Коса и Београд
Од 15.06.2021. од 22 часа до 17.06.2021. године до 5 часова, изводиће се радови на демонтажи старих „П“ и „Г“ портала и порталних табли, на делу државног пута I А реда број 1, на петљама Генекс, Сава Центар, Бежанијска Коса и Београд следећом динамиком:

• 15/16.06. 2021. године, у периоду од 22 до 5 часова, на петљи Генекс и петљи Сава Центар, у смеру ка Нишу.
• 16/17.06.2021.године, у периоду од 22 до 5 часова, на петљи Генекс и петљи Београд, у смеру ка Београду, а на петљи Бежанијска Коса, у смеру ка Нишу.

У зони радова биће затворена зауставна, возна и делимично искључне саобраћајне траке на наведеним петљама ауто-пута кроз град Београд, а саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком и успорено на искључним саобраћајним тракама, са краткотрајним обуставама до 15 минута.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2021. Радови на делу државног пута I Б реда број 15, деоница Ново Милошево - Нови Бечеј
Од 15.06.2021. до 01.07.2021. године, у периоду од 7 до 15 часова, изводиће се радови на редовном одржавању, на делу државног пута I Б реда број 15, деоница Ново Милошево - Нови Бечеј.

У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Појате – петља Алексинац
Од 15.06.2021. до 25.06.2021.године, у периоду од 8 до 16 часова, изводиће се радови на обележавању ознака на путу, на делу државног пута I А реда број 1, петља Појате – петља Алексинац (од км 372+000 до 411+400).

У зони радова, саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком, а за саобраћај ће бити затворена возна саобраћајна трака, у смеру Београд-Ниш.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 126, деоница Инђија- Нови Сланкамен
Од 14.05.2021. године до 22.06.2021.године, изводиће се радови на реконструкцији коловозног застора на државном путу II А реда број 126, на деоници Инђија- Нови Сланкамен.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.06.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља петља Умчари – петља Водањ
Од 16.06.2021. године до 22.06.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Умчари – петља Водањ, у смеру ка Нишу (од км 243+845 до км 246+610).

У зони радова, у смеру Београд - Ниш за саобраћај ће бити затворена претицајна и возна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком и претицајном саобраћајном траком супротног смера. У смеру Ниш-Београд за саобраћај ће бити затворена претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати возном и зауставном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу у зони изливних и уливних трака петље Умчари.
Radovi na putu13.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума
Од 15.06.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Сремска Митровица – петља Рума (од км 52+000 до км 54+950), у оба смера.

У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати двосмерно на десном коловозу ауто-пута, у смеру Шид-Београд.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, у зони петље Рума
Од 15.06.2021. године, доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на појачаном одржавању, на делу државног пута I А реда број 3, у зони петље Рума, у смеру ка Београду (од км 56+750).

У току извођења радова, за саобраћај ће бити затворена возна и зауставна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати претицајном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu12.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, петља „Аеродром“ - петља „Ласта“
Од 14.06.2021. до 19.06.2021. године, у периоду од 9 до 16 часова, изводиће се радови на изради темеља и монтажи решеткастих стубова путоказних и предраскрсних табли на банкинама ауто-пута кроз град Београд, на државном путу I А реда број 1, од петље „Аеродром“ до петље „Ласта “, у оба смера.

У зони радова биће затворена зауставна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати возном и претицајном саобраћајном траком и успорено на искључним саобраћајним тракама.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu11.06.2021.Радови на државном путу I Б реда број 23, деоница Сушица – Златибор
11.06.2021. године до 30.07.2021. године, изводе радови на рехабилитацији моста и коловоза у зони моста на државном путу I Б реда број 23, на деоници Сушица – Златибор, Ђалдов вијадукт.

У зони радова, код тунела Палисад, постављена је одговарајућа саобраћајна сигнализација и једна трака је затворена, док се саобраћај одвија двосмерно двема слободним саобраћајним тракама.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu11.06.2021.Радови на делу државног пута I А реда број 1, од петље Сириг до петље Врбас
Радови на делу државног пута I А реда број 1, од петље Сириг до петље Врбас - До 21.06.2021. године изводе се радови на рехабилитацији коловозне конструкције на делу државног пута I А реда број 1, од петље Сириг до петље Врбас, у смеру Нови Сад-Суботица. Саобраћај је преусмерен на коловозну траку смера Суботица-Нови Сад од км 72+280 до 79+130), где се одвија двосмерно.

Такође, саобраћај се одвија претицајном саобраћајном траком, од км 80+650 до км 77+575, из правца Новог Сада према Суботици и зауставном саобраћајном траком од км 77+575 до км 75+500.

Radovi na putu11.06.2021. Продужетак радова на државном путу II А реда број 105, деоница Бачка Топола- Сента
Продужавају се до 30.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, радови на санацији коловоза на делу државног пута II А реда број 105, деоница Бачка Топола- Сента (натпутњак изнад државног пута I А реда број 1).
Током извођења радова саобраћај се одвијата наизменичним пропуштањем возила из оба правца, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu11.06.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 175, деоница Брежђе - Дивчибаре
Од 14.06.2021. до 30.06.2021. године, на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на рехабилитацији државног пута II А реда број 175, Брежђе – Дивчибаре, на деоници Крчмар - Дивчибаре (од 36+000 до км 41+800 км).

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је обилазница Мионица - Дивци – Ваљево – Каона – Дивчибаре.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu11.06.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 209, деоница Берановац - Гоч, насељено место Јовац
Од 15.06.2021. до 17.06.2021. године, у периоду од 07.00 до 19.00 часова, доћи ће до обуставе саобраћаја због радова на асфалтирању, на државном путу II А реда број 209, деоница Берановац - Гоч, насељено место Јовац.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је деоница Врњачка Бања – Гоч.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu 11.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница Бешка - Марадик
Од 12.06.2021. године од 15 часова, до 31.08.2021. године, на државном путу I А реда број 1, на деоници Бешка - Марадик изводиће се радови на поправци моста „Паткине воде“, на км 144 + 420.

У току извођења радова, за саобраћај ће бити затворена десна коловозна трака, смер Нови Сад - Београд, а саобраћај ће се одвијати двосмерно левом коловозном траком, смер Београд – Нови Сад.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu11.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 174, деоница Каран-Црнокоса

Од 14.06.2021. године до 25.06.2021. године, у периоду од 07 до 15 часова, изводиће се радови на редовном одржавању на делу државног пута II А реда број 174, деоница Каран-Црнокоса.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.06.2021. Радови на делу државног пута II А реда број 211, деоница од скретања за Јарам до раскрснице за Рудницу и Јошаничку Бању
До 23.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводе се радови на санацији коловоза, на делу државног пута II А реда број 211, на деоници од скретања за Јарам до раскрснице за Рудницу и Јошаничку Бању.

У току извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu09.06.2021. Радови на државном путу I Б реда број 47, деоница Београд - Панчево, Панчевачки мост
Од 09.06.2021. до 23.06.2021. године, у периоду од 18 до 6 часова, изводиће се радови на поправци оштећених дилатационих спојница, на Панчевачком мосту, на делу државног пута I Б реда број 47, на деоници Београд – Панчево, у оба смера (не у току исте ноћи).

У зони радова за саобраћај ће бити затворена једна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu09.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 217, деоница Бован- Књажевац
Од 09.06.2021. године до 20.06.2021. године, у периоду од 07 до 17 часова, изводиће се радови на асфалтирању на делу државног пута II А реда број 217, деоница Бован - Књажевац, пролаз кроз Сокобању.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu08.06.2021.Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Трупале - петља Алексинац
Изводе се радови на реконструкцији коловоза на државном путу I А реда број 1, деоница петља Трупале - петља Алексинац.
У зони радова за саобраћај је затворена лева коловозна трака,у смеру Ниш-Београд, а саобраћај се одвија двосмерно десном коловозном траком у смеру Београд – Ниш:
- од 08.06.2021. до 25.06.2021. године, од км 416+400 до км 411+400
- од 09.06.2021. до 01.07.2021. године, од км 427+350 до км 423+800
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu08.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 177, деоница Таково-Прањани
Од 09.06.2021.године до 30.09.2021.године, у току светлог дела дана, изводиће се радови на рехабилитацији на делу државног пута II А реда број 177, деоница Таково-Прањани.
Током извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.06.2021. Измена режима саобраћаја на држаном путу I Б реда број 26, Прњавор – Липнички Шор,у Лешници
Од 7.06.2021. од 14 часова, на државном путу I Б реда број 26, на деоници Прњавор – Липнички Шор, у зони надвожњака преко пруге у месту Лешница доћи до измене режима саобраћаја.
Саобраћај преко надвожњака ће се одвијати наизменично уз адекватну саобраћајну сигнализацију (семафори) наредних 60 дана.
Radovi na putu07.06.2021.Радови на државном путу II Б реда број 426, петља „Ниш Исток“ - Малча
Од 07.06.2021. до 30.06.2021.године у периоду од 7 до 15 часова изводе се радови на редовном одржавању на државном путу II Б реда број 426, петља „Ниш Исток“ – Малча (км 8+700 до 11+000).

Одвијање саобраћаја биће уз постављену привремену вертикалну саобраћајну сигнализацију наизменичним пропуштањем возила једном саобраћајном траком.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu07.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 119, деоница Раковац - Нештин
Од 08.06.2021. године, изводиће се радови на путном објекту (пропусту), на делу државног пута II А реда број 119, на деоници Раковац - Нештин.

Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu04.06.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, излазак из Хртковаца према Шапцу
Од 08.06.2021. године, биће измењен режим саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, на стационажи км 55+920, излазак из Хртковаца према Шапцу.
Измена режима саобраћаја се врши због приступа градилишту приликом изградње ауто-пута Рума-Шабац и односи на ограничење брзине кретања, забрану претицања и правовремено упозоравање возача на возила која се са градилишта укључују/искључују на државни пут.
Измена режима саобраћаја ће трајати до изградње приступа градилишном кампу на стационажи км 55+984 (око 2 месеца).

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.

Radovi na putu03.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Појате – петља Ражањ
Од 03.06.2021. до 16.07.2021. године, изводиће се радови на реконструкцији моста преко Јовановачке реке, на делу државног пута I А реда број 1, петља Појате – петља Ражањ (км 376+170 до км 378+180).

Током извођења радова за саобраћај ће бити затворена десна коловозна трака, смер Београд - Ниш, док ће се саобраћај одвијати двосмерно левом коловозном траком.
Radovi na putu02.06.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Брза Паланка –Неготин
Од 02.06.2021. године до 01.09.2021. године, изводиће се радови на поправци моста на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Брза Паланка –Неготин, (км 53+068).
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.06.2021. Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља Грделица – петља Предејане, код места Боћевица
До 01.07.2021.године, продужени су радови на одржавању дела државног пута I А реда број 1, на деоници петља Грделица – петља Предејане, код места Боћевица.

У току извођења радова за саобраћај је затворена коловозна трака Ниш-Врање између службених пролаза, док се саобраћај одвија двосмерно у коловозној траци Врање-Ниш.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.06.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 179, деоница Прањани - Трбушани
Од 01.06.2021. до 31.08.2021. године на снази ће бити измена режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 179, деоница Прањани - Трбушани, због извођења радова на изградњи тунела Трбушани, у склопу изградње ауто-пута Е-763, деоница Прељина - Пожега.
У току извођења радова, саобраћај ће се са државног пута II А реда број 179, деонице Прањани - Трбушани (од км 17+390 до км 17+620) преусмеравати на локални путни правац уз адекватну саобраћајну сигнализацију.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.


Radovi na putu01.06.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, на деоници петља Пећинци - петља Шимановци
Од 01.06.2021. до 30.06.2021. године, у периоду од 07 до 18 часова, изводе се радови на редовном одржавању сигурносне заштитне ограде, у средњем појасу, на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Пећинци - петља Шимановци, у смеру ка Београду, (од км 77 до км 83).
У току извођења радова, за саобраћај је затворена претицајна саобраћајна трака у току светлог дела дана, а саобраћај се одвија возном и зауставном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu31.05.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 224, на деоници Нишка Бања-Гаџин Хан
На државном путу II А реда број 224, на деоници Нишка Бања - Гаџин Хан, у месту Прва Кутина, изводе се радови на санацији коловозне конструкције и потпорног зида.
Радови су обележени одговарајућом саобраћајном сигнализацијом за забрану кретања аутобуса и теретних моторних возила.
Планирани рок завршетка радова је 30.06.2021.године, уколико временски услови то дозволе.


Radovi na putu27.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 129, мост код Титела преко реке Тисе
На мосту код Титела преко реке Тисе, на државном путу II А реда број 129. саобраћај је због радова регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз наизменично пропуштање возила једном коловозном траком.
На снази је забрана саобраћаја за возила чија носивост прелази 12т. Контрола укупне дозвољене масе возила врши се током 24 сата.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu27.05.2021. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 35, деоница ХЕ Ђердап – Кладово
До 17.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, продужавају се радови на рехабилитацији дела државног пута I Б реда број 35, деоница ХЕ Ђердап - Кладово, (од км 1+050 до км 10+310).
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.05.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума
Од 31.05.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Сремска Митровица – петља Рума (од км 48+329 до км 50+159), који обухватају надпутњак Вогањ.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати двосмерно на десном коловозу ауто-пута, у смеру Батровци-Београд.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu24.05.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 223, деоница Доња Глама - чвор Бела Паланка
На државном путу II А реда број 223, деоница Доња Глама- Бела Паланка, због извођења радова на појачаном одржавању на снази ће бити обустава саобраћаја, од 25.05.2021. године, у периоду од 9 до 16 часова.

Алтернативни путни правац је: од Периша до Јаловика (државни пут II А реда бр. 222) од Јаловике до Пирота (државни пут II А реда бр. 221) и од Пирота до Беле Паланке (државни пут II А реда бр. 259).

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.05.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Нови Бановци – Инђија
Од 21.05.2021. године, изводиће се радови на поправци заштитне ограде, на више локација, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Нови Бановци-Инђија.

У зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна или претицајна саобраћајна трака у зависности да ли се радови изводе у разделном појасу или на спољној банкини, а саобраћај ће се одвијати возном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21 и локални пут за Кленак (улица Партизански пут)
24.05.2021.године доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, на укрштању са локалним путем за Кленак (улица Партизански пут).

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију- ограничење брзине, због уласка-изласка механизације и теретних моторних возила на државни пут/градилиште, на изградњи ауто-пута Рума-Шабац.
Radovi na putu17.05.2021.Радови на Обилазници око Београда, у тунелу Железник
Изводе се радови на Обилазници око Београда, у тунелу Железник, у смер ка Добановцима. Радови се изводе у зауставној саобраћајној траци, а саобраћај се одвија нормално.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.05.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 221, деоница Пирот– Китка
На државном путу II А реда број 221, деоница Пирот– Китка, доћи ће до периодичне обуставе саобраћаја до 26.10.2021.године, у периоду од 08 до 11 часова и од 14 до 17 часова, због извођења радова на појачаном одржавању.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.05.2021. Радови на државном путу I Б реда број 34, Доњи Милановац- ХЕ Ђердап И, деоница Голо Брдо-ХЕ Ђердап И
Од 17.05.2021.године до 17.09.2021. године, у периоду од 07 до 17 часова, изводиће се радови на рехабилитацији на државном путу I Б реда број 34, деоница Голо Брдо-ХЕ Ђердап I (од км 140+500 до км 165+055).
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком уз наизменично пропуштање возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 190, деоница Ћићевац- Варварин, у зони будуће петље „Ћићевац“
До 01.11.2021 године, на делу државног пута II А реда број 190, на деоници Ћићевац- Варварин, на снази измена режима саобраћаја за потребе обезбеђивања припремних радова на изградњи привремене девијације у зони будуће петље „Ћићевац“, у склопу ауто-пута Е-761.
Током извођења радова саобраћај је преусмерен на нову привремену девијацију.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.05.2021. Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Трстеник- Осаоница
Од 11.05.2021. године до 01.07.2021.године, доћи ће до обуставе саобраћаја због радова на одржавању коловоза, на државном путу I Б реда број 23, деоница Трстеник- Осаоница (од км 47+158 до км 49+768).
Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 188 и улице Светог Саве и Цара Душана у Трстенику.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.05.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Суботица Југ
Од 11.05.2021. године до 23.07.2021. године, у периоду од 07 до 17 часова, изводиће се радови на рехабилитацији коловозне конструкције у дужини од 5 километара, на државном путу I А реда број 1, у смеру Суботица-Нови Сад.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно коловозном траком, смера Нови Сад-Суботица, (од км 27+850 до км 32+900) .
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.05.2021.Радови на делу државног пута I А реда број 1, петља Јагодина-петља Ћуприја
До 06.07.2021. године, изводе се радови на реконструкцији моста преко реке Лугомир, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Јагодина-петља Ћуприја (од км 339+650 до км 340+220).

У зони радова за саобраћај је затворена десна коловозна трака смера Београд-Ниш, док се саобраћај одвија двосмерно левом коловозном траком.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.05.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Метриш – Копривничко брдо
Од 10.05.2021. године до 01.09.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији пута, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Метриш – Копривничко брдо (од км 82+603 до км 101+972).

У зони радова, саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Неготин – Зајечар
Од 27.04. до 01.11.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 35, на деоници Неготин – Зајечар.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu26.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 34, деоница Голубац – Доњи Милановац
Од 27.04. до 27.06.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на санацији косине у Улици Капетана Мише, у Доњем Милановцу, на државном путу I Б реда број 34.

У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 23, на деоници Пријепоље-Барски Мост, у месту Завинограђе
Изводе се радови на санацији клизишта, на деоници Пријепоље-Барски Мост, у месту Завинограђе, на државном путу I Б реда број 23.
У току извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu23.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Карбулово-Трњани
Од 26.04.2021. године до 01.10.2021.године, доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на поправци коловоза и коловозне конструкције на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Карбулово -Трњани (од км 72+400 до км 76+900).
У зони радова саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком уз наизменично пропуштање возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu23.04.2021. Радови на делу државног пута II А реда број 211, деоница Брзеће - Копаоник
До 30.06.2021. године, у периоду од 7 до 16 часова, изводе се радови на замени ивичњака и изради ригола, на делу државног пута II А реда број 211, на деоници Брзеће - Копаоник.
У току извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.04.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 361, деоница Лајковац-Боговађа
Од 23.04.2021. године, од 15 часова, на снази ће бити обустава саобраћаја због оштећења путног објекта у насељеном месту Пепељевац, на делу државног пута II Б реда број 361, на деоници Лајковац улаз-Боговађа.
Алтернативни путни правац је државни пут II А реда број 175, Боговађа-Жупањац, државни пут I Б реда број 22, Жупањац-Ћелије и државни пут I Б реда број 27, Ћелије-Лајковац, као и локални пут кроз насељено место Пепељевац.
Планирани рок завршетка радова на санацији путног обејкта је 60 дана.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.04.2021. Продужетак радова на делу државног пута I Б реда број 14, деоница Смедерево – Раља, пружни прелаз у Раљи
Обустава саобраћаја није више на снази због радова на пружном прелазу у Раљи, на делу државног пута I Б реда број 14, деоница Смедерево - Раља.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и постављену саобраћајну сигнализацију у зони радова као и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu16.04.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 427, деоница Нишка Бања-Црвена Река
До 26.10.2021 године, на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на појачаном одржавању, на делу државног пута II Б реда број 427, на деоници Нишка Бања-Црвена Река.

Алтернативни путни правац је државни пут II А реда број 224, Нишка Бања-Просек, и државни пут II А реда број 259, Просек-Црвена Река.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.04.2021. Радови на државном путу II А реда број 158, Булевар Николе Пашића (Лесковац)
До 30.09.2021. године, изводе се радови на реконструкцији и проширењу улице Булевар Николе Пашића, у Лесковцу, на делу државног пута II А реда број 158.
Зона радова се налази поред пута са десне стране, у смеру ка ауто-путу, ка Нишу, где је сужен коловоз. Саобраћај се одвија нормално у обе саобраћајне траке.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.04.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Зајечар - Књажевац, код Јелашнице
Од 16.04.2021. године до 15.07.2021. године, код Јелашнице, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар – Књажевац (од км 144+990 до км 148+180), биће измењен режим саобраћаја због радова на рехабилитацији коловоза.

Код скретања за Јелашницу, саобраћај ће бити преусмерен на паралелни пут уз државни пут I Б реда бр. 35, уз двосмерно одвијање саобраћаја, осим на старом мосту преко Јелашничке реке, где ће се саобраћај одвијати наизменичним пропуштањем возила помоћу семафора.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu05.04.2021. Радови на државном путу II А реда број 179, деоница Чачак (Дракчићи)- Дракчићи
Од 06.04.2021. до 09.07.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на поправци моста на Атеничкој реци, на делу државног пута II А реда број 179, на деоници Чачак (Дракчићи)- Дракчићи, која се поклапа са улицом Ђакона Авакума у Чачку.
У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом, укључујући светлосну сигнализацију и по потреби махаче.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu05.04.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 210, деоница Јошаничка Бања – Копаоник
Од 07.04.2021. до 01.11.2021. године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 210, на деоници Јошаничка Бања - Копаоник, у пуној ширини коловоза због реконструкције пута. Алтернативни путни правац за Копаоник би у том периоду био Биљановац – Рашка – Рудница – Копаоник. Такође за прилаз Копаонику постоји и алтернативни путни правац из правца Крушевца: Крушевац – Брус – Брзеће – Копаоник.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.04.2021 Забрана саобраћаја за теретна моторна возила на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава
Од 02.04.2021. године на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 7,5 тона, на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава, код места Црвени Брег.

Алтернативни путни правац за теретна возила је државни пут I Б реда број 39, Лесковац - Свође, и државни пут II А реда број 231, Свође - Црна Трава.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu02.03.2021.Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Сурчин“ -петља „Остружница“ , мост преко реке Саве
До 01.11.2021.године, у периоду од 8 до 16 часова, продужавају се радови на рехабилитацији коловоза у десној саобраћајној траци на мосту преко реке Саве, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Сурчин-петља Остружница.

У току извођења радова саобраћај из правца Новог Сада ка Београду преусмерен је на новоизграђени део моста (супротан смер), правац Београд ка Новом Саду.

Радови се изводе сваког дана уз обавезно 24 часовно присуство саобраћајне сигнализације.
Radovi na putu25.02.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална)
Од 01.03.2021. године до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална) изводиће се радови на рехабилитацији коловоза.
За време извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, помоћу семафора на 6 деоница, свака деоница је дужине 600 м, а размак између деоница је од 3 до 4 км.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.

Radovi na putu29.01.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 24, на деоници Баточина - Крагујевац
На државном путу I Б реда број 24, на деоници Баточина - Крагујевац, код Никшићког брда, за саобраћај је затворена десна коловозна трака у дужини од 1,5 км, у смеру ка Крагујевцу, због потребе за извођењем радова на санацији клизишта на км 13+870.

На наведеној деоници саобраћај се одвија левом коловозном траком двосмерно. Саобраћај из смера Баточине ка Крагујевцу, преусмерен је на претицајну саобраћајну траку супротног смера Крагујевац - Баточина.

Из оба смера саобраћај је каналисан и успорен са максималне дозвољене брзине кретања од 100 км/х на сада дозвољену брзину од 60 км/х и одвија се сходно постављеној саобраћајној сигнализацији.

Планирани рок завршетка радова је 31.07.2021. године, уколико временски услови то дозволе.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и постављену саобраћајну сигнализацију, као и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu22.01.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 127, деоница Голубинци - Стара Пазова, у Старој Пазови
Од 25.01.2021. године на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 127, у зони постојећег путног прелаза и делу улице Ћирила и Методија у Старој Пазови, због почетка изградње надвожњака у км 34+696,44.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је преко Инђије и то - државни пут II А реда број 100, Стара Пазова - Инђија, и државни пут II А реда број 126, Инђија - Путинци.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, а планирани рок завршетка радова је 01.07.2021. године.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu09.01.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Надумце
Од 12.01.2021. до 01.11.2021.године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Надумце, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја - државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu18.12.2020. Измена режима саобраћаја на делу улице Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу улице Јасички пут у Крушевцу, за потребе уклапања новопројектоване приступне саобраћајнице „А“ у оквиру изградње привременог градилишног насеља „Крушевац", а за потребе изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Саобраћајна сигнализација биће важећа у периоду од 23.12.2020. до 15.12.2023. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu17.12.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 36, деоница Давидовац (Поповац) – Грза - Стража (Зајечарски пут)
Од 21.12.2020. до 28.06.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 36, деоница Давидовац (Поповац) – Грза – Стража (Зајечарски пут) доћи ће до измене режима саобраћаја у зони тунела „Грза“ због радова на изградњи бујичних преграда преко реке Грза и Слеменског потока.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију –ограничење брзине, због уласка/изласка механизације и теретних моторних возила на државни пут/градилиште.
Radovi na putu16.12.2020.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 162, деоница Божевац - Петровац на Млави
Од 16.12.2020. године на државном путу II А реда број 162, деоница Божевац-Петровац на Млави(Кнежица), насеље Рановац, саобраћај се одвија једном саобраћајном траком – наизменично пропуштање возила, због урушавања косине и дела коловозне конструкције у саораћајној траци у смеру Божевац-Петровац на Млави на стационажи км 41+737.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.

Измена режима саобраћаја биће на снази и у наредном периоду.
Radovi na putu11.12.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Црквине - Тутин
Од 14.12.2020. до 01.11.2021.године, биће на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Црквине - Тутин, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu30.11.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Макрешане – Крушевац (Јасика)
01.12.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на државном путу I Б реда број 23, на деоници Макрешане – Крушевац (Јасика), за потребе обезбеђивања улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 01.11.2021. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.11.2020. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална)
Од 27.11.2020. године до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална) изводиће се радови на мостовима, на следећим локацијама:
- село Вратарница, наизменично пропуштање возила помоћу семафора,
- мост преко Јелашничке реке, наизменично пропуштање возила помоћу знакова за првенство пролаза,
- у близини места: Мали извор, Минићево, Горње Зуниче и скретање за Дебелицу и Јаковац, одвијање саобраћаја преко девијација.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu17.11.2020. Измена режима саобраћаја у улици Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације у улици Јасички пут у Крушевцу, за потребе обезбеђивања улаза и излаза са позајмишта лоцираног у непосредној близини кружне раскрснице са државним путем I Б реда број 23.

Саобраћајна сигнализација биће важећа од 18.11.2020. године до 15.11.2022. године, за потребе обезбеђивања ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.11.2020. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Себечево
Продужавају се радови до 01.08.2021. године, и даље је на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Себечево, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај - локални путеви Пазариште – Делимеђе - Мађаре, Пазариште – Црноча – Брнишево - Црквине, Пазариште – Мађаре - Паљевски мост.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu05.11.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 147, у Младеновцу
На државном путу II А реда број 147,у Младеновцу,деоница Младеновац - Селтерс Бања, 06.11.2020.године од 10 часова биће обустављен саобраћај за све категорије возила на надвожњаку преко пруге.
Алтернативни путни правац је обилазницом - државним путем I Б реда број 25.
Привремени режим забране саобраћаја преко путног објекта биће на снази док се не стекну услови за нормално одвијање саобраћаја.
Radovi na putu23.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, петља Појате – Ћићевац
Од 24.10.2020. године, извршиће се постављање привремене саобраћајне сигнализације на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници петља Појате - Ћићевац, за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1. Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 31.01.2022.године. Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 12, деоница Зрењанин – Клек
20.08.2020. године биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државном путу I Б реда број 12, на деоници Зрењанин – Клек, за време извођења радова на делу обилазног пута око Зрењанина и изградње кружне раскрснице.

За време извођења радова, у овој фази, саобраћај из правца Клека ка Зрењанину, биће преусмерен на двосмерно одвијање саобраћаја на правцу Зрењанин - Клек.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и постављену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu04.08.2020. Државни пут II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна"
На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна" на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5т. Саобраћај се за сва остала возила одвија наизменичним пропуштањем.
Radovi na putu01.08.2020. Измењен режим саобраћаја на државном путу II Б реда број 313, деоница Врдник - Ириг
Измењен режим саобраћаја на деоници Врдник – Ириг, на државном путу II Б реда број 313.
Саобраћај се повремено одвија наизменичним пропуштањем возила (али не сваког дана).
Деоница је обезбеђена адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом, која упозорава и на смањење брзине.
Radovi na putu06.07.2020.Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т, на државном путу II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић
Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu20.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 4, испред тунела Банцарево
Од 22.06.2020. године изводиће се радови на санације коловозне (асфалтне) конструкције, на делу државног пута I А реда број 4, испред тунела Банцарево,(Нишка Бања - Банцарево, у близини места Јелашница) у смеру ка Пироту.
У зони радова за саобраћај ће бити затворене возна и претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu12.05.2020. Радови и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1)
Од 13.05.2020. године, на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) је постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.<
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020.,на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Радови на државном путу I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, насељено место Церовац
На делу државног пута I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, у насељу Церовац, конзервирано је градилиште. Саобраћај ће се одвијати сходно постављеној вертикалној градилишној сигнализацији, ограничењу брзине на 40 км/х и забрани претицања.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Део државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и и раскрсница са државним путем IIА-125 (веза са петљом Марадик на аутопуту ИА-1 - Стара Пазова)
На делу државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и раскрсница са путем II Ареда број 125 тј. веза са петљом Марадик на ауто-путу I А реда број 1 - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости веће од 12т.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.

Штампа