Радови

Radovi na putu18.09.2021. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 34, Доњи Милановац - ХЕ Ђердап 1, деоница Голо Брдо - ХЕ Ђердап 1
Продужавају се до 15.10.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, радови на рехабилитацији на државном путу I Б реда број 34, деоница Голо Брдо-ХЕ Ђердап I (од км 140+500 до км 165+055).

У току извођења радова, саобраћај се одвија једном саобраћајном траком уз наизменично пропуштање возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.09.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, зона петље Смедерево и петље Пожеревац
Од 20.09.2021. до 24.09.2021. године, биће измењен режим саобраћаја због радова на рехабилитацији коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, у зони петље Смедерево и зони петље Пожеревац, од км 261+835,18 до км 264+827,22.

Током извођења радова, у смеру Београд - Ниш, за саобраћај ће бити затворене возна и зауставна саобраћајна трака. Саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком супротног смера и претицајном саобраћајном траком смера Београд – Ниш, са обезбеђеним изливима-уливима на петљи Смедерево и петљи Пожевац.

У смеру Ниш-Београд, за саобраћај ће бити затворена претицајна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати возном и зауставном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова, као и за опрезнију вожњу при кретању зауставним тракама у зонама изливних/уливних трака на петљи Смедерево и петљи Пожаревац.

Radovi na putu17.09.2021. Радови на државном путу II Б реда број 367, деоница Аранђеловац - Доња Шаторња
До 22.10.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводе се радови на санацији коловоза, на државном путу II Б реда број 367, деоница Аранђеловац - Доња Шаторња.

Током извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.09.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 223, на деоници Манастир Поганово - Комје
Од 21.09.2021. до 23.09.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на асфалтирању на државном путу II А реда број 223, на деоници Манастир Поганово - Комје.

У терминима потпуне обуставе саобраћаја возилима хитне помоћи и возилима Сектора за ванредне интервенције биће омогућен пролаз.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.09.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 404, деоница Златибор – Семегњево
Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 404, на деоници Златибор – Семегњево (Железничка станица), због одржавања спортске приредбе „ФИС куп“.
Обустава саобраћаја ће се вршити следећом динамиком:

I ЕТАПА ФИС куп "Звезда" Златибор

- 17.09.2021. године, у временском периоду од 18 до 20 часова,
- 18.09.2021. године, у временском периоду од 8 до 11 часова,
- 19.09.2021. године, у временском периоду од 8 до 11 часова.

II ЕТАПА ФИС куп "Ђурковац" Златибор

- 20.09.2021. године, у временском периоду од 18 до 20 часова,
- 21.09.2021. године, у временском периоду од 8 до 11 часова,
- 22.09.2021. године, у временском периоду од 8 до 11 часова.

Саобраћај ће се одвијати према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.
Radovi na putu16.09.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 221, деоница Пирот - Китка
До 24.09.2021. године, двократно у периоду од 9.00 – 12.00 часова и од 13.00 – до 16.00 часова, доћи ће до обуставе саобраћаја због асфалтирања коловоза на државном путу II А реда број 221, на деоници Пирот - Китка. У терминима потпуне обуставе саобраћаја возилима хитне помоћи и возилима Сектора за ванредне интервенције биће омогућен пролаз.

Radovi na putu15.09.2021.Продужетак радова на државном путу I Б реда број 23, деоница Сушица – Златибор
Продужавају се до 30.10.2021. године, радови на рехабилитацији моста и коловоза у зони моста на државном путу I Б реда број 23, на деоници Сушица – Златибор, Ћалдов вијадукт.

У зони радова, код тунела Палисад, постављена је одговарајућа саобраћајна сигнализација и једна трака је затворена, док се саобраћај одвија двосмерно двема слободним саобраћајним тракама.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu 15.09.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 3, петља „Добановци“ - петља „Батровци“
Од 15.09.2021. до 30.09.2021. године изводиће се радови у заштитном и путном појасу на делу државног пута I А реда број 3, петља „Добановци“ - петља „Батровци“

Радови ће се изводити у оба смера и померати сукцесивно по локацијама у току светлог дела дана. За саобраћај у зони радова ће бити затворена зауставна трака у дужини од 200м, а саобраћај се одвија возном и претицајном саобраћајном траком.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu14.09.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, петља Јагодина-петља Ћуприја
До 30.10.2021. године, изводе се радови на реконструкцији моста преко реке Лугомир, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Јагодина-петља Ћуприја (од км 339+650 до км 340+220).

У зони радова за саобраћај је затворена лева коловозна трака смера Ниш-Београд, док се саобраћај одвија двосмерно десном коловозном траком смера Београд-Ниш.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.09.2021. Измена режима саобраћаја на државном пута II Б реда број 355, Гојна Гора - Чачак (Љубић)
Од 15.09.2021. године до 15.11.2021. године биће измењен режим саобраћаја на државном путу II Б реда број 355, Гојна Гора - Чачак (Љубић) због радова на изградњи трајне девијације и надвожњака на траси државног пута на укрштају са трасом ауто-пута Е-763, деоница Прељина - Пожега.

Током извођења радова, саобраћај са државног пута II Б реда број 355, на деоници Гојна Гора - Чачак (Љубић) (од км 23+160 до 23+680) биће преусмерен на локални пут.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu13.09.2021. Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, гранични прелаз Хоргош - петља Хоргош
До 01.11.2021. године, продужава се извођење радова на рехабилитацији коловозне конструкције на државном путу I А реда број 1, на деоници гранични прелаз Хоргош - петља Хоргош (од км 1+125 до км 5+125), у смеру од граничног прелаза Хоргош ка Новом Саду.

Радови се изводе у возној и претицајној саобраћајној траци, а саобраћај је у зони радова преусмерен у зауставну саобраћајну траку.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.09.2021. Повремене обуставе саобраћаја на делу државног пута II А реда број 219, на деоници Бољевац - Књажевац
Од 14.09.2021. до 22.09.2021. године од 7 до 17 часова током извођења радова на државном путу II А реда број 219, Бољевац – Књажевац, долазиће до повремених обустава саобраћаја на деоници Добро Поље – Влашко Поље у следећим терминима: од 6.30 до 9.00 часова и од 10.00 до 12.00 часова.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu10.09.2021. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница петља Ниш Југ - петља Трупале
Од 13.09.2021. до 13.10.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на државном путу I А реда број 1, деоница петља Ниш Југ - петља Трупале (од км 435+100 до км 432+850).

У зони радова у смеру Ниш-Београд, за саобраћај ће бити затворена претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати возном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.09.2021. Радови на државном путу II А реда број 144, деоница Лончаник – Обреновац (Звечка)
Од 09.09.2021. године у периоду од 8 до 15 часова, изводе се радови на редовном одржавању на државном путу II А реда број 144, на деоници Обреновац-Лончаник, у близини места Звечка.

У зони радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорском сигнализацијом.

Планирани рок завршетка радова је недељу дана.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu08.09.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика)- Кошеви, на делу државног пута II А реда број 190, деоница Варварин-Ћићевац, и на делу државног пута II А реда број 183, деоница Јасика – Крушевац
Извршено је постављање привремене саобраћајне сигнализације која ће бити важећа до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Крушевац (Јасика) - Кошеви (км 24+418), на делу државног пута II А реда број 190, деоница Варварин (Ћићевац) - Ћићевац (км 22+650) и на делу државног пута II А реда број 183, деоница Јасика – Крушевац (Јасика) (км 68+437), за потребе обезбеђивања улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, Појате-Крушевац.

У зони радова предвиђена је смањена брзина кретања возила.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.09.2021. Радови на државном путу II А реда број 258, деоница петља Лесковац центар – Лесковац (Власотинце), насеље Бобиште
Од 07.09.2021. до 20.09.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводи ће се радови на редовном одржавању (на самој петљи), на државном путу II А реда број 258, деоница петља Лесковац центар – Лесковац (Власотинце) - петља код скретања за град Лесковац, насеље Бобиште.

Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, укључујући и махаче.
Radovi na putu03.09.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 12, деоница Бајмок - Сомбор
Од 03.09.2021.године након обуставе због радова на рехабилитацији на државном путу I Б реда број 12, на деоници Бајмок-Сомбор, од излаза из насељеног места Алекса Шантић до улаза у насељено место Светозар Милетић (од км 28+150 до км 39+950), измењен је режим саобраћаја - брзина кретања возила ограничена је на 50 км/х.

Алтернативни путни правац је државни пут II А реда број 105, Бајмок-Пачир-Стара Моравица-Бачки Соколац, државни пут II А реда број 106, Криваја-Горња Рогатица-Телечка-Кљајићево и државни пут II Б реда број 304 Чонопља-Светозар Милетић.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања у зони радова.
Radovi na putu 02.09.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 154, петља Бели Поток - тунел Стражевица
Од 02.09.2021. године до 15.10.2021. године, због изградње сектора Б6 Обилазнице око Београда, измењен је режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 154, петља Бели Поток - тунел Стражевица.

У зони радова која се налази 400 метара од кружног тока Ресник, у смеру ка Бубањ Потоку, саобраћај ће бити измештен на проширени део коловоза у дужини од 170 метара.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu01.09.2021.Продужетак радова на државном путу I Б реда број 35, деоница Метриш – Копривничко брдо
Продужавају се до 15.10.2021. године, радови на рехабилитацији пута, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Метриш – Копривничко брдо (од км 82+603 до км 101+972).

У зони радова, саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.09.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, петља Рума – петља Пећинци
Од 06.09.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању, на делу државног пута I А реда број 3, деоница петља Рума – петља Пећинци ( од км 57+350 до км 59+580).

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком на десном коловозу ауто-пута, смер Шид-Београд.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu31.08.2021.Продужетак обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 179, деоница Прањани – Трбушани
До 30.09.2021. године на снази ће бити измена режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 179, деоница Прањани - Трбушани, због извођења радова на изградњи тунела Трбушани, у склопу изградње ауто-пута Е-763, деоница Прељина - Пожега.

У току извођења радова, саобраћај ће се са државног пута II А реда број 179, деонице Прањани - Трбушани (од км 17+390 до км 17+620) преусмеравати на локални путни правац уз адекватну саобраћајну сигнализацију.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu31.08.2021.Радови на делу државног пута II Б реда број 313, на деоници Врдник - Рума
До 30.10.2021. године, у току светлог дела дана, изводе се радови на рехабилитацији државног пута II Б реда број 313, на деоници од Врдника до раскрснице са локалним путем за Руму ( од км 12+900 до км 14+965 ).
У току извођења радова, саобраћај се одвија једносмерно наизменичним пропуштањем, које је регулисано семафором или ручно у дужини до 500 метара.
Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu30.08.2021. Продужетак радова на државном путу I А реда број 3, петља „Пећинци“ - петља „Добановци“
Продужавају се до 30.09.2021. године, радови на замени жичане ограде на делу државног пута I А реда број 3,од петље Пећинци до петље Добановци, (десна страна).

Радови се изводе у покрету у току светлог дела дана, затворена је зауставна трака, а саобраћај се одвија возном и претицајном саобраћајном траком.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu 30.08.2021. Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница Бешка - Марадик
Продужавају се радови на поправци моста „Паткине воде“, до 01.11.2021. године, на државном путу I А реда број 1, на деоници Бешка – Марадик (на км 144 + 400 до км 145+600).
У току извођења радова, за саобраћај је затворена десна коловозна трака, смер Нови Сад - Београд, а саобраћај се одвија двосмерно левом коловозном траком, смер Београд – Нови Сад.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.Radovi na putu25.08.2021. Радови на државном путу I Б реда број 12, деоница Светозар Милетић - Сомбор
Од 26.08.2021. године до 01.10.2021. године, у периоду од 7 до 16 часова, изводиће се радови на санацији оштећеног коловоза на државном путу I Б реда број 12, на деоници Светозар Милетић – Сомбор (км 39+926,25 до км 49+197).
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu24.08.2021.Радови на делу државног пута I Б реда број 39, деоница Свође - Власотинце, између насељених места Бољара и Крушевице
Од 25.08.2021. до 31.12.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на санацији одрона/косина, на делу државног пута I Б реда број 39, на деоници Свође - Власотинце, између насељених места Бољара и Крушевице ( од км 47+460 до км 54+400 ).

Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила и биће регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом (махачи).

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu23.08.2021. Радови на државном путу IB реда број 34 , деоница Доњи Милановац – Голубац
До 1.11.2021. године, изводе се радови асфалтирања на државном путу I Б реда број 34 , на деоници Доњи Милановац – Голубац, радови се изводе на излазу из Голупца, као и на улазу у Доњи Милановац.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.08.2021. Радови на делу на државног путу I А реда број 3, петља "Рума"
Од 23.08.2021. године због радова на појачаном одржавању доћи ће до измене режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 3, петља Рума (од км 55+020 до км 57+350).

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно на десном коловозу ауто-пута, смер Шид-Београд.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.08.2021.Радови на државном путу I Б реда број 26, деоница Обреновац - Ратари
Од 23.08.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на државном путу I Б реда број 26, на следећим деоницама:

-Обреновац-Звечка ( од км 18+840 до км 22+100 ), изводиће се радови на коловозној конструкцији и биће регулисани семафорском сигнализацијом а након тога радови на рехабилитацији оштећеног асфалтног застора уз ручно регулисање саобраћаја ( махачи ).

-Ратари-Звечка ( од км 22+100 до км 26+900 ), изводиће се радови на рехабилитацији оштећеног асфалтног застора уз ручно регулисање саобраћаја ( махачи ).

Радови ће се изводити сваког радног дана и суботом а саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Планирани рок завршетка радова је 60 дана.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu20.08.2021. Радови на делу државног путу II Б реда број 352, деоница Смедеревска Паланка - Азања
Изводе се радови на рехабилитацији државног пута II Б реда број 352, деоница Смедеревска Паланка – Азања.

Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.08.2021. Радови на државном путу II Б реда број 398, деоница Брусник – Неготин
До 18.09.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на санацији коловоза у дужини од 3000 м, на државном путу II Б реда број 398, деоница Брусник – Неготин, на деоници: Улица Карађорђева, улица Вере Радосављевић и улица поред Зелене пијаце.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати отежано, наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu19.08.2021. Измена режима саобраћаја државном путу I Б реда број 23, деоница Ћићевац - Макрешане, Макрешане – Крушевац (Јасика), Кошеви - Стопања
До 01.11.2021. године, на снази је измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Ћићевац - Макрешане (км 27+262), Макрешане - Крушевац (Јасика) ( км 17+200), Кошеви - Стопања ( км 27+740), за потребе обезбеђивања прикључка са градилишта на државни пут, у склопу изградње ауто-пута Е-761.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu18.08.2021. Измена режима саобраћаја због изградње сектора Б 6 Обилазнице око Београда, на деоници тунел „Стражевица“ - петља „Бели Поток“, између кружног тока Ресник и тунела „Стражевица“
Од 19.08.2021. до 01.11.2021. године, на снази ће бити измена режима саобраћаја због обезбеђивања радова на изградњи сектора Б 6 Обилазнице око Београда, на деоници тунел „Стражевица“ - петља „Бели Поток“, између кружног тока Ресник и тунела „Стражевица“.

У зони радова, између кружног тока Ресник и тунела „Стражевица“, саобраћај ће из оба смера бити преусмерен на новоизграђену девијацију у дужини од 250 метара.

Молимо све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.08.2021. Радови на државном путу I Б реда број 34, деоница Голубац – Доњи Милановац
Од 17.08.2021. до 30.09.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, изводиће се радови на рехабилитацији пута у Улици Капетана Мише, у Доњем Милановцу, на државном путу I Б реда број 34.

Саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.08.2021. Радови на надвожњаку на делу државног пута II Б реда број 352, петља „Колари“
Од 16.08.2021. до 01.11.2021. године изводе се радови на надвожњаку код Колара (изнад ауто-пута) на делу државног пута II Б реда број 352, деоница Смедерево (Колари) - петља „Колари“.

Саобраћај се одвија уз наизменично пропуштање возила које је регулисано семафорском сигнализацијом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.08.2021.Обустава саобраћаја - петља „Жедник“ (смер Суботица - Нови Сад)
Од 18.08.2021. године од 15 часова,у смеру ГП Хоргош – Нови Сад за саобраћај ће бити затворена петља „Жедник“, тј. укључење на ауто-пут према Новом Саду и искључење из правца ГП Хоргош биће онемогућено у наредних 45 дана. Алтернативни путни правци су петља „Суботица Југ“ и петља „Бачка Топола“.

Укључење и искључење на петљи „Жедник“ из правца Новог Сада ка Суботици је у функцији.

Радови су обезбеђени саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.08.2021. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, петља „Жедник“
Од 18.08.2021. године од 15 часова, доћи ће до измене режима саобраћаја- петља „Жедник“ на делу државног пута I А реда број 1, због радова на рехабилитацији коловозне траке у смеру Суботица – Нови Сад, саобраћај из правца Суботице ка Новом Саду биће преусмерен у претицајну саобраћајну траку супротног смера.
У смеру ГП Хоргош – Нови Сад за саобраћај ће бити затворена петља „Жедник“, тј. укључење на ауто-пут према Новом Саду и искључење из правца ГП Хоргош биће онемогућено у наредних 45 дана. Алтернативни путни правци су петља „Суботица Југ“ и петља „Бачка Топола“.
Укључење и искључење на петљи „Жедник“ из правца Новог Сада ка Суботици је у функцији.

*Од 02.09.2021. године од 11 часова, од км 34+275 до км 42+000, саобраћај ће бити преусмерен у коловозну траку смера Нови Сад – ГП Хоргош, где ће се одвијати двосмерно.
Радови су обезбеђени саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu15.08.2021. Измена режима саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 5 тона, на државном путу II А реда број 147, у Младеновцу
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 147, у Младеновцу, на делу укрштаја улице Космајске (државни пут II А реда број 147) и улице Браће Баџак којом се возилима преко 5 тона за смер: Смедеревска Паланка – Младеновац, забрањује кретање обилазницом око Младеновца (улицом Браће Баџак) до укрштаја са улицом Витомира Богдановића Бурзе (надвожњак преко пруге) у смеру ка Београду.

Возила преко 5 тона се преусмеравају улицом Космајском до раскрснице са улицом Витомира Богдановића Бурзе, а затим даље улицом Витомира Богдановића Бурзе до раскрснице са улицом Браће Баџак (надвожњака) и даље у смеру ка Београду.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu13.08.2021.Радови на државном путу II А реда број 209, на деоници Каменица - Шошаница, код Каменице
До 31.10.2021. године, у периоду од 7 до 16 часова, изводиће се радови на државном путу II А реда број 209, на деоници Каменица - Шошаница, код Каменице.

У току извођења радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила уз повремене, краткотрајне обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута.

Алтернативни путни правац за време обустава саобраћаја је преко Врњачке Бање.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.08.2021.Радови на укрштају државних путева II А реда број 129 и II Б реда број 310, на деоници Самош - Јарковац (Самошка раскрсница)
Од 13.08.2021. године изводиће се радови на изградњи кружне раскрснице на укрштају државних путева II А реда број 129 и II Б реда број 310, на деоници Самош - Јарковац (Самошка раскрсница).

За време извођења радова саобраћај у зони раскрснице ће се одвијати наизменично, једном саобраћајном траком, уз помоћ семафора.

Планирани рок завршетка радова је 15.10.2021. године.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.08.2021.Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 3, петља Рума – петља Пећинци
Од 6.8.2021. године, доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на банкини (км 64+800), на државном путу I А реда број 3, петља Рума – петља Пећинци, у смеру ка Београду.

Радови ће се изводити у зауставној и возној саобраћајној траци а саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu05.08.2021.Обустава саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 410, деоница Краљево-Матарушка Бања
До 30.9.2021. године, доћи ће до обуставе саобраћаја због радова на рехабилитацији пута ( плочастог пропуста на км 10+038 ) у пуној ширини коловоза, на државном путу II Б реда број 410, на деоници Краљево-Матарушка Бања, (са државног пута I Б реда број 22, Ушће-Краљево, неће бити омогућен прилаз Матарушкој Бањи ).

Алтернативни путни правац је државни пут Краљево-Жича-Матарушка Бања.

Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.08.2021. Радови на државном путу II Б реда број 393, деоница Јасиково-Бор
Од 05.08.2021. до 31.10.2021. године изводиће се радови на рехабилитацији државног пута II Б реда број 393, на деоници Јасиково-Бор, од Кривеља до укрштања са државним путем II А реда број 166.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.08.2021. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 18, деоница Вршац - Стража
До 30.09.2021. године, изводе се радови на санацији плочастог пропуста, на делу државног пута I Б реда број 18, на деоници Вршац - Стража.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu31.07.2021. Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Остружница - петља Орловача
Продужавају се радови на замени еластичне одбојне ограде у разделном појасу, до 13.10.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова (осим недеље), на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља Остружница - петља Орловача, у смеру ка Бубањ Потоку.
У зони радова, саобраћај се одвија десном (возном) саобраћајном траком, а за саобраћај ће бити затворена лева саобраћајна трака.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu30.07.2021.Продужетак измене режима саобраћаја на делу државног путу I А реда број 1, петља „Траншпед“
Продужавају се радови до 01.11.2021. године, на уклапању Крака 3 са новоизграђеном петљом „Бубањ Поток“ на ауто-путу Е-75, у смеру ка Нишу, измењен режим саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, од бивше наплатне станице „Бубањ Поток“ до скретања за „ИКЕА“ (петља „Траншпед“).

Саобраћај у смеру ка Нишу одвија се претицајном саобраћајном траком десног коловоза ауто-пута, као и претицајном траком супротног смера Ниш-Београд, док се саобраћај у смеру ка Београду одвија зауставном и возном саобраћајном траком.

Са Обилазнице око Београда за саобраћај је затворен пролазак подвожњаком испод ауто-пута, па се саобраћај са Обилазнице око Београда, у смеру ка Београду, одвија преко петље Траншпед.

Молимо све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.07.2021.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 221, деоница манастир Свети Илија-Рсовци
До 26.10.2021. године, у периоду од 08 до 11 часова и од 14 до 17 часова, на снази је обустава саобраћаја због радова на појачаном одржавању државног пута II А реда број 221, деоница манастир Свети Илија-Рсовци.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.07.2021. Радови на државном путу II А реда број 128, на деоници Голубинци-Попинци
До 20.09.2021. године, изводе се радови на рехабилитацији државног пута II А реда број 128, на деоници Голубинци-Попинци (излаз).

Радови се изводе и померају сукцесивно у дужини од 500м, у току светлог дела дана.

Саобраћај се одвија уз наизменично пропуштање возила, које је регулисано семафорском сигнализацијом или ручно.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.07.2021.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 120, на деоници Сремска Митровица – Рума, преко Вогња
Од 29.07.2021. године доћи ће до обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 120, на деоници Сремска Митровица – Рума, преко Вогња, због радова на појачаном одржавању државног пута I А реда број 3, на деоници петља Сремска Митровица – петља Рума (од км 43+563 до км 57+313), леви коловоз, и петља Рума – петља Пећинци (од км 57+205 до км 70+303), десни коловоз.
Алтернативни путни правци за време обуставе саобраћаја су: државни пут I Б реда број 21, Рума –Јарак, државни пут II Б реда број, 316 Јарак – Сремска Митровица и локални пут Вогањ – Шашинци.За теретна моторна возила алтернативни пут за Ср.Митровицу је из Руме преко ауто-пута до петље Ср.Митровица и ту се укључују за Ср.Митровицу
Планирани рок завршетка радова је 30.09.2021. године.
Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.

Radovi na putu14.07.2021.Радови на државном путу I Б реда број 25, деоница Горња Трнава - Церовац
До 1.11.2021. године, у временском периоду од 07.00 до 17.00 часова, изводе се радови на делу државног пута I Б реда број 25, на деоници Горња Трнава – Церовац, код насељеног места Чумић и код превоја Светиња.

У зони радова код насељеног места Чумић саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, у периоду од 7 до 17 часова.

Код превоја Светиња саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем током 24 часа.

Брзина кретања возила је ограничена на 40 км/ч. Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.06.2021. Продужетак радова на државном путу II А реда број 105, деоница Бачка Топола- Сента
Продужавају се до 30.09.2021. године, у периоду од 7 до 17 часова, радови на санацији коловоза на делу државног пута II А реда број 105, деоница Бачка Топола- Сента (натпутњак изнад државног пута I А реда број 1).
Током извођења радова саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила из оба правца, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu30.06.2021. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 175, деоница Брежђе - Дивчибаре
Продужавају се радови на рехабилитацији пута до 01.10.2021. године, и даље на снази је обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 175, Брежђе – Дивчибаре, на деоници Крчмар - Дивчибаре (од 36+000 до км 41+800 км).

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је обилазница Мионица - Дивци – Ваљево – Каона – Дивчибаре.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.06.2021. Радови на државном путу I Б реда број 23, Грачаница, Пријепоље
До 31.12.2021. године изводиће се радови на санацији клизишта Грачаница на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници Мијоска - гранични прелаз Гостун.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Алтернативни путни правац је деоница Коловрат - Јабука.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.06.2021.Радови на делу државног пута I Б реда број 27, деоница Словац-Лајковац
Од 28.06.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању на делу државног пута I Б реда број 27, на деоници Словац-Лајковац (од км 94+432 до км 100+169).
Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Планирани рок завршетка радова 01.11.2021. године. Радови ће се изводити у фазама на предметној деоници, и биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.06.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 328, деоница Гола Глава-Јошева, у месту Гола Глава
Од 22.06.2021. године, на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на реконструкцији моста преко реке Уб на државном путу II Б реда број 328, деоница Гола Глава-Јошева, у месту Гола Глава.

Алтернативни путни правац за теретни саобраћај ће бити преко Ваљева и Царића, док ће за путничка возила алтернативни путни правац бити преко Дружетића.
Радови на рехабилитацији моста планирано је да трају 90 дана.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu16.06.2021. Радови на државном путу I Б реда број 33, деоница Рудна Глава - Клокочевац
До 22.10.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута I Б реда број 33, деоница Рудна Глава- Клокочевац.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом
Radovi na putu16.06.2021.Радови на државном путу II А реда број 165, деоница Поречки мост - Клокочевац
До 01.11.2021. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута II А реда број 165, деоница Поречки мост – Клокочевац.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu08.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 177, деоница Таково-Прањани
Од 09.06.2021.године до 30.09.2021.године, у току светлог дела дана, изводиће се радови на рехабилитацији на делу државног пута II А реда број 177, деоница Таково-Прањани.
Током извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.06.2021. Радови на државном путу II А реда број 119, деоница Раковац - Нештин
Од 08.06.2021. године, изводиће се радови на путном објекту (пропусту), на делу државног пута II А реда број 119, на деоници Раковац - Нештин.

Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu04.06.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, излазак из Хртковаца према Шапцу
Од 08.06.2021. године, биће измењен режим саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, на стационажи км 55+920, излазак из Хртковаца према Шапцу.
Измена режима саобраћаја се врши због приступа градилишту приликом изградње ауто-пута Рума-Шабац и односи на ограничење брзине кретања, забрану претицања и правовремено упозоравање возача на возила која се са градилишта укључују/искључују на државни пут.
Измена режима саобраћаја ће трајати до изградње приступа градилишном кампу на стационажи км 55+984 .

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.

Radovi na putu27.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 129, мост код Титела преко реке Тисе
На мосту код Титела преко реке Тисе, на државном путу II А реда број 129. саобраћај је због радова регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, уз наизменично пропуштање возила једном коловозном траком.
На снази је забрана саобраћаја за возила чија носивост прелази 12т. Контрола укупне дозвољене масе возила врши се током 24 сата.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu27.05.2021. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума
Од 31.05.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању на делу државног пута I А реда број 3, на деоници петља Сремска Митровица – петља Рума (од км 48+329 до км 52+000), који обухватају надпутњак Вогањ.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати двосмерно на десном коловозу ауто-пута, у смеру Батровци-Београд.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Од 13.09.2021. година измена ће бити у оквиру следећих стационажа: км 46+368 до км 50+159.
Radovi na putu24.05.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 223, деоница Доња Глама - чвор Бела Паланка
На државном путу II А реда број 223, деоница Доња Глама- Бела Паланка, због извођења радова на појачаном одржавању на снази ће бити обустава саобраћаја, од 25.05.2021. године, у периоду од 9 до 16 часова.

Алтернативни путни правац је: од Периша до Јаловика (државни пут II А реда бр. 222) од Јаловике до Пирота (државни пут II А реда бр. 221) и од Пирота до Беле Паланке (државни пут II А реда бр. 259).

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.05.2021. Радови на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Нови Бановци – Инђија
Од 21.05.2021. године, изводиће се радови на поправци заштитне ограде, на више локација, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Нови Бановци-Инђија.

У зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна или претицајна саобраћајна трака у зависности да ли се радови изводе у разделном појасу или на спољној банкини, а саобраћај ће се одвијати возном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu21.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21 и локални пут за Кленак (улица Партизански пут)
24.05.2021.године доћи ће до измене режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 21, на укрштању са локалним путем за Кленак (улица Партизански пут).

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију- ограничење брзине, због уласка-изласка механизације и теретних моторних возила на државни пут/градилиште, на изградњи ауто-пута Рума-Шабац.
Radovi na putu17.05.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 221, деоница Пирот– Китка
На државном путу II А реда број 221, деоница Пирот– Китка, доћи ће до периодичне обуставе саобраћаја до 26.10.2021.године, у периоду од 08 до 11 часова и од 14 до 17 часова, због извођења радова на појачаном одржавању.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu13.05.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 190, деоница Ћићевац- Варварин, у зони будуће петље „Ћићевац“
До 01.11.2021 године, на делу државног пута II А реда број 190, на деоници Ћићевац- Варварин, на снази измена режима саобраћаја за потребе обезбеђивања припремних радова на изградњи привремене девијације у зони будуће петље „Ћићевац“, у склопу ауто-пута Е-761.
Током извођења радова саобраћај је преусмерен на нову привремену девијацију.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.04.2021.Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, код места Мрзеница
До 01.11.2021. године, на државном путу I Б реда број 23, код места Мрзеница , постављена је привремена саобраћајна сигнализација за потребе обезбеђивања улаза/излаза са градилишта, у склопу изградње ауто-пута Е-761.
Брзина кретања возила је смањена на 40 км/х. Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu26.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Неготин – Зајечар
Од 27.04. до 01.11.2021. године, изводиће се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 35, на деоници Неготин – Зајечар.
У току извођења радова, саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu26.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 23, на деоници Пријепоље-Барски Мост, у месту Завинограђе
Изводе се радови на санацији клизишта, на деоници Пријепоље-Барски Мост, у месту Завинограђе, на државном путу I Б реда број 23.
У току извођења радова, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu23.04.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Карбулово-Трњани
Од 26.04.2021. године до 01.10.2021.године, доћи ће до измене режима саобраћаја због радова на поправци коловоза и коловозне конструкције на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Карбулово -Трњани (од км 72+400 до км 76+900).
У зони радова саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком уз наизменично пропуштање возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.04.2021. Радови на државном путу II А реда број 158, Булевар Николе Пашића (Лесковац)
До 30.09.2021. године, изводе се радови на реконструкцији и проширењу улице Булевар Николе Пашића, у Лесковцу, на делу државног пута II А реда број 158.
Зона радова се налази поред пута са десне стране, у смеру ка ауто-путу, ка Нишу, где је сужен коловоз. Саобраћај се одвија нормално у обе саобраћајне траке.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.04.2021. Продужетак измене режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Зајечар - Књажевац, код Јелашнице
До 15.09.2021. године, код Јелашнице, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар – Књажевац (од км 144+990 до км 148+180), биће измењен режим саобраћаја због радова на рехабилитацији коловоза.

Код скретања за Јелашницу, саобраћај ће бити преусмерен на паралелни пут уз државни пут I Б реда бр. 35, уз двосмерно одвијање саобраћаја, осим на старом мосту преко Јелашничке реке, где ће се саобраћај одвијати наизменичним пропуштањем возила помоћу семафора.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu05.04.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 210, деоница Јошаничка Бања – Копаоник
Од 07.04.2021. до 01.11.2021. године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 210, на деоници Јошаничка Бања - Копаоник, у пуној ширини коловоза због реконструкције пута. Алтернативни путни правац за Копаоник би у том периоду био Биљановац – Рашка – Рудница – Копаоник. Такође за прилаз Копаонику постоји и алтернативни путни правац из правца Крушевца: Крушевац – Брус – Брзеће – Копаоник.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.04.2021 Забрана саобраћаја за теретна моторна возила на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава
Од 02.04.2021. године на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 7,5 тона, на државном путу II А реда број 232, деоница Предејане - Црна Трава, код места Црвени Брег.

Алтернативни путни правац за теретна возила је државни пут I Б реда број 39, Лесковац - Свође, и државни пут II А реда број 231, Свође - Црна Трава.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu02.03.2021.Продужетак радова на државном путу I А реда број 1, деоница петља „Сурчин“ -петља „Остружница“ , мост преко реке Саве
До 01.11.2021.године, у периоду од 8 до 16 часова, продужавају се радови на рехабилитацији коловоза у десној саобраћајној траци на мосту преко реке Саве, на делу државног пута I А реда број 1, деоница петља Сурчин-петља Остружница.

У току извођења радова саобраћај из правца Новог Сада ка Београду преусмерен је на новоизграђени део моста (супротан смер), правац Београд ка Новом Саду.

Радови се изводе сваког дана уз обавезно 24 часовно присуство саобраћајне сигнализације.
Radovi na putu25.02.2021. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална)
Од 01.03.2021. године до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална) изводиће се радови на рехабилитацији коловоза.
За време извођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, помоћу семафора на 6 деоница, свака деоница је дужине 600 м, а размак између деоница је од 3 до 4 км.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.

Radovi na putu11.02./01.03./05.03.2021.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Макрешане-Јасика и на државном путу II А реда број 187, деоница Јасика-Варварин
Извршено је постављање привремене саобраћајне сигнализације која ће бити важећа до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 23, деоница Макрешане-Јасика и на државном путу II А реда број 187 (км 16+064, 8+070, км 21+050 ) деоница Јасика-Варварин, (км 55+000, км 58+622 , км 61+644) за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.01.2021. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 127, деоница Голубинци - Стара Пазова, у Старој Пазови
До 01.10.2021. године, продужава се трајање обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 127, у зони постојећег путног прелаза и делу улице Ћирила и Методија у Старој Пазови, због изградње надвожњака (на км 34+696,44).
Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је преко Инђије и то - државни пут II А реда број 100, Стара Пазова - Инђија, и државни пут II А реда број 126, Инђија - Путинци.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.


Radovi na putu09.01.2021. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Надумце
Од 12.01.2021. до 01.11.2021.године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Надумце, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја - државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu18.12.2020. Измена режима саобраћаја на делу улице Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу улице Јасички пут у Крушевцу, за потребе уклапања новопројектоване приступне саобраћајнице „А“ у оквиру изградње привременог градилишног насеља „Крушевац", а за потребе изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Саобраћајна сигнализација биће важећа у периоду од 23.12.2020. до 15.12.2023. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu11.12.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Црквине - Тутин
Од 14.12.2020. до 01.11.2021.године, биће на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Црквине - Тутин, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај – повремено пропуштање возила у току дневног дела дана, док ће у току ноћи бити на снази потпуна обустава саобраћаја.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu30.11.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 23, деоница Макрешане – Крушевац (Јасика)
01.12.2020. године доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације на државном путу I Б реда број 23, на деоници Макрешане – Крушевац (Јасика), за потребе обезбеђивања улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу изградње ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 01.11.2021. године.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.11.2020. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална)
Од 27.11.2020. године до 01.11.2021. године, на делу државног пута I Б реда број 35, на деоници Зајечар (Вршка чука) - Књажевац (Кална) изводиће се радови на мостовима, на следећим локацијама:
- село Вратарница, наизменично пропуштање возила помоћу семафора,
- мост преко Јелашничке реке, наизменично пропуштање возила помоћу знакова за првенство пролаза,
- у близини места: Мали извор, Минићево, Горње Зуниче и скретање за Дебелицу и Јаковац, одвијање саобраћаја преко девијација.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu17.11.2020. Измена режима саобраћаја у улици Јасички пут у Крушевцу
Доћи ће до измене режима саобраћаја због постављања привремене саобраћајне сигнализације у улици Јасички пут у Крушевцу, за потребе обезбеђивања улаза и излаза са позајмишта лоцираног у непосредној близини кружне раскрснице са државним путем I Б реда број 23.

Саобраћајна сигнализација биће важећа од 18.11.2020. године до 15.11.2022. године, за потребе обезбеђивања ауто-пута Е-761, деоница Појате-Крушевац.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu16.11.2020. Продужетак трајања обуставе саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин, Себечево
Продужавају се радови до 01.07.2022. године, и даље је на снази обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, код места Себечево, због радова који се изводе у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај - локални путеви Пазариште – Делимеђе - Мађаре, Пазариште – Црноча – Брнишево - Црквине, Пазариште – Мађаре - Паљевски мост.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu05.11.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 147, у Младеновцу
На државном путу II А реда број 147,у Младеновцу,деоница Младеновац - Селтерс Бања, 06.11.2020.године од 10 часова биће обустављен саобраћај за све категорије возила на надвожњаку преко пруге.
Алтернативни путни правац је обилазницом - државним путем I Б реда број 25.
Привремени режим забране саобраћаја преко путног објекта биће на снази док се не стекну услови за нормално одвијање саобраћаја.
Radovi na putu23.10.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 23, петља Појате – Ћићевац
Од 24.10.2020. године, извршиће се постављање привремене саобраћајне сигнализације на делу државног пута I Б реда број 23, на деоници петља Појате - Ћићевац, за потребе обезбеђивање улаза и излаза са градилишта током извођења припремних радова у склопу ауто-пута Е-761, деоница Појате – Крушевац, сектор 1. Молимо учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине. Привремена саобраћајна сигнализација биће важећа до 31.01.2022.године. Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu04.08.2020. Државни пут II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна"
На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна" на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5т. Саобраћај се за сва остала возила одвија наизменичним пропуштањем.
Radovi na putu06.07.2020.Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т, на државном путу II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић
Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu26.06.2020.Измена режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо,место Овичиња
На снази је измењен режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо,место Овичиња (испод „Капије Подриња“ ) због урушавања потпорног зида услед великих количина вода. Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила регулисан семафорском сигнализацијом.


Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu12.05.2020. Радови и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1)
Од 13.05.2020. године, на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) је постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.<
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020.,на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Део државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и и раскрсница са државним путем IIА-125 (веза са петљом Марадик на аутопуту I А-1 - Стара Пазова)
На делу државног пута II А реда број 100, деоница Бачка Топола-Нови Сад и раскрсница са путем II Ареда број 125 тј. веза са петљом Марадик на ауто-путу I А реда број 1 - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости веће од 12т.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.

Штампа