ASECAP

ASECAPASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних асоцијација, компанија или других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и оперативност путне инфраструктуре, где приход поменутих компанија делимично или у потпуности се обезбеђује од стране корисника пута.

Мрежа аутопутева у будућој обједињеној Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси у циљу повећања безбедности и очувања животне средине на европским путевима, савремени аутопутеви и заштита животне средине, управљање аутопутевима коришћењем савремених телематских система, акције у циљу побољшања безбедности на аутопутевима, национални приступи у израчунавању висине путарине, препоруке за електронску наплату путарине и будући системи за наплату, само су неке од тема којима се бави ASECAP.

Финансирању путне инфраструктуре,  ASECAP придаје велики значај, а посебно концесионим аранжманима који представљају свакако најраширенији вид данашњег проширења постојеће мреже аутопутева у земљама Европске Уније.

Концесиони аранжмани су праћени одговарајућом стратегијом и политиком наплате путарине, чији је главни императив обезбеђење интероперабилности наплатних система.

ASECAPASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних асоцијација, компанија или других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и оперативност путне инфраструктуре, где приход поменутих компанија делимично или у потпуности се обезбеђује од стране корисника пута.

Мрежа аутопутева у будућој обједињеној Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси у циљу повећања безбедности и очувања животне средине на европским путевима, савремени аутопутеви и заштита животне средине, управљање аутопутевима коришћењем савремених телематских система, акције у циљу побољшања безбедности на аутопутевима, национални приступи у израчунавању висине путарине, препоруке за електронску наплату путарине и будући системи за наплату, само су неке од тема којима се бави ASECAP.

Финансирању путне инфраструктуре,  ASECAP придаје велики значај, а посебно концесионим аранжманима који представљају свакако најраширенији вид данашњег проширења постојеће мреже аутопутева у земљама Европске Уније.

Концесиони аранжмани су праћени одговарајућом стратегијом и политиком наплате путарине, чији је главни императив обезбеђење интероперабилности наплатних система.

Мисија

ASECAP missionASECAP је Европско удружење концесионара аутопутева под наплатом чија се мрежа чланова данас протеже на више од 87.000 km аутопута, мостова и тунела кроз 21 земљу чланицу (Аустрија, Хрватска, Чешка, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Мароко, Холандија, Пољска, Португал, Руска Федерација, Србија, Словачка Република, Словенија, Шпанија, Турска, Велика Британија). Такође, ASECAP има партнера за подршку у Украјини.

Циљ ASECAP-a је да брани и развија систем аутопутева и путне инфраструктуре у Европи, примењујући путарине као средство за осигурање финансирања њихове изградње, одржавања и функционалности.

Штавише, ASECAP размењује међу својим чланицама информације о изградњи, одржавању и раду инфраструктуре наплате путарине, промовише и организује студијске састанке за своје чланове о техничким, административним и финансијским питањима усмереним на примену ефикасног управљања саобрачајем, пружајући крајњим корисницима квалитетну услугу на путевима, уз одговарајућу цену. У ту сврху прикупља и техничке и статистичке податке и учествује у одабраним пројектима.

ASECAP одржава односе са релевантним међународним организацијама, институцијама ЕУ и главним заинтересованим странама у тој, и сродним привредним гранама, штитећи интересе чланова ASECAP-a у погледу примене холистичког приступа транспорту.

Председништво ASECAP-а

Генерална скупштина ASECAP, на виртуелној седници одржаној 14.12.2020. године, изабрала је једногласно за председништво за 2021. годину, следеће личности:

Госп. Masimo ŠINTU
Генерални директор AISCAT-a, изабран је за председника ASECAP-a за 2021. годину.
 
Massimo Schintu
Господин NUNJES DE SOSA
Председник APCAP је изабран за првог потпредседник ASECAP-a за 2021. годину.
Antonio Nunes de Sousa
Погледајте биографију Antonia Njunjesa


Господин Kristof Buten
Извршни директор ASFA, постао је непосредни прошли председник за 2021. годину.
Christophe Boutin
Погледајте биографију Kristofa Butona
 

Унутрашња структура

ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА

Генералну скупштину чине сви чланови Удружења, редовни и придружени чланови. Партнери у подршци су повезани да присуствују као посматрачи. Поред надлежности које су јој дате, Генерална скупштина одлучује о свим питањима која је Извршни одбор поставио у контексту активности Удружења.

ИЗВРШНИ ОДБОР (COMEX)

Извршни одбор чине председник Удружења, први и други потпредседник и непосредни претходни председник, као и стални представници пет пуноправних чланова Удружења. Штавише, генерални секретар и председавајући подручним комитетима асоцијације, такође представљају део COMEX-а, без права гласа.
Извршни комитет је овлашћен да испитује све акције које спадају у техничке и политичке области интересовања и акције Удружења. Он одлучује о акционим плановима и формирању и саставу одбора, пододбора, техничких структура и радних група потребних за подршку циљевима Удружења у комитетима за посебне области интереса. Одлуке Извршног одбора ратификује Генерална скупштина.

ОБЛАСТ ИНТЕРЕСА ASECAP

Области интереса ASECAP- Сталног комитета (COPER-a) су:
  • Путарина, пуњење уређаја, концесије
  • Безбедност на путевима, животна средина, маркетинг
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС) и повезана и аутономна возила
  • Прикупљање и анализа података - статистика
  • Перспективни, будући трендови мобилности
Сваки домен од интереса за ASECAP функционише под председавајућим. Председавајући COPER-a делују међусобно уско сарађујући и сарађујући са генералним секретаром.
У зависности од акционих планова и приоритета ASECAP-a, председавајућем за одређену област која је од интереса за ASECAP, могу помоћу један до 3 потпредседника. Уз сагласност Извршног одбора ASECAP-a, Председавајући Комитета за ту област ASECAP-a дефинише њихове конкретне акционе планове и временске оквире за различите радне групе унутар Сталних одбора, чије чланове постављају из пула ASECAP –ових стручњака.
Ови одбори анализирају стање у транспорту ЕУ, узимајући у обзир интересе ASECAP-a и достављају Извршном одбору своје координиране предлоге за ASECAP акционе планове. У ту сврху, председавајући COPER-a се ослањају на тим потпредседника и имају приступ групи експерата из редовних и придружених чланова ASECAP-a.
Internal structure
 
Internal structure
 
Internal structure

Председавајући ASECAP комитета (по темама) су:

COPER I:
Тема: путарина, наплата, концесије.
Председавајући: Bruno de la Fuente, SEOPAN
 
Bruno de la Fuente
 
 
COPER III:
Tema: Интелигентни транспортни системи (ИТС) и повезана и аутономна возила.
Председавајућа: госпођа Jackueline Erhart, ASFINAG
Jackueline Erhart
COPER II:
Тема: Безбедност на путевима, животна средина, маркетинг.
Председавајућа je Emanuela Stocchi, AISCAT
Emanuela Stocchi
 
 
COPER IV:
Тема: прикупљање података и анализа – статистика.
Председавајућа je Alenka Košič, DARS
 
 
Alenka Košič

Историја

РАЗВОЈ
 
Asocijacija je prvo osnovana 1973. godine kada su predstavnici francuskih, italijanskih, austrijskih, španskih, grčkih, portugalskih i norveških koncesionara odlučili da imaju redovne sastanke u okviru strukturisane organizacije, praktično, SECAP-a, Evropskog sekretarijata koncesionara autoputeva pod naplatom. SECAP je služio kao privilegovan forum za razmenu znanja i iskustava o različitim pitanjima u vezi sa drumskim prevozom, za one kompanije koje rade u istom sektoru.

Početkom devedesetih, sa progresivnim sprovođenjem mehanizama unutrašnjih tržišta i brzim razvojem evropskih integracija, članovi SECAP-a su shvatili da je Sekretarijatu potrebna nova orijentacija i struktura i odlučili su da osnuju pravo Udruženje, sposobno za interakciju sa evropskim institucijama, da bi jednim glasom iznosili stavove i zahteve evropskih koncesionara autoputeva.

ASECAP je zvanično postao udruženje 8. februara 1993. godine: njegovi članovi bili su osnivačka sedmerac, i to Francuska (ASFA), Italija (AISCAT), Španija (ASETA i sada SEOPAN), Austrija (ASFINAG), Grčka (TEO, a sada HELLASTRON), Portugal (APCAP) i Norveška (NORVEGFINANS).
Ovih sedam članova je, u to vreme, radilo na mreži autoputeva pod naplatom od oko 16.000 km.
Između 1997. i 2002., Mreža ASECAP je brzo rasla: Belgija (NV Liefkenshoektunnel), Danska (Sund & Baelt Holding A / S - Sund & Baelt , okuplja A / S Storebaelt, koji poseduje i upravlja fiksnom vezom između dva velika danska ostrva Zeland i Funen i Øresundsbro Konsortiet (koja poseduje i upravlja fiksnom vezom između Kopenhagena u Danskoj i Malmea u Švedskoj), kao i nekoliko zemalja srednje i istočne Evrope, uključujući Mađarsku (AKA) i Sloveniju (DARS) koje su se pridružile i EU, Hrvatska (HUKA) i Srbija (JP "Putevi Srbije") su se pridružile ASECAP-u tokom tog perioda.
U 2002. godini mreža pod naplatom koju zastupa ASECAP iznosi više od 22.000 km.
Još jedno važno proširenje je izvršeno između 2003. i 2005. ASECAP je pozdravio dva nova punopravna člana: Ujedinjeno Kraljevstvo (M6 TOLL, a sada je Mackuarie Motorway Group) i Holandiju (NV Vesterscheldetunnel), a i pridruženog člana iz Maroka, (Societe Nationale des Autoroutes du Maroc).
Dana 1. januara 2007. i Nemački Toll Collect koji je zadržen za naplatu putarine na nemačkim utevima se s pridružio ASECAP-u.
U martu 2007. ASECAP je pozdravio još jednog novog punopravnog člana i to Poljsku (Autostrada Vielkopolska) i dva pridružena člana, Češku (KAPSCH T.S.) i Slovačku republiku (Narodna dialnicna spolocnost - Nacionalna kompanija za autoputeve). Autostrada Vielkopolska, Poljska, zastupala je vlastite interese kao i interese tri druga poljska koncesionara, i to Autostrada Vielkopolska II, Stalekport Autostrada Malopolska i Gdansk Transport Company, u okviru organa ASECAP. Od 2017. g. te četiri koncesionarske kompanije su okupljene u udruženje pod nazivom Polskie Autostradi Koncesijne (PAK).
U decembru 2007. je ASECAP narastao na 21 članicu jer je Irsko udruženje za naplatu postalo punopravni član.
N. V. Liefkenshoektunnel istupio iz članstva ASECAP-a u januaru 2010.
Dana 1. januara 2013. ASECAP je dočekao 21. člana, rusku državnu kompaniju "Ruske autoceste" (AVTODOR) koja je postala pridruženi član.
1. januara 2016. ASECAP je porastao na 22 člana otkako je Globalvia-Tunel d'Envalira (Andora) postala punopravna članica.
Od 1. januara 2018. ASECAP je porastao na 23 člana: ICA (Turska) je postala punopravna članica.
Takođe, ASECAP prvi put u svojoj istoriji dobija pomoćnog partnera, UKRMOSTOBUD (Ukrajina) 1. januara 2018.
Od 1. januara 2019. godine Globalvia-Tunel d'Envalira (Andora) i Norvegfinans (Norveška) više nisu članovi ASECAP-a.
ASECAP тренутно има 21 члана.
SECAP* И ЊЕГОВИ ПРЕДСЕДНИЦИ
 
1975 - 1979 Arduino Cerutti
1979 - 1980 Jean Miller
1980 - 1981 Charles Rickard
1981 - 1984 José Luis Cerón
1984 - 1988 Antonio Augusto Figeiredo da Silva Martins
1988 - 1989 Aleksa Ladavac
1989 - 1991 Jean Miller
1991 - 1993 Karl Just
 
ASECAP* И ЊЕГОВИ ПРЕДСЕДНИЦИ
 
1993 - 1995 Đusepe STANČANELI (AISCAT, Italy)
1995 - 1997 Žosep Manuel BASANJEZ (ASETA**, Spain)
1997 - 1999 Žerar MORANSEJ (ASFA, France)
1999 - 2001 Đankarlo Elia VALORI (AISCAT, Italy)
2001 - 2003 Hose Luis FEITO (ASETA**, Spain)
2003 - 2005 Remi ŠARDON (ASFA, France)
2005 - 2007 Žoao BENTO (APCAP, Portugal)
2007 - 2009 Fabricio PALENCONA (AISCAT, Italy)
2009 - 2011 Hoze Lui FEITO (ASETA**, Spain)
2011 - 2013 Klaus Šinrakl (ASFINAG, Austria)
2013 - 2014 Žan MESKI (ASFA, France)
2014 - 2015 Hajvind HALERAKER (NORVEGFINANS, Norway)
2015 - 2016 Fabricio PALENCONA (AISCAT, Italy)
2016 - 2017 Hose KOSTA BRAGA (APCAP, Portugal)
2017 - 2018 Žulian NUNJEZ (SEOPAN, Spain)
2018 - 2019 Bil HALKIAS (HELLASTRON, Greece)
2019 - 2020 Kristof BOTIN (ASFA, France)
 
* SECAP (Secretariat Europeen des Concesionnaires d'Autoroutes et d'Ouvrages a Peage) је некадашњи назив ASECAP-a. Године 1993. SECAP је постао ASECAP.
** ASETA се припојила SEOPAN-u 2014. године.
 
Asecap History


Штампа