Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове

Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове прати реализацију, напредовање појединачних уговора/пројеката, припрема извештаје и планове сектора у целини.


Штампа