Odeljenje za praćenje realizacije i plansko-analitičke poslove

Odeljenje za praćenje realizacije i plansko-analitičke poslove prati realizaciju, napredovanje pojedinačnih ugovora/projekata, priprema izveštaje i planove sektora u celini.


Štampa