Одељење обраде података

Одељење обраде података бави се аутоматском обрадом података наплате путарине и пословима преноса података са терена.

Одељење обавља следеће послове из делокруга свог рада:

 • учествује у одржавању, развоју и имплементацији софтверских захтева везаних за унапређење централне платформе и аутоматског система наплате.
 • учествује у анализи и реализацији сложених информатичких послова у вези са обрадом података са наплате путарине које по потреби дорађује и иновира ради правовремене и тачне обраде података.
 • стручно и информативно учествује у развоју и унапређењу система аутоматске наплате путарине.
 • обавља сложене и специјализоване техничко-оперативне послове одржавања постојећег и развоја будућег система наплате путарине.
 • ради на изради, праћењу стања, евидентирању утрошка и евиденцији сравњења по окончању годишњег пописа предмагнетисаних ПМ-картица за ручни режим рада (РРР) на наплати путарине.
 • обавља проверу аномалних картица, које се достављају са терена (нечитљиве, ненамагнетисане, сумњиве).
 • одговорно израђује и уноси финансијско-саобраћајна задужења инкасанта у ручном режиму рада на наплати.
 • прикупља, доставља и проверава податке о платним банковним картицама.
 • уноси, блокира или реактивира ID-кодове и шифре запослених на наплати путарине.
 • обрађује, уноси и мења динарске и девизне ценовнике за наплату путарине.
 • системски и одговорно чува документацију и софтверске податке од неовлашћеног коришћења. Оперативно трајно складишти на електронске медије и обезбеђује и заштићује од физичког или другог оштећења аутоматске оригиналне криптоване податке из оф-лајн обраде.
 • ажурира, обрађује, анализира и контролише са сваким појединачним документом податке аутоматске обраде са терена.
 • доставља информације за потребе екстерних органа и служби.

Од 15.01.2021. год. На наплатној станици „Врчин“ почео је са радом Центар за аквизицију и обраду података са наплате путарине (DATA центар).

У центру се обављају активности из четири кључних области:

 • мониторинг система Централне платформе (ЦП);
 • прецизирање улога и одговорности;
 • суперјузер и
 • процедуре и правилници

Одељење обраде података има за циљ да оперативно испрати и технички и кадровски задовољи све потребе процеса наплате путарине у Републици Србији који је перманентно у фази унапређења и модернизације.


Штампа