Сектор за наплату путарине

Сектор за наплату путарине обавља послове наплате путарине, као и послове надзора наплате путарине (видео надзор, аналитика и контрола), превоза и заштите новца и објеката, административно-техничке и друге послове везане за делатност сектора.

У саставу Сектора за наплату путарине налазе се следећа одељења:

 1. Одељење за надзор наплате путарине
 2. Одељење за оперативну наплату путарине
 3. Одељење за електронску наплату путарине
 4. Одељење за заједничке послова сектора

Јавно предузеће „Путеви Србије”, Сектор наплате путарине, врши наплату накнаде за употребу аутопута (путарине). Наплата путарине се од 01. децембра 2019. године, на свим деоницама одвија у условима затвореног система.

Укупна дужина аутопутева под наплатом износи 829,872км. Наплата путарине се обавља преко аутоматског техничког система за наплату који се састоји од 66 наплатних станица.

Основица за путарину је дужина релације јавног пута коју возило прелази изражена у километрима (км). Цена путарине се одређује у односу на три критеријума: цена путарине по километру, категорија возила и дужина пређене релације. Систем наплате путарине примењује се на следећим деоницама аутопута:

 • Београд-Шид
 • Београд-Суботица
 • Београд-Прешево-Димитровград
 • Београд-Чачак

Корисницима је омогућено да се определе за систем плаћања путарине мануелним путем (уз обавезно преузимање магнетне картице) или електронским путем (коришћењем уређаја за ЕНП).

Корисници који су се определили за мануелни систем наплате у обавези су да приликом укључивања у систем наплате путарине преузму магнетну картицу и исту предају инкасанту на излазној наплатној станици на основу које ће се наплатити путарина.

Корисници који су се определили за систем електронске наплате путарине, односно бесконтактни модел плаћања, користе пролазе који су означени за тај начин плаћања путарине (ЕНП/ETC) и исту плаћају уређајем за ЕНП, без заустављања и преузимања магнетне картице.

Корисник који у возилу поседује уређај за ЕНП, а из неког разлога на улазној наплатној станици преузме магнетну картицу и плаћање путарине изврши путем уређаја за ЕНП, у обавези је да преузету магнетну картицу, на излазној наплатној станици преда одговорном раднику.

Корисницима мануелне наплате као средство плаћања на располагању су:

 • ГОТОВ НОВАЦ
 • ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN,EXPRESS)
 • ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ (МЕСЕЧНЕ И ГОДИШЊЕ)
 • ГРАДСКЕ КАРТЕ

Корисници електронске наплате путарине, као средство плаћања користе уређај за ЕНП у:

 • ПРИПЕЈД и
 • ПОСТПЕЈД систему

Начин плаћања посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији као и основ за ослобађања регулисани су Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр.95/2018 и 49/2019).


Кориснику аутопута за ког се утврди:

 • да не поседује документ-магнетну картицу;
 • да се није могао укључити на аутопут на месту означеном по документу;
 • да је по том документу већ извршена наплата;
 • да је документ старији од 24 часа;
 • да оштети документ, и да по истом није могуће извршити наплату;
 • да је вршио купопродају докумената или користио документа других учесника, или ако на излазу са аутопута не преда исти документ који је узео на улазу;
 • да је изашао са аутопута на месту где то није дозвољено („дивљи излаз“);
 • да је прошао кроз наплатну станицу (одбегао) не плативши путарину

обрачунаће се и наплатити на лицу места, или кроз поступак накнадне наплате, најдужа релација одговарајуће деонице, као и трошкови ванредног поступка, у складу са Правилником о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији (број: 953-12443 од 19.06.2017. године).

Начин електронске наплате путарине прописује Правилник о начину електронске наплате путарине, посебним условима и техничким захтевима за Европску ЕНП и елементима интероперабилности („Службени гласник РС“, број 71/19).


МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА
Мапа наплатних станица


Штампа