Сектор за инвестиције

Projekat rehabilitacije putevaСектор за инвестиције се бави управљањем инвестицијама на државној путној мрежи, које укључују послове техничке припреме, управљање уговорима и пројектима, њихово праћење и контролу. Реализује уговоре за консултантске услуге на изради различитих упутстава и правилника који имају за циљ подизање квалитета изведених радова на државној путној мрежи.

Инвестиције се финансирају из буџета Републике Србије, сопствених средства предузећа и кредита међународних финансијских институција, као што су Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка и Светска банка.

У саставу Сектора за инвестиције налазе се следећа одељења:

1. Одељење за техничку припрему
2. Одељење за оперативно управљање и надзор на пројектима
3. Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове
4. Одељење за анализу и решавање одштетних захтева
5. Одељење за финансијско управљање пројектима

Projekat rehabilitacije putevaСектор за инвестиције се бави управљањем инвестицијама на државној путној мрежи, које укључују послове техничке припреме, управљање уговорима и пројектима, њихово праћење и контролу. Реализује уговоре за консултантске услуге на изради различитих упутстава и правилника који имају за циљ подизање квалитета изведених радова на државној путној мрежи.

Инвестиције се финансирају из буџета Републике Србије, сопствених средства предузећа и кредита међународних финансијских институција, као што су Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка и Светска банка.

У саставу Сектора за инвестиције налазе се следећа одељења:

1. Одељење за техничку припрему
2. Одељење за оперативно управљање и надзор на пројектима
3. Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове
4. Одељење за анализу и решавање одштетних захтева
5. Одељење за финансијско управљање пројектима

РРСП

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP)

ico-pdfОпшта информација о пројекту

ico-pdfРРСП карта

ico-pdfСмернице за спровођење ревизије

ico-pdfСмернице за спровођење провере


20.05.2015. године одржана је јавна презентација Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Презентације:

ico-pdf- Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

ico-pdf- Безбедност саобраћаја

ico-pdf- Управљање финансијама

ico-pdf- Набавке у пројекту

ico-pdf- Управљање пројектом

ico-pdf- Заштита животне средине и социјални аспект на пројекту

ico-pdfResettlement Policy Framework

ico-pdfEnvironmental Management Framework Document

ico-pdfEnvironmental Managment Plan for road rehabilitation works on State Road of the IB Class No. 20 (old marking; M-7), section: Zabalj intersection - Zrenjanin

ico-pdfEnvironmental Managment Plan for road rehabilitation works on State Road of the IB Class No. 23 (old marking; M-4) Lazarevac - Topola, section: Aranđelovac - Krčevac

ico-pdfEnvironmental Managment Plan for road rehabilitation works on State Road of the IA Class No. 4 (old marking; M-5), section: Užice - Požega - Kratovska Stena

Светска банка

Пројекат рехабилитације саобраћаја - ТРП

ico-pdfРезиме пројекта

ico-pdfСоцијални аспект

ico-pdfSafe Road Design Manual

СРЦС Технички услови за грађење путева

СРДМ Приручник за пројектовање путева

СРСДД Стандардни цртежи путних детаља

EИБ

Oбилазница око Београда

Kредит "OБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА" потписан је 2010. године. Износ кредита је 40 милиона евра.

Oпис: Izgradnja obilaznice oko Beograda od Orlovače do Avalskog puta, u dužini od 5,4 kilometara.

Рехабилитација путева и мостова B2

Kредит "РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА И МОСТОВА B2" потписан је 2007 године. Избос кредита је 33 милиона евра.

Oпис: Рехабилитација појединих оштећених деоница и рехабилитација и санација 100 мостова на државним путевима првог и другог реда.

Рехабилитација моста Газела

Kредит "РЕХАБИЛИТАЦИЈА МОСТА ГАЗЕЛА" потписан је 2007 године. Износ кредита је 33 милиона евра.

Oпис: Рехабилитација и санација моста "Газела" обухвата рехабилитацију конструкција на левој обали реке Саве (укупне дужине 1 384 m и површине 17 712 m2), koнструкције преко реке Саве (укупне дужине 468 m и површине 12 884 m2), koнструкција на десној обали реке Саве (укупне дужине 2 145 m и површине 23 400 m2), и конструкција на петљи "Moстар" (укупне дужине 463 m и површине 5 561 m2).

Oбилазница око Београда

Kредит "OБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА" потписан је 2007 године. Износ кредита је 60 милиона евра.

Oпис: Изградња обилазнице око Београда, Сектор A, деоница Батајница – Добановци.

Пројекат европских путева - B2

Kредит "ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКИХ ПУТЕВА - B2" потписан је 2004 године. Износ кредита je 120 милиона евра.

Oпис: Изградња леве траке аутопута E-75, деоница Нови Сад - Београд и рехабилитација постојећег моста Бешка.

Пројекат рехабилитације путева

Kредит "ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА" потписан је 2002 године. Износ кредита je 95 милиона евра.

Oпис: Рехабилитација значајних магистралних путних праваца у републици Србији.

Пројекат хитне рехабилитације саобраћаја

Kредит "ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА" потписан је 2001 године. Износ кредита je 37 милиона евра.

Oпис: Рехабилитација магистралних путних праваца у Републици Србији.

Eвропска банка за обнову и развој

Kредит за кружни пут R-251 и рехабилитацију дела аутопута E 75

Kредит "КРЕДИТ ЗА КРУЖНИ ПУТ R-251 И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДЕЛА АУТОПУТА E 75" потписан је 2007 године. Износ кредита je 25 милиона евра.

Oпис: Рехабилитација дела аутопута на проласку кроз Београд и Кружног пута око Београда R-251.

Oбилазница око Београда

Kредит "OБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА" потписан је 2007 године. Износ кредита je 55 милиона евра.

Oпис: Изградња Сектора A обилазница око Београда, деоница Батајница – Добановци.

Aутопут Нови Сад - Београд

Kредит "AУТОПУТ НОВИ САД - БЕОГРАД" потписан je 2005 године. Износ кредита je 72 милиона евра.

Oпис: Изградња новог моста Бешка преко Дунава и рехабилитација постојеће траке аутопута Е-75, деоница Нови Сад – Београд.

Пројекат обнове путева

Kредит "ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ПУТЕВА" потписан је 2002 године. Износ кредита је 76 милиона евра.

Oпис: Рехабилитација значајних магистралних путних праваца у Србији.

EАР

Донација за ЈП "Путеви Србије"

Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) обезбедила је у оквиру CARDS програма донацију Јавном предузећу "Путеви Србије" у висини од милион евра, за опрему која обухвата:

1. Возило за преглед и испитивање мостова
2. Мобилну лабораторију за асфалт
3. Стационарну лабораторију за испитивање асфалтних мешавина

Демонстрацији возила за преглед и испитивање мостова на мосту у Остружници код Београда присуствовао је вршилац дужности шефа канцеларије ЕАР у Србији Христос Гофас. Возило Мерцедес - Бенз типа ACTROS спада у ред најмодернијих возила специјализованих за инспекцијске прегледе мостова као и за вршење интервенција на превенцији и ситнијих поправки на мостовима. ЈП "Путеви Србије" ће уз помоћ овог возила у наредном периоду прегледати преко 80 мостова.

Церемонија свечане примопредаје дониране опреме је настављена на Грађевинском факултету у Београду где је уследило потписивање протокола о пословној сарадњи између ЈП “Путеви Србије” и Грађевинског факултета у Београду којим су мобилна лабораторија за асфалт и стационарна лабораторија за испитивање асфалтних мешавина уступљене на коришћење факултету.

Опрема ће се користити за испитивање асфалтних мешавина у складу са захтевима ЈП "Путеви Србије" и других заинтересованих субјеката уз сагласност ЈП "Путеви Србије", обуку кадрова ЈП "Путеви Србије" и студената редовних и докторских студија Грађевинског факултета, као и за научно истраживачки рад за проучавање карактеристика асфалтних мешавина.

Мобилна лабораторија за асфалт допринеће утврђивању квалитета израђених асфалтних мешавина и потребним корекцијама на изради коловозних конструкција, док ће стационарна лабораторија за асфалт побољшати ефикасност истраживања јер ће резултати испитивања служити као основа за пројектовање будућих коловозних конструкција као и ефикасније праћење стања коловозних конструкција која су већ у експлоатацији.

Увођење ове опреме у рад ЈП "Путеви Србије" омогућиће ефикаснију припрему инвестиција и управљање пројектима, бољи надзор на одржавању, заштити и контроли путног земљишта, ефикасно одржавање мостова и објеката као и повећање безбедности саобраћаја и ефикаснију заштиту животне средине.

Рехабилитација путева источне Србије

Пројекат „Рехабилитација путева у источној Србији“ је један од пројеката из Програма подршке Европске Уније општинама источне Србије (ППОИС) који спроводи Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) и који предвиђа помоћ за петнаест општина у источној Србији и то у развоју инфраструктуре, институција и економије која се огледа кроз техничку и инвестициону помоћ предметним општинама.

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, као равноправни партнер у реализацији овог пројекта, обавезало се Меморандумом о разумевању, потписаним са Европском агенцијом за реконструкцију, на једнако финанијско учешће у реализацији пројекта „Рехабилитација путева у источној Србији“ са укупним буџетом од 10.400.000 ЕУР.

Европска агенција за реконструкцију је са 5.200.000 ЕУР финансирала израду пројекта рехабилитације, извођење радова и услуге стручног надзора на рехабилитацији деоница јавног пута I реда М25 Кладово - Зајечар - Ниш, док је ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ као равноправни финансијски партнер са еквивалентним финансијским износом од 5.200.000 ЕУР финансирало рехабилитацију одабраних деоница на јавним путевима II реда ( Р121, Р104, Р105, Р248, Р260, Р244 и Р243 ) и јавном путу I реда М9 у укупној дужини од 54 км, а уз финансијско учешће, дало је и стручну и техничку подршку у току реализације пројекта рехабилитације деоница на јавном путу I реда М25 Кладово - Зајечар - Ниш.

Реализација пројекта „Рехабилитација деоница јавног пута I реда М25 Кладово- Зајечар - Ниш“ започета је у марту 2006. године, а почетак радова био је у другој половини августа 2007.године.

ПРЕГЛЕД ДЕОНИЦА ПУТА М25

Деоница Дужина
од до [км]
Грабовица Брза Паланка 2
Усек Замна 3
Мост Јасикова Јелашница 3
Грљан Грлишка река 3.7
Вратарница Змијанац 1
Јел.река Правац 3
Горње Зуниће Мост преко Тимока 2.8
Деоница 2 Сврљиг 4.98
Деоница 3 Малча 6.76
  УКУПНО 30.24

У току реализације пројекта рехабилитације ових деоница пута М25 на делу од Кладова, преко Зајечара до Ниша у укупној дужини од 30,24 км урађено је око 57.000 тона асфалта, око 9.200 м ивичњака, око 3.800 м ригола, око 27.000 м3 каменог материјала, око 6 км проширења постојећег коловоза и око 2 км нових тротоара на деловима пута који пролазе кроз насељена места.

Сврха овог пројекта је допринос локалном економском развоју општина источне Србије путем реконструкције инфраструктуре у циљу популаризације овог региона као локације за инвестирање, што ће довести до повећаног инвестирања у области услуга и производње, поспешивања спољнотрговинске размене региона, повећања безбедности у саобраћају као и прихода од туризма.

 


Штампа