Сектор за стратегију, пројектовање и развој

ico-adobe - Мапа европских коридора

Сектор за стратегију, пројектовање и развој, у складу са дефинисаним садржајем послова Сектора у оквиру ЈП "Путеви Србије", обавља послове: техничке припреме, стратешког планирања, студија, истраживања, развоја, пројектовања, планске документације, безбедности саобраћаја, заштите животне средине, припреме и евиденције, као и административно техничке послове у вези са делатношћу Сектора; такође, учествује и даје подршку реализацији пројеката који се финансирају од стране Међународних финансијских институција и Европских фондова.

У оквиру Сектора за стратегију, пројектовање и развој налазе се следећа одељења:

  1. Одељење за техничку припрему 
  2. Одељење за стратешко планирање, студије и развој 
  3. Одељење за пројектну и планску документацију
  4. Одељење за безбедност саобраћаја 
  5. Одељење за заштиту животне средине
  6. Одељење за енергетски менаџмент

Сектор за стратегију, пројектовање и развој се бави реализацијом процеса пројектовања, узимајући у обзир аспект безбедности саобраћаја и заштите животне средине, енергетски менаџмент и представља кључне кораке оптимизације изградње, експлоатације и одржавања ванградских путева, као основе целокупног друштвено економског развоја.

Правовремена израда планске и техничке документације са пратећим студијама је основни услов за доношење најважније одлуке: где и када градити.

Успешно су реализовани: Генерални, Идејни, Пројекти  за грађевинску дозволу изградње, реконструкције, санације и рехабилитације државних путева I и II реда и објеката, потребне претходне студије оправданости, студије оправданости, пројекти на унапређењу и управљању путевима, саобраћајне студије, пројекти регулисања саобраћаја, потребна планска документација, студије процене утицаја на животну средину, истраживачко - развојни пројекти, пројекти из прекограничне сарадње као и разни  други пројекти финасирани од стране ЕУ.

Контакт телефон: 011/3040 742
Факс: 011/3040 692
Е маil: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

*Mатеријале за Сектор за стратегију, пројектовање и развој обрадила:
 Главни инжењер за стратешко планирање
 Ивана М. Костић дипл.инж.грађ.


Штампа