Sektor za strategiju, projektovanje i razvoj

   

Mapa evropskih koridora

Sektor za strategiju, projektovanje i razvoj, u skladu sa definisanim sadržajem poslova Sektora u okviru JP "Putevi Srbije", obavlja poslove: tehničke pripreme, strateškog planiranja, studija, istraživanja, razvoja, projektovanja, planske dokumentacije, bezbednosti saobraćaja, zaštite životne sredine, pripreme i evidencije, kao i administrativno tehničke poslove u vezi sa delatnošću Sektora; takođe, učestvuje i daje podršku realizaciji projekata koji se finansiraju od strane Međunarodnih finansijskih institucija , Evropskih fondova kao i međudržavnih sporazuma. 

U okviru Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj nalaze se sledeća odeljenja:

  1. Odeljenje za tehničku pripremu
  2. Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj
  3. Odeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju
  4. Odeljenje za bezbednost saobraćaja
  5. Odeljenje za zaštitu životne sredine
  6. Odeljenje za energetski menadžment

Sektor za strategiju, projektovanje i razvoj se bavi realizacijom procesa projektovanja, uzimajući u obzir aspekt bezbednosti saobraćaja i zaštite životne sredine, energetski menadžment i predstavlja ključne korake optimizacije izgradnje, eksploatacije i održavanja van gradskih puteva, kao osnove celokupnog društveno ekonomskog razvoja .Pravovremena izrada planske i tehničke dokumentacije sa pratećim studijama je osnovni uslov za donošenje najvažnije odluke: gde i kada graditi.

Uspešno su realizovani: Generalni, Idejni, Projekti  za građevinsku dozvolu izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i rehabilitacije državnih puteva I i II reda i objekata, potrebne prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti, projekti na unapređenju i upravljanju putevima, saobraćajne studije, projekti regulisanja saobraćaja, potrebna planska dokumentacija, studije procene uticaja na životnu sredinu, istraživačko - razvojni projekti, a trenutno projekti iz preko granične saradnje IPA Interreg –IPA CBC Hungary-Serbia i  IPA Interreg –IPA CBC Romania-Serbia kao i razni  drugi projekti finansirani od strane EU, koji se realizuju preko MGSI gde JPPS daje svoj doprinos u punom kapacitetu.

Sektor  takođe učestvuje u realizaciji međudržavnih sporazuma sa Kinom, Azerbejdžanom  i Turskom u delu koordinacije i pripreme plansko tehničke dokumentacije za izgradnju autoputeva  i brzih saobraćajnica .

U fokusu našeg rada je priprema plansko tehničke dokumentacije za završetak buduće TEN mreže, koja uključuje završetak kompletne obilaznice oko Beograda do Pančeva, kao i deonice Surčin-Novi Beograd ,  čineći istovremeno jedinstven saobraćajni sistem sa Unutrašnjim i Spoljašnjim magistralnim prstenom koji su deo  putnog saobraćajnog sistema Grada Beograda.

   

Sektor posebnu pažnju poklanja i ravnomernom regionalnom razvoju, što potvrđuje i izbor i realizacija projekata koji nisu na mreži budiće TEN mreže, ali su prepoznati od strane Vlade Republike Srbije kao ne izuzetno značajni za ravnomeran regionalni razvoj kao što su  putni pravci Iverak- Lajkovac, Kuzmin Sremska Rača, Beograd-Obrenovac, Batočina-Krgujevac-Mrčajevci, Ruma-Šabac-Loznica ,Bački Breg -Sombor – Kula-Kikinda-Nakovo , Požarevac- Veliko Gradište-Golubac-Donji Milanovac-Brza Palanka –Kladovo -Negotin , most preko Dunava kod Bačke Palanke, most preko Velike Morave kod Ćuprije. Da smo na dobrom putu pokazuju i podaci o porastu ukupnog saobraćaja na autoputevima u prethodnom periodu od 2012.godine, kada je kroz sistem naplate prošlo 34.483.033 vozila do 2021.godine 62.456.619 vozila.

    

Kontakt telefon: 011/3040 742
Faks: 011/3040 692
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

*Materijale za Sektor za strategiju, projektovanje i razvoj obradila:
Glavni inženjer za strateško planiranje
Ivana M. Kostić dipl.inž.građ.


Štampa