Новости

Успешан почетак још једног сертификационог циклуса ИМС

29. септембар 2022.

Успешном ресертификационом провером интегрисаних менаџмент система по ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом и 45001 – систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у ЈП „Путеви Србије“ отпочео је нови трогодишњи сертификациони циклус.

Проверу система менаџмента спровело је сертификационо тело MSC (Management Systems Certification d.o.o) из Београда чији су проверивачи још једном потврдили висок ниво примене захтева оба стандарда у пословним процесима, као и целокупном пословању предузећа...

 

Архива

Штампа