Novosti

Uspešan početak još jednog sertifikacionog ciklusa IMS
29. septembar 2022.

Uspešnom resertifikacionom proverom integrisanih menadžment sistema po ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom i 45001 – sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u JP „Putevi Srbije“ otpočeo je novi trogodišnji sertifikacioni ciklus.

Proveru sistema menadžmenta sprovelo je sertifikaciono telo MSC (Management Systems Certification d.o.o) iz Beograda čiji su proverivači još jednom potvrdili visok nivo primene zahteva oba standarda u poslovnim procesima, kao i celokupnom poslovanju preduzeća...

 

JP „Putevi Srbije“ dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost - priznanja Oskar kvaliteta 2020, u kategoriji javnog sektora kao Šampion izvrsnosti
12. novembar 2020.

JP „Putevi Srbije“ je na ovogodišnjem konkursu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost – „Oskar kvaliteta 2020“ dobitnik najviše nagrade „Šampion poslovne izvrsnosti“. JP „Putevi Srbije“ je u ukupnom plasmanu osvojilo više od 750 bodova na proveri koja je održana 16. oktobra ove godine.

JP „Putevi Srbije“ je prvo veliko preduzeće iz javnog sektora koje je dobilo nagradu koja ima dodatni značaj jer je dobijena u složenim uslovima poslovanja i vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom Korona virusa.

 
JP „Putevi Srbije“ u konkurenciji najboljih za „Oskar kvaliteta“
19. oktobar 2020.

Predstavnici Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost su u petak, 16.10.2020.g. proveravali i ocenjivali integrisane menadžment sisteme JP „Putevi Srbije“ povodom prijave na manifestaciju Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost – „Oskar kvaliteta”.

Izvršni direktori sektora sa saradnicima su uspešno prezentovali poslovne procese i rezultate rada prema devet definisanih kriterijuma: Liderstvo, Strategija, Potencijali organizacije, Procesi i tehnologije, Tržište i korisnici, Rezultati poslovanja, Zadovoljstvo zaposlenih, Zadovoljstvo korisnika i Društvena odgovornost.

 

Međunarodni standardi za menadžment sredstvima i njihova primena u putnoj privredi
13. oktobar 2020.

U JP „Putevi Srbije“ održana je prezentacija „Međunarodni standardi za menadžment sredstvima i njihova primena u putnoj privredi“.

Prezentacije su održali profesori Fakulteta organizacionih nauka, prof. dr Vojislav Božanić i prof. dr Jovan Filipović.

 

Uspešna nadzorna provera uspostavljenih Integrisanih menadžment sistema JP „Putevi Srbije“
23. jun 2020.

Još jedna uspešna nadzorna provera uspostavljenih Integrisanih menadžment sistema JP „Putevi Srbije“ održana je 23.06.2020.g.

Nadzorna provera koju je sprovelo sertifikaciono telo StandCert je obuhvatila menadžment preduzeća i sve sektore i odeljenja preduzeća.

 

02.06.20. Predstavljanje Sistema menadžmenta energije u JP „Putevi Srbije“

U JP „Putevi Srbije“ održano je predavanje i obuka kadrova za sistem menadžmenta energije u okviru pripreme za sertifikaciju i implementaciju Sistema upravljanja energijom, kao jednom od glavnih komponenata društveno odgovornog poslovanja.

Energetski menadžment će praćenjem i analizom korišćenja i potrošnje energije i sprovođenjem mera energetske efikasnosti obezbediti uštedu energije i resursa, omogućiti dugoročno očuvanje životne sredine i bolju ekonomsku održivost procesa rada.

 

19.09.19. Realizovana Resertifikaciona provera ISO 9001:2015 i tranziciona provera standarda ISO 45001

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je tokom juna 2019. godine uspešno realizovalo drugu resertifikacionu proveru integrisanih menadžment sistema prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i  tranzicionu proveru prema zahtevima ISO 45001:2018 za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Proveru su sproveli ocenjivači sertifikacionog tela Stand Cert iz Beograda, kojom su potvrdili da su procesi u javnom preduzeću „Putevi Srbije“  usaglašeni  sa zahtevima oba standarda i usklađeni po zahtevima novog standarda ISO 45001.

 

Svi učesnici su tokom provere pokazali izuzetnu posvećenost na integrisanim menadžment sistemima iz delokruga rada svojih procesa, a čime su potvrdili i kontinuitet usaglašenosti sistema menadžmenta kao celine.

Nivo razvijenosti integrisanih menadžment sistemi u okviru Odeljenja kvaliteta u Sektoru za UISS stvorio je utemeljenje za uspostavljanje i dalji razvoj drugih sistema menadžment relevantnih za ostvarenje ciljeva poslovanja JP „Putevi Srbije“.

 

02.07.18. Realizovana tranziciona i druga nadzorna provera po ISO 9001 i OHSAS 18001

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je 19 i 20.juna 2018. godine uspešno realizovalo tranzicionu i drugu nadzornu proveru integrisanih mendžment sistema po ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i OHSAS 18001:2008 za sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednošću na radu. Ovim je preduzeće pokazalo potpunu usklađenost sa novom verzijom standarda ISO 9001:2015. Ocenjivači sertifikacionog tela MSC iz Beograda su izvršili proveru i potvrdili visok nivo usaglašenosti poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa zahtevima oba standarda, naglašavajući da je nivo primene osnovnog standarda daleko iznad javnih preduzeća koja imaju implementiran ISO 9001:2015.

Svi učesnici provere su pokazali izuzetnu posveđenost u svom delokrugu rada na integrisanim menadžment sistemima i spremnost da unapređuju svoje poslovne procese kroz kontinuirana poboljšanja. Izuzetno dobro postavljen integrisani menadžment sistem, kojim se upravlja u okviru poslova integrisanih menadžment sistema Odeljenja kvaliteta u Sektoru UISS, zadovoljio je zahteve oba standarda i postavljen je na način da omogućava budući razvoj i integraciju novih standarda.

 

"Oskar kvaliteta" 2017

Info o nagradi

 


Štampa