search

Works

19.05.17. Javna nabavka br. 38/2017 - Održavanje dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji
17.05.17. Javna nabavka br. 78/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 38, Kruševac - Razbojna, deonica: Šumice - Mudrakovac, od km 74+621,33 do km 75+412,75 L=774,2m
16.05.17. Javna nabavka br. 129/2016 - Koridor 10 /E-75/ - elektro radovi na petlji „Preševo“
31.03.17. Javna nabavka br. 10/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 23 i državnom putu IB reda broj 21, deonica: Požega – Užice, nadvožnjak preko pruge i puta
31.03.17. Javna nabavka br. 9/2017 - Dodatni radovi na sanaciji klizišta na državnom putu IIB reda broj 355, deonica: Čačak - Šiljkovica, Caganje na km 13+200
22.03.17. Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta I-A reda br.1 (autoput E-75)
30.12.16. Heavy Maintenance (upgrading) of the state road IB 23, Section: Pakovraće (Markovica) - Užice, from km 10+485 to km 47+586, L=37,101 km, Contract ID No. RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20
26.12.16. Javna nabavka br. 149/2016 – Dodatni radovi na izgradnji autoputa E-75, Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km 934+354,73 do km 942+413,31, regulacija Južne Morave sa pritokama (en)
14.09.16. Javna nabavka br. 29/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I A reda br. 1, deonica: Jagodina - Ćuprija, mostovi preko Crnih Bara
14.09.16. Javna nabavka broj 28/2016 Periodično održavanje objekata na državnom putu I-A reda br. 1, deonica: Ralja – Požarevac – Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka – Krnjevo (en)
05.09.16. Javna nabavka br. 105/2016 – Izgradnja naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica (en)
05.09.16. Rehabilitation of the highway IA (E-75), Section: Novi Sad -Belgrade (right carriageway), from km 111+700 to km 117+200, L=5.5 km, Contract ID No. RRSP/RRW-E75BNS/2015-18
30.08.16. Javna nabavka br. 31/2016 – Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 16, nadvožnjak preko železničke pruge Beograd – Velika Plana na obilaznici oko Mladenovca (ID 01722), deonica: Mladenovac - Topola (en)
30.08.16. Javna nabavka br. 166/2014 – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu IB reda broj 23, deonica: Užice – Zlatibor, Ložionički most u Užicu (ID 1156) (en)
22.07.16. Javna nabavka br. 56/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 33, deonica: Klokočevac - Zamna, klizište Zamna na km 163+300 (en)
22.07.16. Javna nabavka br. 55/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 33, deonica: Klokočevac - Plavna, klizište Plavna na km 154+400 (en)
19.07.16. Javna nabavka br. 57/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 34, deonica: Donji Milanovac - Tekija, klizište Golubinje na km 122+010 (en)
19.07.16. Javna nabavka br. 54/2016 – Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br. 29, granični prelaz sa Crnom Gorom – Jabuka – Prijepolje, u mestu Ravne na km 15+300 (en)
18.07.16. Javna nabavka br. 30/2016 – Prојеkаt аutоputа Е-75 (М-22), Bеоgrаd – Nоvi Sаd, LOT 1.1. Prојеktоvаnjе i izgrаdnjа аutоputа Е-75 оd Bеоgrаdа dо Nоvоg Sаdа оd km 108+000 dо km 118+060 – prеоstаli rаdоvi II dео (en)
01.07.16. Javna nabavka br. 72/2016 – Koridor 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, završetak radova na petlji Bujanovac 1 sa izgradnjom deonice od km 933+600 do km 934+354,75 (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602