search

Goods

15.10.18. Javna nabavka male vrednosti br. 59/2018 - Espreso kafa za automate u kafe kuhinjama
12.10.18. Javna nabavka br. 174/2017 - Izgradnja KK za SMUS - Obilaznica oko Beograda
05.10.18. Javna nabavka br. 67/2018 - Nabavka ormarića za prvu pomoć i dopuna opreme u već postojećim ormarićima za poslovne objekte
24.08.18. Javna nabavka br. 65/2018 - Naftni derivati za službena vozila
01.08.18. Javna nabavka br. 56/2018 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne kartice
06.06.18. Javna nabavka br. 36/2018 - Zamena opreme sistema za naplatu putarine (OCR kamera, antena prve generacije i čitača magnetnih kartica na deonicama Beograd - Šid i Beograd - Niš, starog tipa distributera na deonici Beograd - Šid) i dogradnja
06.06.18. Javna nabavka br. 32/2018 - Papirne magnetne kartice
01.06.18. Javna nabavka br. 153/2017 - Gumeni podovi u kabinama
14.05.18. Javna nabavka br. 149/2017 - Zaštitne kutije za TAG uređaje
09.05.18. Javna nabavka br. 24/2018 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije
09.05.18. Javna nabavka br. 25/2018 - Nabavka klima uređaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica
03.04.18. Javna nabvaka br. 122/2017 - Rezervni delovi za tekuće i investiciono održavanje
03.04.18. Javna nabvaka br. 114/2017 - Nabavka hardvera i sistemskog softvera za server - klijent arhitekturu novog RDB sistema
15.03.18. Javna nabavka br. 73/2017 - Zamena video opreme za kontrolu video nadzorom novom tehnologijom na naplatnim stanicama
28.02.18. Javna nabavka br. 191/2017 - Oprema za komunikaciono - upravljačke centre - faza I
09.02.18. Javna nabavka br. 66/2017 - Optimizacija IT mreže ITS-a - faza I
09.02.18. Javna nabavka br. 175/2017 - Proširenje i unapređenje energetske mreže ITS-a - faza I
06.02.18. Javna nabavka br. 58/2017 - Potrošni materijal i delovi opreme ITS-a
31.01.18. Javna nabavka br. 131/2017 - Elektro - potrošni materijal
31.01.18. Javna nabavka br. 130/2017 - Bravarsko - domarski potrošni materijal

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602