search

Dobra

23.06.17. Javna nabavka br. 39/2017 - Nabavka zamenskih kamera za video nadzor - faza I
15.06.17. Javna nabavka br. 41/2017 - Nabavka softvera za automatsku centralu pri Informativnom centru i softverskog modula posebne namene
02.06.17. Javna nabavka br. 65/2017 – Radne uniforme
01.06.17. Javna nabavka br. 12/2017 - Papirne magnetne kartice
17.05.17. Javna nabavka br. 16/2017 - Uspostava RR linka na trasi petlja Dobanovci - petlja Ostružnica
17.05.17. Javna nabavka br. 131/2016 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama
19.04.17. Javna nabavka br. 160/2016 - Nabavka klima uređaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica
22.03.17. Javna nabavka br. 98/2016 - Realizacija projekata virtuelnih petlji i termalnih kamera na tunelima na DP A1, Obilaznica oko Beograda, faza 1
24.02.17. Javna nabavka br. 157/2016 – Svetleći panoi – cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica
12.01.17. Javna nabavka br. 126/2016 - Oprema za operativni i nadzorni centar
14.12.16. Javna nabavka br. 119/2016 - HTZ oprema
02.12.16. Javna nabavka br. 122/2016 - Proširenje opreme upravljačko – informacionih sistema u naplati putarine AOP-a
24.11.16. Javna nabavka br. 88/2016 - Alat za tehničku službu
24.11.16. Javna nabavka br. 45/2016 - Sitan inventar za tehničko - domarsko održavanje
23.11.16. Javna nabavka br. 104/2016 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije preduzeća
23.11.16. Javna nabavka br. 102/2016 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije
22.11.16. Javna nabavka br. 94/2016 - Integracija spoljašnje komunikacione mreže faza 2
18.11.16. Javna nabavka br. 125/2016 - Novogodišnji paketići za decu radnika
31.10.16. Javna nabavka br. 90/2016 – Hardverska oprema za sektor
31.10.16. Javna nabavka br. 85/2016 – Oprema za monitoring centar

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602