search

Kontakt

JP "Putevi Srbije"

Kontakt

 

Ostale informacije:

KABINET DIREKTORA
v.d. Direktora
Zoran Drobnjak, dipl.inž.građ.
011/3040-701, 011/30-40-614
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

POMOĆNIK DIREKTORA
Slavoljub Tubić, dipl.inž.građ.
011/3034-744, 011/3034-832
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef kabineta
Nevena Jugović, dipl.ek.
011/3040-701, 011/3040-614
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NADZORNI ODBOR
Sekretar Tatjana Grbić, dipl.pravnik
011/3040-615

ODELJENJE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Rukovodilac Ljerka Ibrović, master ek., spec.saob.
011/3040-741, 011/3040-740
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ODELJENJE INTERNE REVIZIJE
Milan Žarkić, interni revizor
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ODELJENJE UNUTRAŠNJE KONTROLE POSLOVA NADZORA NAPLATE PUTARINE I AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA
Rukovodilac Blagoje Ćirković, dipl.inž.org.nauka
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA STRATEGIJU, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ
Izvršni direktor Biljana Vuksanović, dipl.građ.inž.
011/3040-692
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA INVESTICIJE
Izvršni direktor Gordana Subotički - Đorđević, dipl. inž.građ.
011/3034-744, 011/3034-832
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA I i II REDA
Izvršni direktor Zoran Stojisavljević, dipl.inž.građ.
011/3040-644, 011/2412-540
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA UPRAVLJAČKO INFORMACIONE SISTEME U SAOBRAĆAJU
Izvršni direktor Zoran Pešović, dipl.inž.saob.
011/3040-656, 011/3040-699
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA NAPLATU PUTARINE
Izvršni direktor mr Milenko Caković, dipl.ek.
Ljube Čupe 5, 11000 Beograd, Srbija
011/3084-215, 011/2445-557

KORISNIČKI CENTAR SEKTORA ZA NAPLATU PUTARINE
Besplatan broj telefona: 0800 111 004

Sugestije, predlozi i pitanja korisnika: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Izdavanje pretplatne karte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dobijanje dozvole za besplatan prolazak: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TAG uređaji
Kupovina i konfigurisanje TAG uređaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Postpaid sistem TAG uređaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Listing prolazaka: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Povraćaj PDV-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Reklamacije TAG uređaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE
Izvršni direktor Goran Tomić, dipl.pravnik
011/3040-705, 011/30-40-628
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE I KOMERCIJALNE POSLOVE
Izvršni direktor Branka Zec, master ek.
011/30-40-707, 011/30-40-751
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt forma

Pošaljite elektronsku poruku. Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602