search

Sektor održavanja državnih puteva I i II reda

Sektor održavanja državnih puteva I i II reda

Primarni zadatak Sektora je održavanje i zaštita postojeće mreže državnih puteva I i II reda, sa objektima, na teritoriji Republike Srbije.
U Sektoru za održavanje javnih puteva I i II reda, obavljaju se poslovi nadzora na održavanju puteva, zaštite i kontrole puteva i putnog zemljišta, praćenja sanacija klizišta, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost Sektora.

U sastavu Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje održavanja i zaštite autoputeva 
 2. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Beograd
 3. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Niš
 4. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Užice
 5. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Novi Sad
 6. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Kosovska Mitrovica
 7. Odeljenje održavanja i zaštite putnih objekata
 8. Odeljenje za održavanje elektroinstalacija
 9. Odeljenje tehničkih poslova

 

Zimska služba
 

Primarni zadatak Sektora je održavanje i zaštita postojeće mreže državnih puteva I i II reda, sa objektima, na teritoriji Republike Srbije.
U Sektoru za održavanje javnih puteva I i II reda, obavljaju se poslovi nadzora na održavanju puteva, zaštite i kontrole puteva i putnog zemljišta, praćenja sanacija klizišta, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost Sektora.

U sastavu Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje održavanja i zaštite autoputeva 
 2. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Beograd
 3. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Niš
 4. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Užice
 5. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Novi Sad
 6. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Kosovska Mitrovica
 7. Odeljenje održavanja i zaštite putnih objekata
 8. Odeljenje za održavanje elektroinstalacija
 9. Odeljenje tehničkih poslova

 

Zimska služba
 

2016/2017

Mapa stanja na putevima u zimskom periodu
Mapa zimske službe

2015/2016

Mapa stanja na putevima u zimskom periodu
Mapa zimske službe

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602