search

Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu je zaduženo za sprovođenje poslova bezbednosti i zdravlja, zaštite od požara i spasavanja na radu, preduzima mere u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, podzakonskim i normativnim aktima, definiše mere za uklanjanje uočenih nedostataka, organizuje i izrađuje akta o proceni rizika i dr. u vezi bezbednosti i zdravlja na radu, obezbeđuje stručnu pomoć u opremanju i uređivanju radnih mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada, definiše mere za poboljšanje uslova rada, organizuje i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, organizuje propisane lekarske preglede zaposlenih, kao i njihovo osposobljavanje za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti. Odeljenje priprema izveštaje o bezbednosti i zdravlju na radu, kako za poslodavca, tako i za Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.

ico-adobe - Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

ico-adobe - Pravila zaštite od požara

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602