PROGRAM ZA REZULTATE JAČANJA EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI INFRASTRUKTURE (PZR)

Zajam Program-za-Rezultate (PzR) je predložen kao odgovarajući instrument za podršku Vladinog Programa rekonstrukcije i unapređenja javnih objekata u državnom vlasništvu i Programa rehabilitacije puteva. JPPS upravlja Programom rehabilitacije puteva Vlade Srbije koji će biti podržan kroz Program jačanja infrastrukturne efikasnosti i održivosti, a trenutno se finansira kroz kombinaciju prihoda od naplate putarina i budžetskih izdvajanja.

Pročitajte više...
Svetska banka je razvila Program za rezultate (PzR), kao instrument finansiranja sa ciljem da pruži podršku zahtevnim programima koji pomažu u ostvarivanju održivih rezultata i izgradnji institucija. PzR je jedan od tri instrumenta finansiranja koji se nudi zemljama članicama Svetske banke, uključujući Finansiranje investicionih projekata (Investment Project Financing - IPF) i Finansiranje razvojnih politika (Development Policy Financing -DPF). Ovo je najmlađi instrument finansiranja, razvijen 2012. godine a jedinstven je zbog toga što je njegov nastanak uglavnom podstaknut od strane klijenta.

Specifičnost PzR je u tome što podrazumeva korišćenje institucija i procesa zemlje i povezuje povlačenja sredstava direktno sa postizanjem specifičnih rezultata programa. Ovaj pristup pomaže u izgradnji kapaciteta u zemlji, povećava delotvornost i efikasnost i vodi ka postizanju opipljivih, održivih rezultata programa.

Glavni partner i koordinator sprovođenja PzR za sektor saobraćaja je Javno preduzeće Putevi Srbije (JPPS).  


04.10.17. PROCENA SISTEMA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM PITANJIMA - Finalna verzija

14.09.17. PROCENA SISTEMA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM I SOCIJALNIM PITANJIMA - Poziv na javne konsultacije