Sektor za ekonomsko finansijske i komercijalne poslove

Sektor za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove u skladu sa definisanim sadržajem poslova Sektora u okviru  JP ”Putevi Srbije”  obavlja: knjigovodstvene poslove, poslove plana, razvoja, investicione poslove, poslove finansijske operative, poslove obračuna zarada i komercijalne poslove, kao i administrativno tehničke i druge poslove  vezane za delatnost Sektora.

U sastavu Sektora za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje računovodstvenih poslova
 2. Odeljenje obračuna zarada
 3. Odeljenje finansijskih poslova
 4. Odeljenje za plan, razvoj, investicione poslove i ino kredite
 5. Odeljenje za komercijalne poslove

Polazna osnova za rad Sektora za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove  su:

 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o reviziji
 • Zakon o budžetu Republike Srbije
 • Zakon o budžetskom sistemu
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na imovinu
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o javnim preduzećima
 • Zakon o putevima
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o opštem upravnom postupku
 • Zakon o javnim nabavkama
 • Zakon o radu
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima


ImageKontakt telefon: 011/3040-707
Faks: 011/3040-751
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Štampa